Ρόδον το Αμάραντον, το Ρόδο της Ιεριχούς, το Ρόδο της Παναγίας!

perierga.gr - Ένα παράδοξο φυτό που δεν

 Ρόδον το Αμάραντον, το Ρόδο της Ιεριχούς, το Ρόδο της Παναγίας!

Εικόνα της Παναγίας το «Ρόδον το Αμάραντον» βρίσκεται στους Αγίους Τόπους, 

στο Παρεκκλήσιο της Μαρίας της Μαγδαληνής (ή Mη Μου Άπτου).

Ρόδον το Αμάραντον. Το Ρόδο της Ιεριχούς, 

το Ρόδο της Παναγίας! – Σοφία Ντρέκου

Ρόδον το Αμάραντον. Το Ρόδο της Ιεριχούς, το Ρόδο της Παναγίας, το Αθάνατο Ρόδο της Νεκρανάστασης. Είναι ένα φυτό που συμβολίζει την αιωνιότητα και το άφθαρτο, αθάνατο της ψυχής! «Ρόδον τὸ ἀμάραντον, χαῖρε, ἡ μόνη βλαστήσασα, τὸ μῆλον τὸ εὔοσμον, χαῖρε, ἡ τέξασα, τὸ ὀσφράδιον τοῦ πάντων Βασιλέως, χαῖρε, ἀπειρόγαμε, κόσμου διάσωσμα.»[1] Όση θεολογία υπάρχει στους ύμνους της Εκκλησίας μας δεν την ξέρουν όλοι μαζί οι θεολόγοι και μη του κόσμου.

Εἱρμὸς Α’ Ὠδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

«Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ ψαυέτω μηδαμῶς χεὶρ ἀμυήτων· χείλη δὲ πιστῶν τὴ Θεοτόκῳ ἀσιγήτως φωνὴν τοῦ ἀγγέλου ἀναμέλποντα, ἐν ἀγαλλιάσει βοάτω· Ὄντως ἀνωτέρα πάντων ὑπάρχεις, Παρθένε ἁγνή».
Μεταγραφή από τον Φώτη Κόντογλου

«Ἐσένα ποὺ εἶσαι ζωντανὴ κιβωτὸς τοῦ Θεοῦ, ἂς μὴ σὲ ἀγγίζει ὁλότελα χέρι ἄπιστο, ἀλλὰ χείλια πιστὰ ἂς ψάλλουνε δίχως νὰ σωπάσουνε τὴ φωνὴ τοῦ ἀγγέλου (ὁ ὑμνωδὸς θέλει νὰ πεῖ τὴ φωνὴ τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ποὺ εἶπε «εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί») κι ἂς κράζουνε: «Ἀληθινά, εἶσαι ἀνώτερη ἀπ᾿ ὅλα Παρθένε ἁγνή».[2]

Δικό μας είναι το Ρόδον το Αμάραντον

Στα πέλαγα ταξιδεύουνε λογής-λογής καράβια και καΐκια πώχουνε γραμμένο απάνω στο μάγουλο τους το γλυ­κύτατο τ’ όνομα της. Ω! Αληθινά δική μας είναι η Παναγία, δικό μας είναι το Ρόδον το Αμάραντον! Ποιος θα μπορούσε να την υμνήσει όπως την υμνολογήσανε οι υμνωδοί της Εκκλησίας μας; Αρχαγγελικές σάλπιγγες θαρρείς πώς ακούγονται παντού, με ύψος και με σεμνότητα, μ’ ένα κάλλος πνευματικό που βρίσκεται μονάχα στην Ορθοδοξία. Στον Εσπερινό της παραμονής ψέλνουνε τούτα τα τροπάρια που γεμίζουνε την ψυχή μας με κάποιον αγιασμένον ενθουσιασμό: «Ω του παραδόξου θαύματος! Η πηγή της ζωής εν μνημείω τίθεται, και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Ευφραίνου, Γεσθημανή, της Θεοτόκου το άγιον τέμενος. Βοήσωμεν οι πιστοί, τον Γαβριήλ κεκτημένοι ταξίαρχον Κεχαριτωμένη χαίρε, μετά σου ο Κύριος, ο παρέχων τω κοσμώ δια σου το μέγα έλεος.»[3]

