ΓΙΟΓΚΑ – ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΣΑΚΡΑΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)

kataklismosnoe.jpg

Σχετικά με το να ελέγχετε εσείς οι ίδιοι την υγεία του φυσικού σας σώματος, αναφερθήκαμε στην τροφή και την άθληση. Ποτέ μην ξεχνάτε να ξεκινάτε από τον απόλυτο έλεγχο του νου.

Ακόμα σας δίνουμε ένα ακόμα τελευταίο τεράστιο όπλο να ασκήσετε το οποιο θα σας δώσει τεράστια σωματική και πνευματική ανελιξη.

Έχετε ακούσει πολλές φορές τη λέξη “γιόγκα”, τις αναπνοές της γιόγκα και τα τσάκρας. Για να τα καταλάβετε αυτά καλά, πρέπει πρώτα να σας διευκρινίσουμε τι είναι αυτά τα ενεργειακά κέντρα του σώματός σας, τα οποία έχουν 7 κύρια.

Τσάκρα είναι τα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου στα οποία εισρέει από το κύριο τσάκρα που είναι πάνω στο κεφάλι και από εκεί εισρέει η αιθερική ενέργεια εάν φυσικά ο νους σας είναι ήρεμος και ενωμένος με το σύμπαν, στροβιλίζεται σε κυκλικές τροχιές (βλέπετε τα πάντα είναι κύκλος), κι όταν ο νους είναι απόλυτα ελεγχόμενος από εσάς, αυτός ο στροβιλισμός της αιθερικής ενέργειας, μεταλαμπαδεύει (πηγαίνει) από το ένα ενεργειακό κέντρο στο άλλο (από το ένα τσάκρα στο άλλο τσάκρα), και όταν αυτή η εισροή της αιθερικής ενέργειας είναι ακριβώς αυτή που χρειάζεται το σώμα σας, τότε πράγματι έχουμε να κάνουμε με ένα απόλυτα υγιές σώμα.

Αυτή η αιθερική ενέργεια, που πηγαίνει στα ενεργειακά κέντρα, ενεργοποιεί τους Α-ΔΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΚΚΡΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΟΡΜΟ-ΝΕΣ.

Δηλαδή και οι λέξεις αυτές σας τονίζουν πόσο ασύλληπτης αξίας και σημασίας είναι το ότι για να έχετε ισορροπία – υγεία μέσα στο σώμα σας, πρέπει οι αδένες σας να εκκρίνουν αυτές τις ορμόνες που θα δώσουν στο σώμα σας απόλυτη ισορροπία και αρμονία.

Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την αιθερική ενέργεια που εισρέει και μεταλαμπαδεύει στο φυσικό σας σώμα και από αόρατη ενέργεια γίνεται πλέον μέσα στο σώμα σας ορατή.

Βλέπετε λοιπόν την ένωση ώστε ένα ανθρώπινο σώμα να έχει υγεία. Πόσο αλληλένδετο είναι με τις λέξεις “υγιής νου” – “Δίας”, τροφή, κίνηση, και εισροή αιθερικής ενέργειας μέσα στο φυσικό σας σώμα.

Ακόμα και εδώ σας επιβεβαιώνεται η ασύλληπτη σημασία του ελέγχου του νου από εσάς τους ίδιους. Είτε την τροφή, είτε την κίνηση, είτε λιγότερη αιθερική ενέργεια μέσα σας, μπορεί ένας υγιής νους να τα επαναφέρει σε αρμονία. Ένας μη υγιής νους, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.

Όσο για τη λέξη γιόγκα, είναι από την σανσκριτική διάλεκτο και σημαίνει “ένωση”. Δηλαδή, ένωση του έξω ανθρώπου με τον μέσα άνθρωπο. Ο έξω άνθρωπος είναι το φυσικό σας σώμα. Ο μέσα άνθρωπος είναι ο πραγματικός σας εαυτός που όπως πλέον έχετε κατανοήσει δεν πεθαίνει, δεν χάνετε ποτέ.

