Ο ΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ …….[ Η 5η διάσταση ].

Ο ΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ …….[ Η 5η διάσταση ].

Tο καλύτερο << βιβλίο >> για να μας κατευθύνει  στην έρευνα  του αστρικού κόσμου είναι  ο ίδιος μας ο εαυτός

Έτσι επιμένουμε  στην πρακτική εφαρμογή  ….

Αν θέλουμε  κάτι να μάθουμε  που υπερβαίνει μάλιστα τον τρισδιάστατο και ορατό κόσμο   …δεν έχουμε  παρά να <<ρωτήσουμε >> τον << εαυτό μας  >> ,,,και να επιδιώκουμε  να βιώσουμε  στην πράξη μέσα μας  τi είναι τελικά αυτή η 5η  η 6η  κλπ διάσταση …………;

Οι δάσκαλοι του εσωτερισμού έχουν αναφερθεί σε αυτές τις διαστάσεις με το δικό τους φιλοσοφικό ή εσωτερικό τρόπο, αφήνοντας μας σημαντικά βοηθήματα πρακτικές και συμβουλές για το πώς θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε  αυτές τις ανώτερες διαστάσεις,  και να έχουμε προσωπική εμπειρία .

Το πιο σημαντικό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε αυτή την έρευνά είναι ότι…..

Κανένας δεν μπορεί να ξυπνήσει και να βιώσει μια άλλη διάσταση …..αν πρώτα δεν έχει ξυπνήσει συνείδηση, στην διάσταση που ζει και κινείτε με το φυσικό του σώμα .

Το ταξίδι , ή ο δρόμος που οδηγεί στις εσωτερικές  μας διαστάσεις ξεκινά από εδώ !

Α π ό   τ ο ν   κ ό σ μ ο   τ ω ν   τ ρ ι ώ ν   δ ι α σ τ ά σ ε ω ν.

Γνωρίζουμε πολλά πράγματα θεωρητικά σχετικά με τις διαστάσεις , όπως επίσης γνωρίζουμε ότι και η επιστήμη προκειμένου να εξηγήσει κάποια ανεξήγητα φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν στα εργαστήρια, αναγνωρίζει την ύπαρξη μέχρι και έντεκα διαστάσεων και ίσως και παραπάνω.

Όμως η θεωρεία δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα  που ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βιώσει .

Σήμερα θα αναφερθούμε κυρίως  στην 5η διάσταση  που την επισκεπτόμαστε πάντα κατά την διάρκεια που το φυσικό μας σώμα κοιμάται .

Σε αυτήν την διάσταση  έχουν δώσει και άλλα ονόματα όπως ….αστρικό κόσμο,  ή αστρικό πεδίον ή ονειρικός κόσμος κλπ.

Ο άνθρωπος εμπεριέχει όλες , και εμπεριέχεται σε όλες τις διαστάσεις του σύμπαντος , και σε ότι υπάρχει .

<<Ότι είναι πάνω είναι και κάτω >>

Η γένεσης , οι επτά αρχές του κυμβάλειου, ο θεοσοφικός επτάλογος , μύθοι από όλο τον κόσμο  κρύβουν μέσα τους στοιχεία που σχετίζονται με την πολυδιαστατικότητα του ανθρωπίνου όντος και του σύμπαντος .

Οι διαστάσεις είναι   πεδία  ανάμεσα σε άλλα, αγκαλιάζονται, διεισδύουν η μια  διάσταση στην άλλη συνεργάζονται  και αποτελούν στην ουσία  μια ενότητα .

Δεν θα πρέπει να  συγχέουμε τις διαστάσεις με  τα <<παράλληλα σύμπαντα>> όπως συνηθίζετε να αναφέρονται .

Λέγοντας παράλληλο σύμπαν πιθανόν να εννοούμε  την τέταρτη διάσταση [τον αιθερικό κόσμο ] όμως δεν είναι !

Καμιά διάσταση δεν είναι περιορισμένη, παράλληλη

Τα παράλληλα σύμπαντα ταιριάζουν περισσότερο   με τις δυνατότητες ή τις επιλογές μας που έχουμε  την κάθε στιγμή.

Τα παράλληλα  σύμπαντα εκδηλώνονται μόνο αφού εμείς τα επιλέξουμε  και υπάρχουν μόνο σαν δυνατότητες γύρω μας.

Δηλαδή  σαν δυνατότητες να βιώσουμε ή να επιλέξουμε μια κατάσταση αντί κάποιας άλλης ή μιας διαφορετικής  κλπ.

Δεν υπάρχουμε δηλαδή  σαν προσωπικότητες σε άλλα παράλληλα σύμπαντα .

Έχουμε όμως τις δυνατότητες να υπάρξουμε με διαφορετικές ιδιότητες ή σε διαφορετικές καταστάσεις , σαν πλούσιος, σαν φτωχός, , ζητιάνος , άρρωστος η υγιείς , χαρούμενος  κλπ.

Αυτά είναι όμως ….. δυνατότητες  και πραγματικά υπάρχουν.

Αποκτούν οντότητα μόνο αν τις επιλέξουμε  δυναμικά στη ζωή μας.

Αυτό είναι θέμα καθαρά δημιουργικής δύναμης  δικής μας,  και προσωπικής μας επιλογής.