[…] τι να πει κανείς, ή τι να πρωτοπεί και πώς να το πει, χωρίς τον κίνδυνο μην είναι λίγο ή λειψό ή άπρεπα ειπωμένο· γιατί ο Σίμων Kαράς δεν είναι βουνό να τ’ ανεβείς και να το περπατήσεις, μήτε πέλαγος να το διαβείς και να το περιπλεύσεις, μήτε στοιχειό μήτε άνθρωπος σαν κι εμάς να πας κοντά και ν’ αναμετρηθείς μαζί του, να τον γνωρίσεις απ’ την καλή και να το μολογήσεις. O Σίμων Kαράς είν’ άλλος άνθρωπος· αλλοιώς ψηλός κι αλλοιώς πλατύς κι αλλοιώς καλός κι ωραίος’!»[4]

♪♫ Ρόδον το αμάραντον, ήχος τέταρτος σε μέλος Βαλασίου ιερέως

και νομοφύλακος (έζησε στο β’ μισό του 17ου αιώνα).

Ψάλλουν Σίμων Καράς – βυζαντινός χορός «Τρόπος» ♪♫

ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ

«Ρόδον το αμάραντον, χαίρε, η μόνη βλαστήσασα…»

Ο ύμνος αυτός των Χαιρετισμών χρησιμοποιεί σαν εικόνα ένα λουλούδι με το ωραιότερο άρωμα: Το ρόδο, δηλ. την τριανταφυλλιά. Η Παναγία είναι η Τριανταφυλλιά, απ’ όπου βλάστησε το Τριαντάφυλλο που λέγεται Χριστός.

Ο Χριστός είναι «Το Ρόδον Το Αμάραντον». Όποιος πλησιάζει τον Χριστό αισθάνεται μία ουράνια ευωδία. Το λέει ο απόστολος Παύλος: «Χριστού ευωδία εσμέν τω Θεώ εν τοις σωζομένοις» (Β’ Κορ. 2,15).

Ιησούς! Το ρόδον της σωτηρίας. Βλάστησε στη στείρα γη. Ο Χριστός είναι ρόδο, τριαντάφυλλο, εκ Παρθένου. Και τα ωραιότερα λουλούδια της γης είναι μολυσμένα από το μόλυσμα της αμαρτίας. Ένα λουλούδι είναι απόλυτα αμόλυντο: Ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό γιατί γεννήθηκε από Παρθένο, χωρίς το κληρονομικό μόλυσμα του προπατορικού αμαρτήματος.

Και η Παρθένος Μητέρα είναι «ρόδον το αμάραντον», που φανερώνει το αμόλυντον και καθαρόν της Παρθένου. Ο Θεός έψαχνε να βρει ευωδία στον κόσμο, μα πουθενά. Παντού η δυσοσμία της αμαρτίας. Και ξαφνικά, να, βρίσκει ένα λουλούδι. Είναι μοναδικό. Μοσχοβολά. Ήταν η Μαρία η Παρθένος. Μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο χωρίς μολυσμό, πεντακάθαρη. Παναγία. Ρόδο, τριαντάφυλλο, φυτρωμένο στο βράχο, από τη στείρα Άννα.

Την είδε ο Θεός και οσφράνθηκε το άρωμα της αρετής της. Γι’ αυτό λέγεται «το οσφράδιον του πάντων Βασιλέως».

Όλα τα λουλούδια κάποτε μαραίνονται. Και μάλιστα γρήγορα. Και η ζωή του ανθρώπου ένα λουλούδι είναι που μαραίνεται. Ένα λουλούδι δύο χιλιάδες τώρα χρόνια παραμένει αμάραντο και θα παραμένει στους αιώνες: Η αειπάρθενος Παναγία. Ούτε ο χρόνος μπορεί να την μαράνει. Ούτε οι βλασφημίες των άσεβων μπορούν να την μολύνουν.