‘Έτσι, η αρμονία του μέσα ανθρώπου με τον έξω άνθρωπο, σημαίνει γιόγκα, σημαίνει ένωση.

Αυτή η αρμονία έχει κι ένα πολύ μεγάλο όπλο το όποιο έχει σχέση με ένα από τα πέντε στοιχεία της δημιουργίας, και είναι η αναπνοή.

Όταν μπορέσετε με ελεγχόμενο τρόπο και γίνει η εισροή της πνοής μέσα σας και με αντίστοιχο τρόπο γίνει η εκπνοή, αυτόματα σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα, η υγεία σας αρχίζει να γίνεται ατσάλινη. Δηλαδή έχετε μια υγεία η οποία σας βοηθά τα μέγιστα να ολοκληρώσετε ακόμα και σε μια ενσάρκωση την πνευματική σας αποστολή.

Η αναπνοή γίνεται σε τέσσερις χρόνους. Αυτοί είναι:

1) Εισπνοή

2) Κράτημα της εισπνοής

3) Εκπνοή

4) κράτημα των πνευμόνων χωρίς καθόλου αέρα

Αυτοί οι τέσσερις χρόνοι έχουν απόλυτη σχέση με την δημιουργία. Όπως σας έχουν πει οι επιστήμονες σας, μετά από μια μεγάλη έκρηξη πριν από 14,5 δισεκατομμύρια χρόνια, δημιουργήθηκε το ορατό σύμπαν που βλέπετε. Σήμερα, έχει αποδειχτεί από την επιστήμη σας σε κομμάτια του ουρανού που τη μια μέρα τα βλέπουν κενά, στις ίδιες ακριβώς μετρήσεις σε ένα επόμενο διάστημα τα βλέπουν τελείως γεμάτα.

Δηλαδή, το σημερινό σύμπαν που βλέπετε, ακόμα εξαπλώνεται. Αυτό είναι μια εκ-πνοή της δημιουργίας, του Πατέρα, τους Υπέρ-νου, του Θεού. Αφού, κάποια στιγμή δεν υπήρχε το ορατό σύμπαν, η λογική λέει ότι το σύμπαν που σήμερα ακόμα εξαπλώνεται, σε κάποια στιγμή θα σταματήσει να εξαπλώνεται.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται το κράτημα του αέρα χωρίς καθόλου εισ-πνοή μέσα σας. Μετά από αυτό τον δεύτερο χρόνο από τις τέσσερις φάσεις της ανα-πνοής, αρχίζει το τέλος των καιρών, αρχίζουν δηλαδή τα σύμπαντα να διαλύονται, και όλες οι ορατές μορφές αρχίζουν να εισρέουν μέσα στον Πατέρα.

Όταν έχουν εισχωρήσει όλες οι ορατές μορφές μέσα Του, και όταν πλέον δεν υπάρχει τίποτα ορατό όπως μέχρι σήμερα αντιλαμβάνεστε, αυτή είναι η εισπνοή που έχετε κρατήσει μέσα σας και είναι ο τέταρτος χρόνος.

Δηλαδή, ακριβώς όπως εισπνέετε και εκπνέετε, ‘Έτσι ακριβώς και ο Υπέρ-Νους, Πατέρας, Θεός, εισπνέει και εκπνέει δημιουργώντας τα Θεια σχέδια.

Όταν μάλιστα , δεν έχουμε ορατή μορφή όπως την αντιλαμβάνεστε σήμερα, στην εσωτερική ορολογία, αυτό ονομάζεται ότι ο Πατέρας είναι ανεκδήλωτος, ή αλλιώς η λεγόμενη “μεγάλη απουσία”.

Μάλιστα το εκπληκτικό είναι ότι και σεις οι ίδιοι, ο αέρας που βγάζετε είναι ζεστός, όπως και ο Πατέρας στην πρώτη εκδήλωση του βγαίνει από μέσα Του φωτιά.