Η πραγματικότητα είναι το γεγονός το οποίο βιώνουμε την κάθε στιγμή στο εδώ και στο τώρα με την υπάρχουσα προσωπικότητα και  συνείδηση μας.

Και ζούμε την πραγματικότητα που εμείς επιλέγουμε και έλκουμε στην ζωή μας.

Δεν υπάρχει με αυτή την έννοια παράλληλο και υποθετικό σύμπαν ….

 Υπάρχει μόνο αυτό που επιλέγουμε  ……… τώρα !.

Έτσι οι διαστάσεις δεν είναι τα παράλληλα σύμπαντα, άλλα κάτι τελείως διαφορετικό.

Οι διαστάσεις είναι πνευματικοί τόποι, εσωτερικοί κόσμοι,  και ανταποκρίνονται στην συνείδηση μας .

σχετίζονται με τις  καταστάσεις συνείδησης,  και με τα  υπαρξιακά επίπεδα .

Μπορούμε αυτό να το επαληθεύσουμε  όμως  στην πράξη, διευρύνοντας την αντίληψη [ την συνειδητότητα ] μας και να αποκτήσουμε πρόσβαση  σε άλλες διαστάσεις οι οποίες  υπάρχουν και είναι μέρη της πολυδιαστατικότητας μας.

Όπως επίσης  μπορούμε και να πειραματιστούμε και τις δυνατότητες μας , και να δούμε τη αποτελέσματα έχει μια  διαφορετική νοητική  οπτική  στην καθημερινότητα μας.

Εμείς αναφερόμαστε στην αρχή του κυμβάλειου που λέει  <<ότι είναι πάνω είναι και κάτω >>.

[η αρχή αυτή αναφέρεται στη σχέση του μακρόκοσμου [ σύμπαν ] με τον μικρόκοσμο [ άνθρωπος ] και πως όσα συμβαίνουν στο σύμπαν , σαν κοσμικές αντανακλάσεις , ανάλογα συμβαίνουν και στον άνθρωπο που είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος .]

Αναφερόμαστε στις διαστάσεις και περιοχές του σύμπαντος, από όπου…… δια μέσο  τους περάσαμε όλοι και όλα , για να ξεδιπλωθούμε  και σταδιακά να εκδηλωθούμε σαν φυσικές οντότητες  στον κόσμο των τριών διαστάσεων ,  και τις οποίες φέρουμε στον ψυχισμό μας, σαν πνευματικά σώματα, ή πνευματικές περιοχές . και που μας δείχνουν επίσης την πνευματική καταγωγή μας,  και τον δρόμο της  επιστροφής  μας  στην εστία .

Η διαφορά μεταξύ των διαστάσεων  είναι στους κοσμικούς νόμους που κυριαρχούν σε κάθε διάσταση ή πεδίον [ θα μπορούσαμε να το πούμε και βαθμός υλικότητας ή πυκνότητας ].
Ζούμε και έχουμε συνείδηση  … στο φυσικό  κόσμο των τριών διαστάσεων, όπου κατέχουμε  ένα  φυσικό σώμα, με το οποίο σώμα, πειραματιζόμαστε αυτήν την διάσταση και αποκτούμε γνώση και εμπειρία .

Τα εργαλεία του φυσικού σώματος είναι οι πέντε αισθήσεις, έτσι μπορούμε και βλέπουμε , ακούμε, αισθανόμαστε, μυρίζουμε , και γευόμαστε τον κόσμο μας .

Οι πέντε αισθήσεις είναι τα παράθυρα για να βιώνουμε τον τρισδιάστατο κόσμο μας.

Τον φυσικό κόσμο τον κυβερνούν 48 νόμοι όσα και τα χρωμοσώματα [η επιστήμη υποστηρίζει ότι είναι 46  ]

Ο άνθρωπος σε αυτή την διάσταση  έχει ξεχάσει τον πνευματικό εαυτό του , έχει ξεχάσει ποιος πραγματικά είναι ,  ταυτίζετε με τα φυσικά πράγματα τα οποία τον ελκύουν και τον κρατούν γοητευμένο  και φυλακισμένο  μέσα στον αισθησιακό κόσμο , και αυτό είναι όμως και το μεγαλείο του, το ότι μέσα σε ένα κόσμο υλικό, πυκνό, και αισθησιακό,  να βρίσκει το πάθος και να   αναζητά,  να ενσαρκώνει το πνεύμα του, και να ξυπνά την συνείδηση του..

<<…..Όλα είναι σύμβαση ….στην πραγματικότητα τα άτομα και το κενό ….κομμένοι από την δυνατότητα να γνωρίσουμε την πραγματικότητα ….γνωρίζουμε αυτό που επηρεάζει το σώμα μέσω των αισθήσεων  >> [Δημόκριτος ]

Κατόπιν είναι ο αιθερικός κόσμος , 4 διασταση, [που είναι το ανώτερο μέρος της τρίτης διάστασης ] .

Η  4η διάσταση σχετίζετε με την ζωτική ενέργεια η οποία μας δίνει αυτό που λέμε τον <<χρόνο>> και τον <<χώρο>> ζωής .

