ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ

κυβος.jpg

Γεια σας φίλοι μου!
Πολλές φορές ακούμε για παράλληλους κόσμους,πλανήτες,σύμπαντα,ζωές.
Θα προσπαθήσουμε σήμερα να δώσουμε, όσο μας επιτρέπει η διανόηση μας, μια ερμηνεία για να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτή την αφηρημένη έννοια.

Το βασικό στοιχείο για να καταλάβουμε σε γενικές γραμμές το θέμα περί Παράλληλων κόσμων,είναι να δούμε την ιδέα του μη Χρόνου, η καλύτερα, της διαφορετικής αντίληψης του Χρόνου ανάλογα τη συνειδησιακή κατάσταση.
Ένα άλλο δεδομένο που θα πρέπει να υιοθετήσουμε είναι οτιοποιαδήποτε αλλαγή σε οτιδήποτε, αυτόματα δημιουργεί θα λέγαμε ένα απολύτως καινούργιο οτιδήποτε .Η ομοιότητα, αυτό που λέμε “το ίδιο”,  είναι το κατά πόσο εμείς μπορούμε να συλλάβουμε, ανάλογα τα πιστεύω μας την αλλαγή αυτή.
Το τρίτο δεδομένο που θα πρέπει να έχουμε κατά νου, είναι το θέμα περί της Υπερψυχης.Το θέμα της συλλογικής Συνείδησης.
Αναλύοντας τα 3 αυτά θέματα, θα μπορέσουμε καλύτερα να συλλάβουμε την ιδέα των παράλληλων συμπάντων-πραγματικοτήτων.

Ο χρόνος που έχουμε φτιάξει γραμμικά στο μυαλό μας,είναι το αποτέλεσμα των αλλαγών των γεγονότων,μιας συνέχειας γεγονότων, που αντιλαμβανόμαστε το ένα ,μετα το άλλο, το άλλο,κ.ο.κ.  Αυτή η συνέχιση και η μη σταθεροποίηση της συνείδησης μας, μόνιμα σε  ένα γεγονός σαν παγωμένη εικόνα,μας δίνει την ψευδαίσθηση του γραμμικού χρόνου, σε παρόν ,παρελθόν,και μέλλον.
Ας καταλάβουμε οτι ο χρόνος δεν είναι γραμμικός όπως νομίζουμε.  Φανταστείτε, οτι βγαίνουμε έξω από τη γραμμή αυτή, και μπορούμε να δούμε όλη τη ταινία(γραμμικό χρόνο),η ένα μεγαλύτερο κομμάτι από το γραμμικό χρόνο τη “σειρά” αυτή, θα δούμε οτι το πλαίσιο που εμείς από έξω  βλέπουμε και μπορούμε να  το αντιληφθούμε σαν ένα ,   το ίδιο ακριβώς πλαίσιο  εκείνος  που είναι(ζει,έχει αντίληψη) μέσα στη γραμμή αυτή ,σαν “δισδιάστατος” θα λέγαμε,   το χωρίζει σε “παρόν” το σημείο που αναγνωρίζει τώρα, παρελθόν αυτό που πέρασε  στη γραμμή,  και μέλλον αυτό που θα περάσει, βάση τη “ταχύτητα” που αντιλαμβανεται τις αλλαγες.

Αν εμείς από έξω μπορούμε να βλέπουμε σαν τώρα, σαν ένα, αυτό που ο άλλος χωρίζει σε παρόν παρελθόν και μέλλον, αυτόματα καταλαβαίνουμε οτι η συνειδησιακή κατάσταση μας αντιλαμβάνεταιοοολες τις στιγμές που ζει αυτός στο γραμμικό χρόνο , σαν μια στιγμή μας!