Όλα αυτά, τα είχε κατονομάσει πριν από 2.500 χρόνια και το Θείο ον, ο Πυθαγόρας, όταν σας μίλαγε για την ιερά τετρακτύ (1+2+3+4 = 10, 1+0=1). Δηλαδή επιβεβαίωσε όλο το θειο σχέδιο, που ξεκινά από την μονάδα, λειτουργεί σε τέσσερις χρόνους, εκπνοή – κράτημα – εισπνοή – κράτημα, και καταλήγει στην μονάδα.

Βλέπετε ότι ακόμα και σε αυτές τα εκδηλώσεις ο Πατέρας δείχνει ότι τα πάντα είναι κύκλος και ότι τα πάντα είναι μέσα του. Φανταστείτε το μέγεθος όταν έρχονται να σας διδάξουν είτε οι θρησκείες, είτε οποιοσδήποτε άλλος, με γραμμικότητα.

Γραμικοτητα σημαίνει αρχή και τέλος. Στα σύμπαντα τα πάντα είναι σε μια διαρκεί κυκλικη κινηση

Έτσι, η εισπνοή σας και η διαχείριση της μέσα στο σώμα σας αναγκαστικά μεταλαμπαδεύει μέσα στα 7 κύρια ενεργειακά σας κέντρα – τσάκρα, που κορυφώνουν τον απόλυτο έλεγχο της ένωσης ακόμα και σαρκωμένοι, με τον Δημιουργό από αυτή την ίδια την στιγμή. Αυτό επιτυχαίνουν οι πραγματικοί γιόγκι (άντρες) και γιογκίνι (γυναίκες).

Τα 7 κύρια ενεργειακά κέντρα σας, (τσάκρα), είναι:

1) Σαχασράρα – Τσάκρα του Στέμματος (κορυφή της κεφαλής· ‘μαλακό σημείο’ ενός νεογέννητου)

2) Άτζνα – Τσάκρα του Φρυδιού ή του Τρίτου Ματιού (κωνοειδής αδένας ή τρίτο μάτι)

3) Βισούντα – Τσάκρα του Λαιμού (περιοχή του λαιμού και του αυχένα)

4) Αναχάτα – Τσάκρα της Καρδιάς (περιοχή της καρδιάς)

5) Μανιπούρα – Τσάκρα του Ηλιακού Πλέγματος (περιοχή του ομφαλού)

6) Σβαντιστάνα – Ιερό Τσάκρα (τελευταίο οστό του νωτιαίου μυελού, ο κόκκυγας)

7) Μουλαντάρα – Τσάκρα της Βάσης ή της Ρίζας (ωοθήκες/προστάτης)

Όλη αυτή η διοχέτευση της αιθερικής ενέργειας από το πρώτο τσάκρα του στέμματος ή αλλιώς χιλιοπέταλου λωτού, κατεβαίνει μέχρι το τελευταίο κύριο τσάκρα που είναι στη βάση της σπονδυλικής στήλης, εκεί που βρίσκεται περίπου ο κόκκυγας.

Όταν μπείτε στη κατανόηση όλων αυτών που υποχρεωτικά πλέον πρέπει να κατανοήσετε, (δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος), φτάνετε στο σημείο που πρέπει να μάθετε να διαχειρίζεστε την αναπνοή σας, ώστε και αυτό μαζί με όλες τις υπόλοιπες γνώσεις, να σας βοηθήσουν να φτάσετε στην φώτιση.

Κάθεστε στη στάση λωτού όπως βλέπετε στην φωτογραφία, ακουμπήστε στο δείχτη του χεριού σας ανάμεσα στα φρύδια, και δουλέψτε με τον αντίχειρα και με τον μέσο. Ξεκινώντας πάντα από το αριστερό ρουθούνι, κλείνετε με τον αντίχειρα το δεξί ρουθούνι. Με τα μάτια κλειστά και όσο μπορείτε πιο χαλαροί και ήρεμοι, αφού μέσα σας δεν έχετε καθόλου αέρα, αρχίζετε σιγά – σιγά, να εισπνέετε μόνο από το αριστερό ρουθούνι.