Τα τέσσερα στοιχεία  της φύσης , που είναι η βάση και αποτελούν  σε συνδυασμούς τον φυσικό   σώμα μας και όλα όσα υπάρχουν στον φυσικό μας κόσμο, και τα οποία αντιλαμβανόμαστε με τις φυσικές αισθήσεις , είναι η συμπύκνωση άλλων λεπτότερων αιθερικών στοιχείων τα οποία προέρχονται από την τέταρτη διάσταση .[ Τάτβας ] τα οποία επίσης προέρχονται από ακόμα πιο λεπτές και πνευματικές  διαστάσεις .

Ο άνθρωπος έχει το σώμα το οποίο αντιστοιχεί στην τέταρτη διάσταση [αιθερικό] όμως λόγω του ότι δεν είναι συνειδητός, δεν το κατέχει ολοκληρωτικά  και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει  για να κινείτε στην τέταρτη διάσταση, όπως μπορεί να κάνει με το φυσικό σώμα στην τρίτη διάσταση .
Καθώς <<βρισκόμαστε>> στην τέταρτη διάσταση ,  είμαστε κατά κάποιον τρόπο αθέατοι  για τους άλλους ανθρώπους, οι μεγάλοι δάσκαλοι ήταν και αόρατοι  στις φυσικές αισθήσεις των άλλων ανθρώπων.

Σε αυτή την διάσταση το βαρύ πεδίον της γης  δεν μας επηρεάζει  σε μεγάλο βαθμό, και οι νόμοι που κυριαρχούν είναι λιγότεροι από του φυσικού πεδίου .

Αν είμαστε γιατροί,  μπορούμε να πραγματοποιούμε θεραπείες με ευκολία που στην τρίτη διάσταση θα χρειαζόντουσαν υψηλή εξειδίκευση, χώρους, και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.

Η πέμπτη διάσταση που θα αναφερθούμε σήμερα σχετίζετε με την  αιωνιότητα, είναι πέρα από τον χρόνο και τον χώρο,  και την κυβερνούν 24 νόμοι .

Εκεί δεν υπάρχει χρόνος , ή αν υπάρχει κάτι σχετικό με αυτό,  προσεγγίζετε με όρους διαφορετικούς,  όπως <<το τώρα>> , <<αιώνιο παρών>> κλπ.

Σε αυτήν την διάσταση ο κόσμος δεν είναι χωρισμένος σε διαφορετικές πατρίδες , σε διαφορετικές γλώσσες , εκεί δεν υπάρχουν σύνορα,  και  η οικογένεια  δεν υπάρχει εκεί με τον τρόπο που την αντιλαμβανόμαστε με την συνείδηση των τριών διαστάσεων.

Εκεί είμαστε όλοι μια οικογένεια , και μιλάμε την ίδια γλώσσα.

Είναι προφανές ότι οι διαστάσεις δεν είναι για ανθρώπους του τύπου τοπικιστές, με ρατσιστικές τάσεις, οικογενοιοκρατικούς κλπ.

Οι διαστάσεις είναι για τους αληθινούς επαναστάτες και τους …. Οικουμενικούς,  όπως ο μυθικός Ηρακλής , ο σοφός Σωκράτης ,  ο Λεονάρντο  Ντα Βίτσι , ο Ντάντε Αλιγκιέρι.

Ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται αδελφός με όλους τους ανθρώπους.

Που μπορεί να βλέπει στις ατέλειες του συνανθρώπου, του τις δικές του αδυναμίες.

Που δεν αισθάνεται τον συνάνθρωπο του σαν αντίπαλο η εχθρό του  αλλά σαν μια ευκαιρία για αυτογνωσία .

Που βιώνει την στιγμή σαν ένα αιώνιο τώρα .

Αυτός ο άνθρωπος αν και ζει και κινείτε στον τρισδιάστατο κόσμο, συγκεντρώνει στον ψυχισμό του  πνευματικές δυνάμεις του αστρικού κόσμου τις οποίες και γειώνει στο φυσικό  κόσμο μέσα από  όλες του τις δραστηριότητες .

Μια μεγάλη  διαφορά που έχει η 5η διάσταση με την τρίτη διάσταση είναι ότι…

Αυτό που στην τρίτη διάσταση σκεφτόμαστε μέσα στο μυαλό μας, ή  φανταζόμαστε  και τελικά πιθανόν να υλοποιήσουμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα …

Στην 5η διάσταση αυτό που θα σκεφτούμε προβάλετε μπροστά στα μάτια μας ,  την ίδια στιγμή  [ έξω από το μυαλό μας ]  απευθείας,  και υπάρχουμε μέσα σε αυτό που προβάλαμε……

υπάρχουμε δηλαδή  μέσα στο όνειρο μας .

[ αυτό δεν είναι καθόλου περίεργο το ίδιο συμβαίνει και στον τρισδιάστατο κόσμο με την διαφορά ότι η ύλη είναι πιο πυκνή, οι νόμοι περισσότεροι και δεν γίνετε αμέσως ].

Στον αστρικό κόσμο οτιδήποτε σκεφτούμε όσο παράλογο και αν είναι αυτό μορφοποιείτε. 

Ο λόγος του ότι είμαστε γεμάτοι με όνειρα κατά την διάρκεια του ύπνου είναι ακριβώς αυτός .