Αυτό σημαίνει οτι στο συνειδησιακό στάδιο που είμαστε, η αντιληπτικότητα είναι τρομερά ταχύτερη, και μπορεί να συλλάβει πιο πολλές στιγμές ταυτόχρονα,  από αυτόν που αντιλαμβάνεται το χρόνο γραμμικά, στιγμή, στιγμή ,στιγμή.
Με άλλα λόγια, η στιγμή η δική μας από έξω θα περιέχει τεράστιες πληροφορίες σχεδόν όσο η ολόκληρη Ζωή του ανθρώπου γραμμικού χρόνου συνείδησης.
Το παράδειγμα του φιλμ δίνει μια αναλογία θα λέγαμε. Αυτός που καταλαβαίνει συνειδησιακά ένα μόνο φρειμ και φρειμ και φρειμ σχηματίζει μια συνέχεια λόγω των ελάχιστων διαφορών από πραγματικότητα σε πραγματικότητα που αλλάζει, και έχει την ψευδαίσθηση της συνέχειας γεγονότων.  Αυτός που βλέπει το φιλμ απ έξω και ξέρει το έργο ,   όταν θέλει να “ζήσει“την όποια σκηνή,  διαλέγει πιο φρειμ θα προβάλει, χωρις να  πρεπει να έχει το παρόν, παρελθόν και μέλλον του γραμμικού χρόνου.
Μπορείτε τώρα αναλογικά να καταλάβετε οτι,  ανάλογα τη συνείδηση του χρονου,   η Ζωή ενός όντος… είναι μια στιγμή ενός άλλου σε ανώτερη διάσταση.
Αρα η στιγμή του ΕΝΟΣ είναι τα ΠΑΝΤΑ.   ΟΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ!

Σχετικά με το δεύτερο δεδομένο της “αλλαγής“.
Η συνειδησιακή μας κατάσταση εκτός οτι μπορεί να κάνει αντιληπτά, γεγονότα σχετικά μεταξύ τους λόγω της μικρής εμβέλειας συχνοτήτων και Πληροφοριών, δεν αναγνωρίζει την αξία, το μεγεθος κάθε αλλαγής.
Μέσα μας έχουμε δημιουργήσει την αντίληψη οτι όταν ενα πράγμα αλλάζει, θα πρέπει να έχει υποστεί τέτοια αλλαγή ώστε να μη μοιάζει πολύ με αυτό που ήταν πριν. Αυτό είναι λάθος.
Έστω και η μικρότερη αλλαγή σε καθετί, γεννάει κάτι καινούργιο.
Αλλάζει η αντιληπτικότητα μας,  σημαίνει οτι εμείς έχουμε αλλάξει.  Με άλλα λόγια κάθε αλλαγή,  μικρή η μεγάλη, ανεξάρτητα αν πεφτει στην αντίληψη μας η όχι, σημαίνει την αρχή κάτι νέου, τη γέννηση ενός εντελώς καινούργιου πράγματος που μοιάζει,  ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ.

Εμείς ζούμε σε μια πυκνότητα 3 διαστάσεων αλλά επειδή αντιλαμβανόμαστε το χρόνο , συνειδησιακά είμαστε στη 4 διάσταση. ( 3 διαστάσεις χώρου και μια χρόνου).Όταν λέμε αλλαγή ενός αντικειμένου εννοούμε οτι η μεταβλητές της εξίσωσης μάζας αλλάζουν. Όταν αλλάξει το ύψος λέμε υπάρχει αλλαγή, όταν αλλάζει το πλάτος, το μήκος, αλλάζει η μάζα και επομένως γεννιέται κάτι άλλο, καινούργιο στηνεκδήλωση μας . Όταν η μεταβλητή χρόνος αλλάζει, δεν πρέπει να πούμε το ίδιο? αλλαζει μόνο αν καταλάβουμε πάνω του κάποιααλλοίωση στις 3 πυκνότητες? λόγω χρόνου? Το οτι κάθε στιγμή περνά, σημαίνει οτι κάθε στιγμή το αντικείμενο που λέμε ίδιο, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ.  Είναι ένα άλλο αντικείμενο που μοιάζει στις πυκνότητες αλλά όχι στο χρόνο.Εμείς θεωρούμε οτι είναι το ίδιο ,επειδή δεν βλέπουμε καθαρά κάποια αλλαγή.Έτσι, κάθε στιγμή ,κάθε στιγμή, όλα αλλάζουν.
Αυτά που ακολουθούν την ίδια συχνότητα κραδασμών συνεχίζουν, αλλάζουν,μετατρέπονται παράλληλα, με αποτέλεσμα να μη γίνεται αισθητή η αλλαγή.
Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή , είναι μια επιλογή, είναι ένας κόσμος ήδη φτιαγμένος που εμείς επιλέξαμε να ζήσουμε. Κάθε στιγμή, όλα τα όντα αλλάζουν, εμείς, τα ζώα,τα αντικείμενα,ο πλανήτης,οι κόσμοι, τα πάντα .