Όταν τελειώσει η εισπνοή, αφήνετε τον αντίχειρα από το δεξιό ρουθούνι, βαστάτε ανάμεσα στα φρύδια πάντα το δείχτη, και μετά από λίγα δευτερόλεπτα (δεν χρειάζονται ακρότητες, δηλ να βαστάτε πολλά δευτερόλεπτα τον αέρα μέσα σας), βάζετε τον μέσο στο αριστερό ρουθούνι και εκπνέετε πλέον απ το δεξί ρουθούνι μόνο σιγά-σιγά και για λίγα δευτερόλεπτα αφού εκπνεύσετε (πάλι δεν χρειάζονται ακρότητες), βαστάτε για λίγο το σώμα σας χωρίς καθόλου πνοή, και μετά εισπνέετε από το ίδιο ρουθούνι που εκπνεύσατε, δηλ από το δεξί ρουθούνι, που μόλις είχατε εκπνεύσει. Αφού εισπνεύσετε, βαστάτε μόνο το μέσο δάκτυλο πάντα στο μέτωπο σας, εκπνέεται από το αριστερό ρουθούνι, μένετε για λίγο χωρίς αέρα και ξανα-εισπνέετε πάλι μόνο από το αριστερό ρουθούνι.

Δηλαδή εκπνέετε και εισπνέετε από το ίδιο ρουθούνι εκτός από την πρώτη και την τελευταία αναπνοη της άσκησης.

Εάν έχετε για καλό σας χέρι το αριστερό και όχι το δεξί, αναλόγως αλλάζετε τον αντίχειρα με τον μέσο. Δηλαδή αυτοί που είναι δεξιόχειρες, στο δεξί ρουθούνι πάει ο αντίχειρας και αυτοί που είναι αριστερόχειρες, στο δεξί ρουθούνι πάει ο μέσος.

Ένας κύκλος αυτής της διαχείρισης της αναπνοής, πρέπει να περιλαμβάνει 7 χρόνους. Εισπνοή, εκπνοή και από τα δυο ρουθούνια ισοδυναμεί με ένα χρόνο. Επομένως πρέπει αυτό να το επαναλάβετε για 7 φορές, ώστε να κλείσετε το κύκλο της μιας άσκησης.

Στην αρχή, οι χρόνοι που θα είστε χωρίς καθόλου αέρα μέσα σας, μπορεί για λίγο να σας τρομάξουν, δηλαδή να σας δημιουργήσουν αίσθημα θανάτου. Μην φοβηθείτε. Μετά από κάποιο καιρό εξάσκησης θα το ξεπεράσετε. Κάποιοι μπορεί να μην έχετε καν αυτό το αίσθημα από την αρχή.

Σας προτείνουμε τα διαστήματα της εισπνοής και της εκπνοής να έχουν τόσο χρόνο δευτερόλεπτων, ώστε σε σας, στην φυσική σας κατάσταση να είναι αρεστά. Μετά από ένα διάστημα εξάσκησης, τα πνευμόνια σας, γυμναζόμενα με αυτό το τρόπο, σίγουρα θα μπορούν περισσότερο από την αρχή, να βαστάτε την πνοή μέσα σας ή καθόλου αέρα στα πνευμόνια σας. Όπου και να το φτάσετε αυτό, ακόμα και να φτάσετε σε πολύ υψηλά επίπεδα άσκησης, σας προτείνουμε ποτέ να μην χάσετε το αίσθημα της μέσης οδού.

Εάν ξεπεράσετε το παν μέτρον άριστον, τότε πλέον δεν κάνετε γιόγκα. Δεν δημιουργείτε συνθήκες ένωσης με την Δημιουργία. Δεν ξεχνάτε ποτέ την αρμονία του σύμπαντος.

Σας προτείνουμε αυτή την άσκηση για λόγους μέσης οδού, να μην το κάνετε παραπάνω από 2 φορές την ημέρα, διαλέγοντας μεταξύ 6 πμ, 12πμ, ή 6μμ.

Εάν κάνετε παραπάνω από 2 φορές, ο τρεις είναι οριακά, έχετε ξεπεράσει την μέση οδό.