Προβάλουμε τις υποσυνείδητες σκέψεις μας στον αστρικό χώρο όπου εκεί παίρνουν αμέσως  αρχέτυπες μορφές και παρουσιάζονται και βιώνονται  σαν αστρικά γεγονότα και  ονειρικές καταστάσεις όπου μέσα τους κινούμαστε και δρούμε ασυνείδητα  .

Ο συνειδητός άνθρωπος δεν ονειρεύεται ! [ μας λένε οι δάσκαλοι  του εσωτερισμού ]

Ο άνθρωπος που είναι ξύπνιος στην τρίτη διάσταση και βιώνει αυτό που <<είναι  >> χωρίς κρίση,  χωρίς ταμπέλες κλπ,……. αυτός δεν προβάλει εικόνες … αντιλαμβάνεται τον αστρικό χώρο, την 5η διάσταση  όπως πραγματικά είναι …

Είναι σαν να βλέπουμε γοητευμένοι ένα κινηματογραφικό έργο σε μια οθόνη με τοπία κλπ , και ξαφνικά ανάβουν τα φώτα… και ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΟΥΜΕ  ότι είμαστε σε ένα κινηματογράφο.

Αυτή η διάσταση διέπεται από λιγότερους νόμους,[ 24 ] εκεί δεν υπάρχει ο χρόνος…

Το παρελθόν το παρών και το μέλλον υπάρχουν την ίδια στιγμή και στον ίδιο << ΤΌΠΟ >>.

Όλα τα  γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στον υλικό κόσμο έχουν προηγηθεί εκεί,  στους νόμους που αντιστοιχούν . 

Μετά αποκρυσταλλώνονται σε περισσοτέρους νόμους και πιο υλικές  ενεργειακές μορφές   που ο κάθε άνθρωπος επιλέγει να δώσει για τον εαυτό του, ή και συλλογικά  .

 Επίσης εκεί δεν υπάρχει αυτό που αποκαλούμε βαρύτητα [ έλξη ] έτσι ένα αστρικό σώμα μπορεί να αιωρείται να πετά,  και να έχει και ταχύτατες στιγμιαίες  μετακινήσεις από ένα μέρος  του κόσμου σε ένα  άλλο.

Η ύλη είναι επίσης λεπτότερη και ελαστικότερη  αν τραβήξουμε για παράδειγμα  το δάχτυλο μας  αυτό θα αρχίσει να μεγαλώνει, και δεν αισθανόμαστε πόνο.

Ο ψυχολογικός μας κόσμος που εδώ αντιλαμβανόμαστε μέσα από την αυτοπαρατήρηση σαν συναισθήματα και σκέψεις  στον αστρικό κόσμο  μορφοποιείτε .

Έτσι οι πτυχές του φόβου, της απληστίας, της λαγνείας, κλπ  όπως και τα αντίθετα τους,  παίρνουν ανάλογες μορφές, πχ  ζώων , ανθρώπων , συγγενών , αντικειμένων κλπ.

Αν εμείς εργαζόμαστε στην καθημερινότητα μας προσπαθώντας να είμαστε αντιληπτικοί ως προς τα ψυχολογικά στοιχεία που αναβλύζουν στον ψυχισμό μας ,  η εργασία μας αυτή στον φυσικό κόσμο,  μας διατηρεί σε συναγερμό και στον αστρικό κόσμο, και  οι πτυχές αυτές διατηρούν μια σχετική απόσταση.

Έχει ειπωθεί ότι εκεί μπορούμε να συνομιλήσουμε και μαζί τους ξεκαθαρίζοντας πολλά πράγματα σε σχέση με το εαυτό μας.

Πολλοί μύθοι, παραμύθια , και ιστορίες  βασίζονται  σε γεγονότα[ περιπέτειες ]  μυημένων που συνέβησαν σε αυτά τα αστρικά πεδία.

Πιθανόν εκεί να συναντήσουμε και εμείς έναν Μινώταυρο, ή  τις Σειρήνες,

 [ ψυχολογικές πτυχές]

Πολλοί μυημένοι  καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν και εμπνέονται  τα έργα τους από το αστρικό πεδίον και ακόμα από τον διανοητικό κόσμο που είναι  η 6η διάσταση.

Η 5η διάσταση λέγετε επίσης και   ο κόσμος των επιθυμιών ……θα έχετε ακούσει το γνωστό 

<< ο νηστικός στον ύπνο του καρβέλια ονειρεύεται >>.

Πολλοί ναοί είναι αντίγραφα ναών που βρίσκονται σε άλλες διαστάσεις .

η Ακρόπολη είναι ακριβές αντίγραφο του ναού της σοφίας   που βρίσκετε στον αστρικό κόσμο.  Οι μαθητές του εσωτερισμού εκεί παίρνουν διάφορα προσωπικά μαθήματα συζητώντας με πνευματικές οντότητες.

Επίσης όμως υπάρχουν και περιοχές [ναοί] όπου καταλήγουν άτομα με χαμηλό υπαρξιακό επίπεδο τα οποία εκεί χειραγωγούνται, μαθαίνουν την βία, και πώς να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες συνανθρώπων τους, να τους προσβάλουν  κλπ.