Το τρίτο θέμα που θα πρέπει να αναλύσουμε είναι αυτό της συλλογικής ψυχής.
Το δέντρο της Ζωής είναι ακριβώς μια αναπαράσταση  που δείχνει, πως το κέντρο εκπέμποντας τις ακτίνες προς την περιφέρεια σχηματίζει από τις άπειρες ακτίνες ,ομάδες που εφάπτονται και όσο “προχωράνε” προς την “περιφέρεια” διασπώνται σαν κορμός, κλαδιά, παρακλάδια, παρακλάδια των παρακλαδιων, κλωνάρια, κ.ο.κ.
Κάθε ομάδα έχει μια συλλογική συνείδηση , μια υπέρ ψυχή που ενσαρκώνει πολλές ψυχές και αυτές με τη σειρά τους μπορούν να είναι υπερψυχες σε κατώτερης ομάδας ψυχών  κ.οκ.
Υπάρχει   Συνείδηση για κάθε υπερψυχη ,η Συλλογική συνείδηση. .Κάθεσυλλογική συνείδησημπορει να λαμβάνει ταυτόχρονα κάθε πληροφορία από κάθε μέρος της.
.Έτσι υπάρχει η υπερψυχή όλης της ανθρωπότητας, της γης, του  ήλιακου συστηματος, των ζώων κ.λ.π.
Κάθε υπερψυχη, ψυχική-ομάδα, ψυχική οικογένεια,ψυχή ανθρώπου,δίδυμες ψυχές, αποτελούν συνειδησιακά στάδια, συλλογικές συνειδήσεις, επίπεδα αντίληψης Ζωής.
Η ψυχή του ανθρώπου έχει ζωές που βιώνει ταυτόχρονα, οχι ο άνθρωπος σαν προσωπικότητα.
Η ψυχή είναι ικανή να συλλέξει πληροφορίες ταυτόχρονα απο ολες. Αυτά που λέμε προηγούμενες ζωές και επόμενες τις βιώνει ΤΩΡΑ η ψυχή ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Η συνείδηση της, διασπάται πάνω σε χιλιάδεςπραγματικότητες , ζωές που ήδη υπάρχουν,   όπως  και του ανθρώπου η συνείδηση  σε ελάχιστες πραγματικότητες που απαρτίζουν τις στιγμές της Ζωής του.
Η ψυχή-ανθρωπότητα ας πούμε, έχει επίγνωση  από όλες τις ανθρώπινες ψυχές που απαρτίζουν την ανθρωπότητα, ταυτόχρονα.
Η ψυχη-ΟΛΟΝ εχει την επιγνωση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΟΛΩΝ των ψυχων στην εκδηλωση σε ενα αιωνιο ΤΩΡΑ.
Κάθε διάσταση θα λέγαμε περιβάλλει την αμέσως κατώτερη με τελείως διαφορετική αντιληπτική σκοπιά του χρόνου, λόγω των τεράστιων διαφορών  κραδασμικής συχνότητας.
Η αλλαγή στις συχνότητες μας ,ο συγχρονισμός με ανώτερες συλλογικές συνειδήσεις, η φώτιση, η ευθυγράμμιση με τα ανωτέρα μέρη του Ειναι, μας τοποθετούν αυτόματα σε ανώτερες κλίμακες συχνοτήτων και έτσι…ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ, ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ,ΜΕΤΑΤΡΕΜΕΝΟΙ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΕΝΤΕΛΩΣ, μεταλλαγμένοι σε όντα διαφορετικής διάστασης, ανάλογα την αναβάθμιση μας, έχουμε την δυνατότητα να καταλάβουμε σαν ένα ΤΩΡΑ, τους “χρόνους”συνειδησιακών  συχνοτήτων των κατωτέρων μερών του ΕΙΝΑΙ  ΜΑΣ.

Αν συνδυάσουμε τα  θέματα, θα  δούμε πως αν όλα αλλάζουν κάθε στιγμή, αλλά όλα υπάρχουν τώρα…τότε το Όλον είναι ΕΔΩ και ΤΩΡΑ σε άπειρες πραγματικότητες  ΤΑΤΟΧΡΟΝΑ.