Ο κάθε πιστός μπορεί να γίνει Ρόδο. Η περίοδος του δεκαπενταυγούστου αποβλέπει στο να ευωδιάσουμε. Πώς; Με τη μετάνοια και τη νηστεία. Ο ιερός Χρυσόστομος ονομάζει μύρο τη νηστεία: «Στήθι εγγύς του νηστεύοντος και μετέλαβες αυτού ευθέως της ευωδίας· μύρον γαρ έστιν ο νηστεύων πνευμα­τικόν, και διά των οφθαλμών, και διά της γλώττης, και διά πάν­των εμφαίνων την της ψυχής ευταξίαν».

Ας απολαύσουμε τα ρόδα της χάριτος της Παρθένου Παναγίας, του Θεανθρώπου γλυκύτατου Ιησού και της γλυκείας ζωής της Εκκλησίας. Για να φθάσουμε στο γλυκύ παράδεισο.

H Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Αμαράντου Ρόδου, εορτάζει στις 3 Απριλίου εκάστου έτους. «Ρόδον το αμάραντον, χαίρε, η μόνη βλαστήσασα…»[5]

http://www.sophia-ntrekou.gr/

Το «Ρόδο της Ιεριχούς»

perierga.gr - Ένα παράδοξο φυτό που δεν "πεθαίνει" ποτέ!

Ένα παράδοξο φυτό που δεν «πεθαίνει» ποτέ!
Πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρώπη πριν από 1.000 περίπου χρόνια από τους Σταυροφόρους, οι οποίοι το θεωρούσαν ιερό φυτό.

Το «Ρόδο της Ιεριχούς» προέρχεται από την έρημο του Ισραήλ και της Ιορδανίας και οι ντόπιοι πιστεύουν ότι φέρνει καλοτυχία και καλή υγεία, ενώ συνδέεται έντονα και με τη χριστιανική θρησκεία.

Ανήκει στην οικογένεια Selaginella lepidophylla και είναι γνωστό και με τις ονομασίες «Φυτό της Νεκρανάστασης»

ή «Ρόδο της Παναγίας» (σ.σ. Λέγεται ότι την συνόδευε στο ταξίδι της στην Αίγυπτο και «άνοιγε» μόνο για χάρη της).

Πρόκειται για ένα φυτό που αντέχει σε δύσκολες συνθήκες και, μάλιστα, δεν «πεθαίνει» ποτέ!

perierga.gr - Ένα παράδοξο φυτό που δεν "πεθαίνει" ποτέ!

Το παράδοξο με αυτό είναι ότι μπορεί να επιβιώνει για χρόνια στην ξερή κατάσταση, μέχρι να ζωντανέψει και να πρασινίσει με λίγο νερό στα χέρια σας (ακόμη και καυτό!). Πιο συγκεκριμένα, όταν οι συνθήκες για να ευδοκιμήσει δεν είναι οι κατάλληλες (δηλαδή υπάρχει ξηρασία στο φυσικό του περιβάλλον) μαζεύει τις ρίζες του και τα κλαδιά του και γίνεται μια ξερή καφετιά μπάλα που αφήνεται στον άνεμο.
Μόλις βρεθεί σε υγρασία «μεταμορφώνεται» σε ένα καταπράσινο εντυπωσιακό φυτό που διατηρείται για αρκετό χρόνο και μπορεί ακόμη και να ανθίζει, ενώ ο κύκλος αυτός της ζωής του επαναλαμβάνεται για χρόνια…

perierga.gr - Ένα παράδοξο φυτό που δεν "πεθαίνει" ποτέ!