Σε αυτές τις περιοχές προσπαθούν να κρατήσουν την ανθρωπότητα κοιμισμένοι ενισχύοντας τον φόβο και την ανασφάλεια..

Ώστε να μην έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι στο ανώτερο αστρικό πεδίο κοντά  στους ναούς της γνώσης και της σοφίας.

Οι περισσότεροι ναοί σήμερα όλων των θρησκειών είναι οι χειρότερες απομιμήσεις αυτών των λαμπερών ναών της γνώσης, το ίδιο και οι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι φορούν ένα σωρό από χαϊμαλιά , πετραχήλια , και στέμματα.

Κάποτε στον αστρικό κόσμο ένας δάσκαλος αντίκρισε ένα ταπεινό γεροντάκι να λέει αστεία και να γελάει μαζί με άλλους δασκάλους της σοφίας.

Οι δάσκαλοι του φερόντουσαν με πολύ ευγένεια και άπειρο σεβασμό και παρακολουθούσαν συγχρόνως με πολύ προσοχή αυτά που τους έλεγε.

Αφού περίμενε  να τελειώσουν , και απομακρύνθηκε το γεροντάκι , πλησίασε και ρώτησε  τους δασκάλους ….

_   Μα πως γίνετε  εσείς  να δείχνετε τόσο ενδιαφέρον  στα λεγόμενα από αυτό το γεροντάκι.

Οι δάσκαλοι τον κοίταξαν ι …και μετά του είπαν …..

Ήταν ο ….Σείριος !

[Στον αστρικό κόσμο ένα ον  άπειρης πνευματικότητας μπορεί να εμφανιστεί….. ταπεινός σαν ζητιάνος.για πολλούς λόγους ]

 

Στην 4η και 5η διάσταση βρίσκονται επίσης  πολλές μυθικές πόλεις όπως  η μυστική Σαμπάλα, η Αγγαρθα το Ελ ντορανδο, που απεγνωσμένα και μάταια  ψάχνουν στο τρισδιάστατο κόσμο οι ερευνητές .

Σίγουρα αυτές οι πόλεις  έχουν μια μορφή  εκδήλωσης και  στον φυσικό κόσμο, όμως είναι τελείως αστείο να υποθέτουμε ότι θα μπορούσαν να  αποκαλυφθούν σε ένα ερευνητή ο οποίος δεν είναι <<έτοιμος >>.

Στον αστρικό κόσμο μπορούμε να καλέσουμε δάσκαλους και να μιλήσουμε μαζί τους πρόσωπο με πρόσωπο και να μάθουμε σοφά πράγματα και αλήθειες.

Που όμως πρέπει να προσπαθούμε να διατηρούμε σαν κατανόηση και όχι μόνο  σαν λέξεις που ειπώθηκαν , διότι οι λέξεις πολύ γρήγορα χάνουν το νόημα τους , καθώς  ξυπνάμε στο φυσικό μας σώμα και αρχίζει να επεμβαίνει ο νους των τριών διαστάσεων..
Πρέπει όμως και εκεί να μην τρώμε το <<παραμύθι>>  διότι κάλλιστα μια πτυχή μας, ή μια περίεργη οντότητα  μπορεί να πάρει την όψη του Κουτ Χουμι ,  του Μωρία , του Βούδα ή του Ιησού  κλπ, και να αρχίσει να μας……. δουλεύει  πολύ εκλεπτυσμένα και να μας ξεγελά.

Η λύση  σε αυτό είναι η διαίσθηση και η διάκριση [ όπως και στον φυσικό κόσμο ] …όταν υπάρχει επίγνωση και καλή δόνηση ελκύετε ο αληθινός  δάσκαλος.

Αλλά επίσης με αυτές τις ικανότητες ανεπτυγμένες μπορούμε να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα .

Όσο εξασκούμε την  επίγνωση στην καθημερινότητα μας αναπτύσσετε η  διάκριση  και όχι η ανώφελη επιφανειακή  κριτική.

Έτσι δραστηριοποιείτε  αυτή η ικανότητα, και επίσης  ραφινάρετε και περνά  και σε άλλα επίπεδα και διαστάσεις .

Σε διαφορετική περίπτωση αν έχουμε κάτι ενοχλητικό …μπορούμε  και να τραγουδήσουμε το

<< Πάτερ ημών>>…. [αν είναι κάτι που θέλει να μας ξεγελάσει  δεν θα αντέξει αυτό το τραγουδάκι ]

Η 5η διάσταση λέγετε επίσης και ο κόσμος των επιθυμιών διότι σχετίζετε περισσότερο με το συγκινησιακό κέντρο …και κάθε βράδυ που κοιμόμαστε βρισκόμαστε εκεί είτε το θέλουμε είτε όχι …

Το φυσικό σώμα συνδέετε με το αστρικό σώμα με μια λεπτή ασημένια χορδή που ξεκινάει από τον αφαλό.
Κατά την στιγμή του θανάτου αυτή η λεπτή χορδή σπάει, και το αστρικό σώμα όπως και τα αλλά ανώτερα σώματα απελευθερώνονται και παύουν να σχετίζονται με το φυσικό  όχημα.