Τα παράλληλα Σύμπαντα, οι παράλληλες ζωές, οι παράλληλες πραγματικότητες υπάρχουν ταυτόχρονα σε διαφορετικές δονήσεις και ανάλογα τη συχνότητα δόνησης κάθε ον βιώνει την ανάλογη πραγματικότητα.
Είναι κατι ανάλογο της Τηλεόρασης. Αλλάζουμε τα κανάλια και κάθε φορά συγχρονιζόμαστε με μια πραγματικότητα που είναι ήδη εκεί και θα συνεχίζει να είναι, ακόμα και αν αλλάξουμε σε μια άλλη συχνότητα-κανάλι-πραγματικότητα.
Οι παράλληλες ζωές μας  είναι  κάτι ανάλογο της τηλεόρασης  με τη διαφορά οτι επιλέγουμε μέσα σε ενα γενικό θέμα ψυχικής προβολής τα σχετικά κανάλια της προσωπικότητας.

Κάθε κομμάτι του ΕΙΝΑΙ μας έχει τη δική του αντίληψη του ΧΡΟΝΟΥ.

Επομένως ΔΕΝ είναι οι πραγματικότητες η Αλήθεια, η Αλήθεια βρίσκεται στις πληροφορίες, στις εμπειρίες που αποκομίζουμε όταν βιώνουμε κάθε πραγματικότητα!

Τα παράλληλα σύμπαντα είναι οι παράλληλες πραγματικότητες, άπειρες όσο και η φαντασία του ΕΝΟΣ ,που απαρτίζεται από όλες τις φαντασίες κάθε κλίμακας δημιουργίας.

Καθε στιγμή η συνείδηση μας αλλάζει κραδασμούς και βιώνουμε κάθε στιγμή την ανάλογη πραγματικότητα.
Κάθε στιγμή υπάρχουν οι δυνατότητες να προχωρήσουμε σε όποια πραγματικότητα είναι στην εμβέλεια της δύναμης της αλλαγής μας, του  μικρού ανοίγματος του “βήματος” μας το μέλλον.
Κάθε στιγμή έχουμε την επιλογή, της  περιορισμένης κίνησης, της περιορισμένης συνείδησης μας μέσα στη πυκνή ύλη.

Αυτό το καιρό , ξεκινά μια δυνατότητα μέσα μας να μπορούμε να διαλέξουμε πραγματικότητες σε πιο ευρεία περιοχή, έχουμε  μια ώθηση και το βήμα γίνεται ΑΛΜΑ!(μικραινει ο περιορισμοσ κινησεων)

Το άλμα θα επιφέρει αλλαγές απο πραγματικότητα σε πραγματικότητα πολύ  πιο αισθητές, που ποτέ δεν έχουμε βιώσει ξανά!
Η μαγεία της εκδήλωσης ,από τη γραμμική χρονική πλευρά, έφτασε.
Το θαύμα βρίσκει τη λογική ερμηνεία του!
Οι αναλογίες θα αλλάξουν, το άλμα που πρόκειται να κάνουμε είναι γεγονός.
Ας πιαστούμε χέρι-χέρι!

Φίλοι μου…Αν είμαστε όλοι θεϊκοι σπινθήρες,  τότε φαντασιωνόμαστε μέσα στη  θεϊκη φωτιά !

Εσωτερική δύναμη και Ειρήνη σε όλους!

Για τους φίλους που κάνουν διαλογισμό,η απλά μια εικονοπλασία με τη “φαντασία” τους, το παραπάνω σχήμα θα τους βοηθήσει να καταλάβουν καλύτερα την ιδέα περί παράλληλων πραγματικοτήτων.
Προσπαθήστε να δημιουργήσετε το παραπάνω σχήμα με τη διαφορά οτι ο κίτρινος κύβος είναι στο κέντρο, το ίδιο και οι υπόλοιποι που τον περικλείουν.Άπειροι κύβοι όπου καθένας είναι ένα πεδίο συνειδησιακής αντίληψης ανάλογα το μέγεθος τους. Ο κίτρινος κύβος αναλογεί στη μεγαλυτερη πυκνοτητα ύλης, και στο περιορισμό της αντίληψης.Ο κάθε κύβος μπορεί να συλλάβει μόνο τις πραγματικότητες που περικλείει.
Ο εξωτερικός από τους άπειρους κύβους αντιστοιχεί στη Μεγάλη Κοσμική Συλλογική Συνείδηση του ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ!

πηγη

http://eleytherignwmi.blogspot.gr/

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.