Η διαδικασία… πρασινίσματος είναι απλή και εύκολη αφού το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να το βρέξουμε ολόκληρο με λίγο νερό και να το τοποθετήσουμε σε ένα ρηχό σκεύος. Τα υπόλοιπα τα κάνει από μόνο του…
Μέσα σε λίγες ώρες γίνεται καταπράσινο ενώ στην τελική του μορφή θυμίζει ένα μεγάλο ανοιχτό «τριαντάφυλλο» πράσινου χρώματος! Μόλις το νερό τελειώσει το φυτό «μαζεύεται» ξανά και ξεραίνεται, φτάνοντας πάλι στην πρότερη μορφή του. Όποτε και αν του ρίξουμε νερό θα ξεκινήσει την ίδια διαδικασία από την αρχή.
Μαγικό ή θαυμαστό, όπως κι αν το χαρακτηρίσετε, το «Ρόδο της Ιεριχούς» εκπλήσσει με τις ιδιότητές του, αποτελώντας -αν μη τι άλλο- σύμβολο της αιωνιότητας, της μακροζωίας, του άφθαρτου και του αθάνατου της ψυχής!

Μια άλλη ιστορια
Όταν ο χριστός από την έρημο πήγε στην πόλη της Ιεριχούς κουρασμένος και διψασμένος καθώς ήταν βλέποντας τα τοίχοι της Ιεριχώ από μακριά κάθισε σε έναν βράχο να ξεκουραστεί.

Ο καυτός αέρας της ερήμου πέρασε στα πόδια του ένα ξηρό φυτό.

Το φυτό καθώς άγγιξε τα πόδια του χριστού ξεραμένο καθώς ήταν ήρθε στην ζωή, πρασίνισε και πάνω στα φύλλα του έβγαλε μερικές δροσοσταλιές.

Ο μύθος θέλει τον χριστό να παίρνει στα χέρια του αυτές της δροσοσταλιές και να βρέχει τα ξεραμένα από την ζέστη χείλι του δίνοντας την ευλογία του σε αυτό το φυτό για λίγες στιγμές δροσιάς που του πρόσφερε.

Έκτοτε η βεδουίνοι και πολλοί άλλοι άνθρωποι ψάχνουν και βρίσκουν το ρόδο της Ιεριχώ για τις πολλαπλές μεταφυσικές ιδιότητες του.
Φέρνει την αρμονία την γαλήνη και την ευτυχία στο σπίτι η στην επιχείρησή μας, φέρνει την αγάπη στην ζωή μας, τον έρωτα και το χρήμα.
Πολλές γυναίκες το χρησιμοποιούν για γονιμότητα.

Πηγή:  ktiesthisi.blogspot.gr 

Άνοιξε ένα ρόδο της Ιεριχούς και κάνε μια Ευχή!

…το ρόδο της Παναγίας, το αθάνατο ρόδο της Νεκρανάστασης! Ένα από τα 86 Ενεργειακά φυτά του πλανήτη μας… γνωστό σε κάθε γωνιά της Γης μας για τις μοναδικές του ιδιότητες, που από παράδοση σε παράδοση διαφέρουν και συνδέονται με τα ήθη και έθιμα του κάθε τόπου! Μια ξερή μπαλίτσα που μόλις έρθει σε επαφή με το νερό αρχίζει να κινείται, “ανοίγει”, πρασινίζει αποκτά ζωή!

Ενεργειακά φυτά

Τα φυτά έχουν την δική τους δόνηση, τη δική τους συχνότητα. Οι ευεργετικές θεραπευτικές τους ιδιότητες είναι γνωστές από την αρχαιότητα! Λέγεται πως το άρωμα, είναι η ψυχή των φυτών! Γνωστό στους μυστικιστές σαν το βασίλειο των ντέβας! Είναι γνωστά στον πλανήτη μας 86 ενεργειακά φυτά.