 Θα πρέπει να τονίσουμε ότι καμιά δύναμη , και καμιά οντότητα δεν έχει την δύναμη και την εξουσία να σπάσει αυτή την χορδή .

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι  να πειραματιστούμε αυτήν την διάσταση, όπως είναι τα μάντραμ τα οποία εκφωνούμε καθώς το σώμα μας ξεκινάει για ύπνο.

Εκφωνώντας το μαντραμ ΟΜ συγκεντρωμένοι στην καρδιά για λίγο χρόνο, και κατόπιν νοητικά  καθώς κοιμόμαστε,  μπορούμε να έχουμε μια εμπειρία αστρικού διαχωρισμού.

Άλλα είναι πιο πολύ  σημαντικό η συνειδησιακή μας κατάσταση  κατά την διάρκεια της εγρήγορσης. .

Για αυτό και επιλέγουμε τον τρόπο που αναφέρει ο  Armando Cosani  στο βιβλίο <<Το πέταγμα του φτερωτού φιδιού>>

Ξύπνα…! γνώρισε τον εαυτό σου …

 

<<  Ο δρόμος αρχίζει στο σώμα με τις πέντε αισθήσεις .

Να ξυπνάς σημαίνει να τις χρησιμοποιήσεις και να μην τις συγχέεις με σένα .

Μέχρι σήμερα έχεις πιστέψει ότι οι πέντε αισθήσεις σε πληροφορούν πάνω στο εξωτερικό κόσμο.

Δεν είναι έτσι .!

Δεν υπάρχει τέτοιος εξωτερικός κόσμος ,ούτε υπάρχει τέτοιος εσωτερικός κόσμος .

Αυτές είναι απατηλές αντιλήψεις που δεν μπορούν να διεισδύσουν πιο πέρα από τις μορφές .

Το πραγματικό είναι αυτό που δεν είναι μορφή, και εάν και είναι η ζωή, είναι όλο όσο είναι .

Παρατήρησε τα τόξα και τα βέλη, δεν σημαδεύουν σε μια μόνη κατεύθυνση ,αλλά σε δυο συγχρόνως ,το να καταλάβουμε, και να ζούμε αυτόν τον συγχρονισμό είναι η πρώτη ανταρσία του νου.

Ανταρσία που θα καταλήγει στο να σε ξυπνήσει τελείως .

Και εάν εμβαθύνεις λίγο σε αυτό που προσπαθεί να εκφράσει αυτόν τον συγχρονισμό, σύντομα θα καταλαβαίνεις επίσης ότι δεν είσαι ένα σώμα ,

αλλά εκείνο που ζει στο σώμα σου ,

που εμψυχώνει το σώμα σου,

και το οποίο χωρίς μια καλύτερη εξήγηση εδώ το ονομάζω θεό-εγώ σου ,αόρατο .

*

Με τις πέντε αισθήσεις σου, ιδιότητες του προσωπικού εγώ ,του εγώ μορφή ,δεν σου έχει δοθεί να διαπερνάς πιο πέρα από την επιφάνεια των μορφών .

Όταν θα έχεις συνειδητοποιήσει ότι είναι ο θεός εγώ ο οποίος χρησιμοποιεί τις πέντε αισθήσεις σου ,θα σου δοθεί να διαπερνάς την σημασία ,την ουσία ,το πνεύμα όλων των πραγμάτων που επίσης είναι θεός εγώ .

Λανθάνον στον εγκέφαλο, εμποτίζοντας τον εγκέφαλο, βρίσκεται εκείνο που λέγεται νους – εκείνο με το οποίο μπορείς να γνωρίζεις αυτό που αντιλαμβάνεται οι πέντε αισθήσεις ,ο οποίος αντιλαμβάνεται, αντί αυτές, και πιο βαθειά ακόμα ,έχω σχεδιάσει την καρδιά ,το ίδιο το κέντρο όλης της ζωης σου .

Από αυτό το κέντρο προτεταμένο στο νου ,θα πρέπει να αναβλύζει το ατομικό σου εγώ .

Η ουσία της ψυχής σου, που ποθεί να ζει σε πνεύμα, και να λατρεύει σε αλήθεια .

Παρατήρησε ότι η σκέψη και το συναίσθημα συνδέουν το προσωπικό εγώ σου με το ατομικό εγώ σου ,και τα έχω τοποθετήσει στο φωτισμένο μισό του ζωτικού κύκλου ,την αφυπνισμένη συνείδηση ,διότι μπορεί να είναι το φως που αντανακλά την αλήθεια του εαυτού σου στα σκοτάδια της προσωπικότητας σου .

Και επειδή οι αισθήσεις της πραγματικής επαγρύπνησης ,είναι εκείνες που όταν ενώνονται σε αυτό που ονομάζεται  ……πνεύμα …..εγκαθιστούν την επαφή επαγρύπνησης με το θεός –εγώ σε σένα ,και θεός-εγώ έξω από σένα ,ένας μόνον θεός και τίποτε άλλο .

*

Εάν δεν καίει στην καρδιά σου μια ανησυχία  που να σε πυρπολήσει μέχρι την κατανάλωση του σώματος σου ,δεν θα μπορέσεις να επικαλεσθείς ούτε τον θεό ,ούτε το άγιο πνεύμα .

