Παλαιότερα αρχεία εκπομπών

27-04-2016

10-05-2016

13-05-2016

27-05-2016

03-06-2016

22-06-2016

26-06-2016

29-06-2016  Δεν υπάρχει  ηχογράφηση (τεχνικό πρόβλημα).

03-07-2016

04-07-2016

06-07-2016

10-07-2016

17-07-2016

24-07-2016

27-07-2016

31-07-2016

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.