Άνοιξε ένα ρόδο της Ιεριχούς και κάνε μια Ευχή!
Το Ρόδο της Ιεριχούς, το ρόδο της Παναγίας, το αθάνατο ρόδο της Νεκρανάστασης! Ένα από τα 86 Ενεργειακά φυτά του πλανήτη μας… γνωστό σε κάθε γωνιά της Γης μας για τις μοναδικές του ιδιότητες, που από παράδοση σε παράδοση διαφέρουν και συνδέονται με τα ήθη και έθιμα του κάθε τόπου! Μια ξερή μπαλίτσα που μόλις έρθει σε επαφή με το νερό αρχίζει να κινείται, “ανοίγει”, πρασινίζει αποκτά ζωή!
Σε όλες τις παραδόσεις λέγεται πως πρέπει πάντα να ανοίγετε από το ίδιο άτομο που το έβαλε για πρώτη φορά στο νερό γιατί με αυτό τον τρόπο συνδέετε παντοτινά μαζί του και «εργάζεται» ενεργειακά για αυτόν! Το ρόδο της Ιεριχούς το ανοίγουμε πάντα στο όνομα μιας ευχής… του εναποθέτουμε την βαθιά και από καρδιάς επιθυμία μας, την ξεκάθαρη πρόθεση της ψυχής μας. Έχει πάνω από 2500 χρόνια ιστορία και καταγεγραμμένες πληροφορίες!
Ο μύθος λέει πως συντρόφευε την Παναγία στο μοναχικό της ταξίδι από τα Ιεροσόλυμα στην Αίγυπτο και πως, από σεβασμό στην Χάρη της ,«άνοιγε» δίπλα Της σε κάθε Της στάση (πιθανά σε Οάσεις) και έκλεινε πάλι για να ακολουθήσει τα βήματα Της μες στην έρημο, κάθε φορά που εκείνη συνέχιζε το δρόμο Της! Η Παναγία δάκρυσε από συγκίνηση και τα ρόδα άνοιξαν από τα δάκρυα Της! Εκείνη τα  ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΠΟΤΕ!!!

Στους καθολικούς και ιδιαίτερα στην Γερμανία το χαρίζουν στα νέα ζευγάρια για να κάνουν σύντομα παιδί. Το τοποθετούσαν κλειστό κάτω από το κρεβάτι του ζευγαριού για να είναι ευλογημένη η σύλληψη και το άνοιγαν την μέρα που μάθαιναν το χαρμόσυνο μήνυμα της έλευσης του μωρού για να έχει η μητέρα καλή εγκυμοσύνη. Λέγεται πως παλιά οι μαίες έβαζαν σε νερό ένα ρόδο της Ιεριχούς για να πάει καλά ο τοκετός και έπειτα το «διάβαζαν» δίνοντας ερμηνεία βάση του πόσο γρήγορα άνοιξε, του αν πρασίνισε όλο… του σχήματος του… σε περίπτωση που είχε δυο κορφές ήταν σημάδι πως η οικογένεια θα αποκτήσει και δεύτερο μωρό σύντομα! Σύμβολο υγείας, καλοτυχίας, μακροζωίας για την ψυχή που μόλις ήρθε! Το ρόδο αυτό δίδεται σαν κληρονομιά στο βρέφος και ανοίγεται ξανά σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής του ή σε κάθε νέο του ξεκίνημα!

Στην Αρχαία Αίγυπτο πίστευαν πως το ρόδο και η ενεργεία του προστατεύει το χώρο από πάσης φύσεως «δηλητήρια»! Έφτιαχναν επίσης ένα κατάπλασμα με το ενεργοποιημένο νερό του ρόδου και κονιορτοποιημένο Λάπις Λάζουλι σαν αντίδοτο για τα τσιμπήματα των φιδιών.

Στο Μεξικό το χρησιμοποιούσαν ακόμα και σε ένα ταφικό έθιμο, εναποθέτοντας το ρόδο πάνω στο μνημείο του νεκρού για να αναληφθεί εν ειρήνη η ψυχή. Από εκεί πιθανά έχει πάρει και το όνομα «Ρόδο της Νεκρανάστασης». ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΘΑΡΤΟ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ!

Στην Κρήτη οι γιαγιάδες στα μπαούλα που φύλασσαν με τα προικιά που κεντούσαν στις εγγονές τους, έβαζαν και το ρόδο με την πρόθεση να παντρευτούν όποιον η καρδιά τους επιθυμεί αλλά και για να έχουν γονιμότητα και η τύχη τους να «ανοιχτεί» όπως το ρόδο! Πιθανά να γνώριζαν την ιδιότητα του να απομακρύνει το σκόρο στην ξερή του μορφή.

Στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έφερναν τα ρόδα από χώρες μακρινές οι ναυτικοί και τα άνοιγαν κάθε φορά που γύρναγαν στο σπίτι για να ευχαριστήσουν την Παναγία που τους έφερε πίσω ξανά αλλά και για είναι προστατευμένοι στο επόμενο ταξίδι τους… κάτι σαν τάμα!

Στην Κωνσταντινούπολη και την Σμύρνη το ρόδο συμβόλιζε «άνοιγμα» στην απόλαυση της ζωής, ήταν σύμβολο αφθονίας και έρωτα! Έβαζαν πλάι στο ανοιχτό ρόδο μέσα στο νερό του πολυεδρικά πετράδια/κρυστάλλους ροζ και λευκού Χαλαζία για να μεγεθύνει την αγάπη και τον έρωτα, Κιτρίνη και λευκό Χαλαζία για φέρνει πλούτο, Όνυχα και Λευκό Χαλαζία για να προστασία και κόκκινο Ίασπι για διάρκεια σε όλα αυτά τα καλά!

Η απεικόνιση του ανοιχτού ρόδου υπήρξε σύμβολο δύναμης και εξουσίας, ηγεσίας στην εποχή τον Σταυροφόρων. Λέγετε πως πριν από κάθε εκστρατεία άνοιγαν το ρόδο για εκπλήρωση του σκοπού τους. Αυτές είναι λίγες από τις πολλές παραδόσεις με τις οποίες συνδέεται το ρόδο της Ιεριχούς ανά τον κόσμο! Αν υπάρχει μια ευχή που περιμένει να πραγματοποιηθεί τότε «άνοιξε» ένα ρόδο και εκμυστηρεύσου την σε αυτό! ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ … ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΑΝΟΙΞΕΙΣ!!!

Μερικές ενεργειακές αλάνθαστες συνταγές του Αθάνατου Ρόδου της Ιεριχούς είναι οι ακόλουθες:

♦ Το ρόδο μαζί με μια καρδιά ροζ Χαλαζία και μια καρδιά Ροδονίτη μας ενεργοποιεί  και μας κάνει διαθέσιμους να προσελκύσουμε σύντροφο από καρδιάς! Αφού κάνετε την αντίστοιχη ευχή τοποθετείστε το δίπλα στο αριστερό κομοδίνο και κοιμηθείτε στην αριστερή πλευρά αν είσαστε γυναίκα και στη δεξιά αν είστε άντρας!
♦ Το ρόδο μαζί με ένα Χρυσόλιθο μας ενεργοποιεί να διεκδικούμε αυτό που αξίζουμε και να έχουμε αφθονία. Τοποθετείστε το κοντά στο ταμείο της επιχείρησης σας ή στον τομέα του πλούτου στο σπίτι σας! Ζητώντας να έχετε αφθονία!
♦ Το ρόδο αν θέλουμε να προσκαλέσετε μια ψυχή να γεννηθεί μέσα από εσάς κάτω από το κρεβάτι κλειστό με ένα κρύσταλλο Λευκού και ένα Ροζ Χαλαζία κάνοντας μια ευχή κάλεσμα!
♦ Το ρόδο μαζί με Όνυχα ή μαύρη Τουρμαλίνη για προστασία. Τοποθετείστε το κοντά στην είσοδο του σπιτιού ή της εργασίας ζητώντας προστασία από τις μπλοκαρισμένες ενέργειες ή το «κακό μάτι» όπως λέμε στην παράδοση μας!
♦ Το ρόδο μαζί με ένα κρύσταλλο λευκού Αχάτη και ένα λευκό Χαλαζία για γρήγορη ανάρρωση δίπλα στο κομοδίνου κάποιου που ασθενεί, κάνοντας την αντίστοιχη ευχή!
♦ Το ρόδο με μια Πυραμίδα Αμέθυστου για μετουσίωση, ήρεμο ύπνο, ή διαλογισμό.
Τοποθετείστε το στο κομοδίνο σας ή στο χώρο που κάνετε πνευματική εργασία, ή γράφετε. (ιδανικό για τους συγγραφείς)
♦ Το ρόδο με ένα Άγγελο από Οπάλιο για να προσκαλέσετε Αρχαγγελικές ποιότητες στο χώρο σας, ή και για να συντονιστείτε με την θεραπευτική ενέργεια τους!
Τοποθετείστε το απέναντι από την κεντρική είσοδο ή στο «βωμό» σας!
♦ Το ρόδο σαν δώρο αγάπης για κάθε νεογέννητο!
♦ Το ρόδο σαν δώρο αγάπης για να κρύψετε στην καρδιά του ένα δαχτυλίδι ή ότι πολύτιμο… και να κάνετε μια μοναδική έκπληξη!
♦ Το ρόδο ανοιχτό σαν φυσικός Ιονιστής
♦ Το νερό από το ρόδο για οποιαδήποτε δερματικά θέματα σαν λοσιόν
♦ Το νερό του ρόδου μαζί με Αιματίτη σε φυτά που έχουν ταλαιπωρηθεί
♦ Σουρώστε το νερό από το ρόδο και ψεκάστε χώρους που ήταν για καιρό κλειστεί και αφήστε σε αυτούς το ρόδο για 21 μέρες!
♦ Το ρόδο μαζί με τους επτά κρυστάλλους που αντιστοιχούν στα επτά ενεργειακά κέντρα/τσάκρας για εναρμόνιση δική σας ή του χώρου σας.
♦ Το ρόδο με έναν Οβελίσκο λευκού Χαλαζία σε χώρους που έχουν υποστεί έντονο σοκ για αναπρογραμματισμό και κάθαρση. Τοποθετείστε το στο κέντρο του σπιτιού ή στο δωμάτιο του συμβάντος (στην περίπτωση που στο χώρο έχει «φύγει» κάποιος μπορούμε να προσθέσουμε και ένα Οβελίσκο Αμέθυστου)
♦ Το ρόδο για να ξεκινήσετε και να ολοκληρώσετε ένα κύκλο «θεραπειών» σε 21 μέρες! Τοποθετείστε το στο κομοδίνο σας ή στο χώρο που κάνετε πνευματική εργασία.
♦ Το ρόδο για την ευημερία της νέας χρονιάς!
♦ Το ρόδο για την ημέρα των γενεθλίων!
♦ Το διπλό σχετικά σπάνιο ρόδο ή δυο μαζί για να ανανεώσετε τους όρκους αγάπης ή τους όρκους φιλίας!

Το Ρόδο της Ιεριχούς είναι ένα μοναδικό, ενεργειακό, εναλλακτικό, δώρο αγάπης  που έρχεται με αγάπη… για να φέρει «άνοιγμα» και αγάπη… σε ότι με αγάπη και από καρδιάς κι αν του ζητήσεις!!!

ΖΗΤΑ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΣΕ ΟΤΙ ΘΕΛΗΣΕΙΣ χωρίς φόβο και με πολύ ΠΑΘΟΣ!

Πώς να το χρησιμοποιήσεις

Τοποθέτησε το σε ένα μπολ με λίγο νερό αφού το περάσεις για λίγα δευτερόλεπτα κάτω από τη βρύση, τόσο όσο να ακουμπάει η βάση του, δεν θέλει πολύ γιατί είναι διψασμένο και δεν έχει αίσθημα κορεσμού και αν το μουλιάσεις στο νερό θα σαπίσει! Κάνε την ευχή σου από καρδιάς και όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα, το σύμπαν δεν έχει χιούμορ… βάλε ξεκάθαρα την πρόθεση σου, χωρίς να είναι παρεμβατική! Να αφορά το δικό σου ανώτερο καλό ή του παιδιού σου ή κάποιου πρώτου βαθμού συγγενή… μην παρεμβαίνεις στο σχεδιάγραμμα της ζωής του άλλου! Κράτησε το ανοιχτό δηλαδή σε νερό που θα αλλάζεις καθημερινά για 21 μέρες! Μην πετάς αυτό το νερό πότιζε άλλα φυτά που χρειάζονται φροντίδα γιατί θα τα βοηθήσει να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους! Η φροντίδα του ρόδου αφορά μόνο εσένα που το άνοιξες για πρώτη φορά και έχει συνδεθεί άρρηκτα μαζί σου, είναι δική σου η ευθύνη της ευχής σου, άλλαζε του και τις 21 μέρες το νεράκι του εσύ! Την 22η μέρα βγάζεις το ρόδο από το νερό… αυτό θα εξατμίσει ότι νεράκι έχει κρατήσει και θα αρχίσει να κλείνει να μαζεύετε σαν μια μπαλίτσα που σιγά σιγά θα γίνει και πάλι ξερή όπως ήταν όταν έφτασε στα χέρια σου! Μπορείς να το φυλάξεις σε ένα τούλι στην ντουλάπα για να λειτουργεί σαν φυσικό σκοροκτόνο. Όποτε νιώσεις την ανάγκη ή την επιθυμία μπορείς να επαναλάβεις την ίδια διαδικασία για 21 μέρες βάζοντας μια καινούρια πρόθεση/ευχή!