Και δεν ξέρεις να ζητάς ,για αυτό η ώρα σου δεν έχει φτάσει .

<< Να αγρυπνείτε και να προσεύχεστε >>………… είναι η κληρονομιά που άφησε ο χριστός στους τολμηρούς .

Το να αγρυπνείς σημαίνει να το κάνεις όλο ξύπνιος .[ συνειδητός ]

Να προσευχηθείς είναι να αισθανθείς τη φλογερή επιθυμία να… είσαι .

Όμως όποιος προσευχηθεί και αγρυπνεί ,ακόμα όταν το κάνει με ατελή τρόπο, θα λάβει ευγενική βοήθεια και θα μάθει επίσης να την λαμβάνει ευγενικά …………

Η βοήθεια είναι εδώ και είναι τώρα ……..!  >>
και το οποίο έγραψε και έκδωσε μετά από την συνεργασία με ένα μεγάλο δάσκαλο……και μας λέει εκεί ….

<< Ο δρόμος ξεκινάει από τις πέντε αισθήσεις σκοπός είναι να τις χρησιμοποιήσουμε χωρίς να τις συγχέουμε με αυτό που πραγματικά είμαστε  >>

                                 ………………………………………………..

Κάθε οργανισμός , κάθε ον στο σύμπαν για να μπορεί να υπάρχει χρειάζεται κάποιου είδους τροφής  την οποία μετατρέπει σε  ενέργεια   που χρειάζεται για να παράγει κίνηση και έργο .

Το φυσικό σώμα χρειάζεται την τροφή το νερό και τον αέρα , από όπου και αντλεί οξυγόνο βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και ότι άλλο χρειάζεται προκειμένου να μετατρέπει και να  παράγει την ενέργεια που του είναι απαραίτητη για να ζει .

Κάθε τροφή που καταναλώνουμε στη γη εκτός από την φυσική της <<μορφή>>   επίσης έχει και την <<αιθερική>> της , όπως και την <<αστρική>>,<< διανοητική>> κλπ.

Έτσι και τα σώματα τα οποία αντιστοιχούν στις διαστάσεις, το αιθερικό σώμα , αστρικό σώμα , διανοητικό σώμα , αιτιατό σώμα, χρειάζονται επίσης το κάθε ένα την δική του <<ειδική τροφή>> .

Αυτή η τροφή που θρέφει αυτά τα σώματα υπάρχει στο κόσμο μας  σε ΑΠΊΣΤΕΥΤΗ ΑΦΘΟΝΊΑ και ο λόγος είναι ότι υπάρχουμε εμείς  που θα την μετατρέψουμε .

Όμως για να μπορέσουμε να αντλήσουμε την λεπτή αυτή  ενεργειακή  τροφή   χρειάζεται και η δική μας  ανάλογη συνειδησιακή κατάσταση.

Διότι η μετατροπή αυτής της τροφής δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση  με μηχανικό η  διανοητικό τρόπο.

Μπορούμε δηλαδή να την μετατρέψουμε η να   χωνέψουμε  αυτήν την ειδική τροφή  μόνο εφόσον εγκαταστήσουμε συνειδητά ένα τύπου << συνειδησιακό  χωνευτήρι>>  στο ψυχισμό μας.

Αυτό το χωνευτήρι  είναι η….. επίγνωση !!

Όσο περισσότερο σε ένταση μπορούμε να βιώνουμε τον εαυτό μας, τόσο περισσότερο η αντίληψη και η συνειδητότητα μας διευρύνετε.

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε εκτός από το φυσικό μέρος της τροφής το οποίο απορροφά ο οργανισμός μας ………να έλκουμε  και όλα αυτά τα στοιχεία της τροφής που αντιστοιχούν σε πιο υψηλά  πνευματικά επίπεδα δόνησης .

 Η συνειδησιακή μας κατάσταση  όταν υπάρχει  σε  ένα πιο υψηλό  πνευματικό επίπεδο έλκει τα αιθερικά στοιχεία της τροφής και όλα αυτά τα πολυδιάστατα στοιχεία που περιέχονται σε οποιαδήποτε τροφή καταναλώνουμε .

Το πολυτιμότερο και ευγενέστερο της φυσικής τροφής μετατρέπετε στο σεξουαλικό υγρό [ σπέρμα ] το οποίο περιέχει όλες τις δυνάμεις της φύσης και των διαστάσεων, και με το οποίο άλλωστε μόνο  μέσω αυτού είναι που δημιουργούμε και νέα τρισδιάστατα  φυσικά  σώματα.

[Επίσης σύμφωνα με τους μεγάλους  αλχημιστές ,  μέσω του υγρού με το οποίο δημιουργούμε το φυσικό σώμα , με το ίδιο υγρό και την μετατροπή του , δημιουργούμε και τα <<ολοκληρωμένα>>  εσωτερικά σώματα των ανώτερων  διαστάσεων τα οποία μας καθιστούν <<πολίτες>> αυτών των διαστάσεων ].

Η σημασία της προσευχής και των τελετών που γίνονται πριν το φαγητό έχουν σαν στόχο την δραστηριοποίηση του πνευματικού μέρους της τροφής που καταναλώνουμε,  αλλά και του εαυτού μας που…. καταναλώνει  .