Αυτή η διαχείριση της αναπνοής μέσα σας, με απόλυτο έλεγχο εισπνοής, εκπνοής και κρατημάτων, δημιουργεί μέσα στο φυσικό σας σώμα εκπληκτικά οφέλη.

Αρχίζει να μειώνετε η ανάγκη συχνών αναπνοών σε ένα λεπτό. Αυτό γίνεται γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ η χωρητικότητα των πνευμόνων σας σ’ αυτό που οι αμύητοι ονομάζουν οξυγόνο, όμως εσείς πλέον ξέρετε ότι είναι εκείνη η θεϊκή ουσία, που όπου μπαίνει δίνει ζωή, και όπου φεύγει παύει να υπάρχει φυσική ζωή.

Αυτή την άσκηση είναι τέλειο να την συνεχίζετε με διαλογισμό.

Αφού καθίσετε σε στάση λωτού με το αριστερό χέρι κάτω από το δεξί για να γίνει πόλωση της ενέργειας μέσα σας, μετά το τελείωμα των αναπνοών, έχετε από πριν κατευθυνθεί όταν σας γράψαμε για τον διαλογισμό και την προσευχή, ενωθείτε κατευθείαν με την μονάδα.

Δηλαδή, μετά την διαχείριση της αναπνοής, και αφού ήδη έχετε καθίσει σε στάση λωτού, έχοντας απόλυτη ηρεμία του νου σας, ενώστε τη σκέψη σας μόνο σε μια κατάσταση. Να νιώσετε ενωμένοι με αυτό που πραγματικά είστε και φυσικά είμαστε.

Όλοι ξεκινήσαμε από την μονάδα, παίρνουμε εμπειρίες από όλες τις μορφές, και καταλήγουμε στην μονάδα. Επομένως, μετά την διαχείριση της αναπνοής, ευχαριστήστε Βούδα, Χριστό, ηλιακό λόγο, και ενωθείτε με την μονάδα.

Η διάρκεια αυτής της ένωσης για πάρα πολλούς λόγους σας προτείνουμε να μην ξεπεράσει τη μια ώρα και 15 λεπτά. Αντίστοιχα, μην το κάνετε πάνω από 2 φορές την ημέρα.

Οι λόγοι δεν είναι αόριστοι. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Εάν ξεπεράσετε τις 2 φορές την ημέρα αυτή την άσκηση, και την διάρκεια της μιας ώρας και ένα τέταρτο, ενώνεστε με τα αόρατα και αυτόματα χάνετε τη γείωση με αυτά που πρέπει να ασχοληθείτε επί της γης. Ο νους σας πρέπει να εργαζετε προς την πνευματική εξέλιξη και ένωση με το Θειο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κατανοείτε κα να αντιλαμβάνεστε ότι επί του γήινου πεδίου τι συμβαίνει. ‘Έτσι ο νους πρέπει να δρα ανάλογα.

Το παν μέτρον άριστον και τη μέση οδό του Βούδα, δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να το ξεχνάτε.

Χωρίς νου σε απόλυτη ετοιμότητα για τα πάντα είναι πανεύκολο να παγιδευτείτε.

Έτσι, μετά τον απόλυτο έλεγχο του νου από τον πραγματικό σας εαυτό, τη σωστή διατροφή και άθληση, τη διαχείριση της αναπνοής σας με τη συγκεκριμένη άσκηση και στη συνέχεια με την ένωση σας με το Θειο, ονομάζοντας αυτή την ένωση είτε διαλογισμό είτε προσευχή που είναι το ίδιο, η αποστολή σας να ενωθείτε ξανά με την μονάδα που φύγατε πριν από μυριάδες χρόνια, είναι πάρα πολύ κοντά.

 

Σας έχει μείνει μόνο το τελευταίο σας κλειδί, και αυτό είναι η Χριστοποίηση. Δηλαδή να πάρετε εσείς οι ίδιοι το Χρίσμα και να γίνετε Χριστοί. 

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι . . . 

πηγη

http://kataklusmosnoe.blogspot.gr/

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.