TIPS από τις εμπειρίες φίλων

♦ Βάλε το ρόδο σου στο τρεχούμενο νερό μιας πηγής και ευχήσου έτσι όπως ρέει το νερό να ρεύσει και η επιθυμία σου!
♦ Άνοιξε το ρόδο σου στο νερό της βροχής!
♦ Άνοιξε το ρόδο σου στις 21 Νοεμβρίου που γιορτάζετε η Παναγία η πολυσπορίτισσα, αν το ενεργοποιήσεις την ώρα του φαγητού και έχεις μαγειρέψει όσπρια αφιερωμένα στη μητέρα γη θα έχεις όλο το χρόνο αφθονία!
♦ Άνοιξε το ρόδο σου μόλις γίνει η αλλαγή της χρονιάς και πρόσθεσε στο νερό του μαζί με τους κρυστάλλους αφθονίας (χρυσόλιθο, κιτρίνη, μάτι τίγρη, χρυσόκολλα πράσινη αβεντουρίνη) και μερικούς σπόρους καλαμπόκι! Συμβολίζει αφθονία και υλικό πλούτο.
♦ Άνοιξε το ρόδο σου τον 15Αύγουστο!

Σε περίπτωση που περάσουν οι 21 μέρες και βγάλεις το ρόδο σου από το νερό αλλά αυτό αργεί ή δεν κλείνει… τότε πιθανά η ευχή σου η πρόθεση σου να «διψάει για νερό»…να ζητάει περισσότερη ενέργεια! Δώσε του νερό για άλλη μια βδομάδα και έπειτα είναι σίγουρο πως θα κλείσει!

Ακόμα κι αν δεν πιστεύεις σε τίποτα από όλα αυτά… Ακόμα κι αν θεωρείς πως η πραγμάτωση της ευχής σου είναι ένα τυχαίο συμβάν. Σκέψου πως βάση των πιθανοτήτων η έννοια της σύμπτωσης είναι τόσο δύσκολο να συμβεί… όσο και το να προβλέψεις τα 6 νούμερα του Λόττο!

Και μόνο το ότι εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στο πέρασμα των αιώνων έχουν εναποθέσει τις ευχές τους, την ελπίδα τους αυτό που θέλησε η καρδιά τους και έχουν πιστέψει στη δύναμη του ρόδου… ενεργοποιεί τον καθένα μας  που θα φτάσει στα χέρια του αυτή η μικρή ξερή μπαλίτσα… να μεγεθύνει τη δόνηση του «θέλω» του και συντονιστεί μαζί του!

Έχω ακούσει υπέροχες ιστορίες ανθρώπων και προσωπικά όσες φορές έχω «ανοίξει» ένα ρόδο της Ιεριχούς έχω νιώσει μικρά μεγάλα καθημερινά θαύματα να συμβαίνουν! Για μένα η στιγμή που θα βάλω το ρόδο μου στο νερό είναι μια στιγμή μαγευτική ιερά τελετουργική θα μπορούσα να πω!

Από καρδιάς
Αζίμα

http://www.azima.gr/

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.