Όταν τρώμε ή πίνουμε ένα χυμό , και έχουμε επίγνωση σε αυτό που κάνουμε,………….  δηλαδή έχοντας επίγνωση  ότι ο χυμός θρέφει τον οργανισμό μας με βιταμίνες κλπ, όταν αισθανόμαστε χαρά και ευχαρίστηση για αυτό, και φανταζόμαστε την ενέργεια του να μας πλημμυρίζει,….. τότε παίρνουμε τα καλύτερα  στοιχεία της τροφής.

Όταν πίνουμε τον χυμό αλλά εστιάζουμε μόνο στην αισθησιακή απόλαυση  τότε και τα στοιχεία της τροφής που έλκουμε  είναι ανάλογα και επιφανειακά και αφορούν την απλή συντήρηση  .

 Η ενεργειακή τροφή δεν περιορίζετε μόνο στην τροφή που εισέρχεται διαμέσω του στομάχου, ή του αέρα δια μέσω των πνευμόνων  μας , επεκτείνετε κατά τον ίδιο τρόπο και σε όλες τις χιλιάδες και εκατομμύρια εντυπώσεις που εισέρχονται στον ψυχισμό μας μέσω των αισθήσεων μας σαν χείμαρρος και καταλήγουν στον νου μας .

Όταν είμαστε σε επίγνωση  του εαυτού μας, οι εντυπώσεις από το περιβάλλον που προσπαθούν να μας επηρεάσουν , όπως επίσης και οι μηχανικές αντιδράσεις του ψυχισμού μας,  δεν μας ταυτίζουν πλέον  και δεν μας παρασύρουν σε μια εικονική πραγματικότητα .

Οι εντυπώσεις όταν είμαστε σε επίγνωση του εαυτού μας μετατρέπονται σε κατανόηση, διότι βιώνουμε και ζούμε το γεγονός ή την κατάσταση…. όπως είναι …χωρίς τα περιττά διανοητικά <<στολίδια>> και επιπρόσθετα.
Έτσι οι εντυπώσεις  μετατρέπονται και γίνονται τροφή για γνώση, και θρεφουν τον εσωτερικό μας κόσμο. 

Όταν μαθαίνουμε να  παρατηρούμε τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις κατά την διάρκεια της εγρήγορσης  …αυτή η προσπάθεια περνά στο ένστικτο κέντρο …

 και έχει σαν αποτέλεσμα να είμαστε επίσης πιο αντιληπτική συνειδησιακά μέσα στο όνειρο κατά την διάρκεια του ύπνου του φυσικού σώματος, η και να …<<ξυπνάμε>> από το όνειρο.

Αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα να κατανοούμε την φύση μας βαθύτερα, να αντιλαμβανόμαστε την λειτουργία των νόμων που μας επηρεάζουν, και να αποκαλύπτετε η πολυδιαστατικότητα μας  όχι στα  αισθητήρια όργανα, αλλά  ούτε σαν σκέψη ….αλλά σαν μια καινούρια διευρυμένη αίσθηση αντίληψης .

Αυτή η αίσθηση αντίληψης καθιστά την διαβίωση μας στον πλανήτη ευκολότερη και κάτω από την επίδραση λιγότερων νόμων .

Η οποία  επίσης  επιδρά στον ψυχισμό μας, και στη συνεχεία διευρύνετε  και στα άλλα πιο ψυχολογικά μας και πιο πνευματικά επίπεδα .

Είναι πολύ φυσικό η αλληλεπίδραση μας με άλλους ανθρώπους και γεγονότα στο φυσικό πεδίον να καθιστά την φυσική εμπειρία αναπόφευκτη,  και με την σχετική ταύτιση πολλές φορές .

Η φυσική εμπειρία όμως όταν είμαστε σε επίγνωση  μετατρέπετε σε τροφή για γνώση,  εξύψωση πνεύματος , και διευρύνει ακόμα περισσότερο της συνειδητότητα μας .

Εφόσον έχουμε κατανόηση ότι η επίγνωση του εαυτού μας  είναι  η βάση για να μπορέσουμε να έχουμε πολυδιάστατες εμπειρίες……..Αυτό που μπορούμε να εξασκήσουμε είναι όταν πηγαίνουμε για ύπνο, να συνεχίζουμε την επίγνωση , και όπως το παράδειγμα με τον χυμό , να χαλαρώνουμε καλά το φυσικό μας σώμα και να περιμένουμε το σώμα να κοιμηθεί,  παρατηρώντας   την διαδικασία του ύπνου, να έχουμε επίγνωση από αυτό που συμβαίνει και να χαλαρώνουμε το σώμα συνεχώς , χωρίς φόβο .

Και ανοικτοί σε κάθε εμπειρία και σε κάθε τι καινούριο που θα σχετιστούμε .

το λιγότερο…..  θα έχουμε ένα πιο ξεκουραστικό και ευχάριστο ύπνο.

Η επίγνωση είναι η επιστήμη των επιστημών.

Το ξύπνημα  τόσο  στον φυσικό,  όσο και στον αστρικό κόσμο δεν έχει  καμιά απολύτως σχέση με την πολιτική, ή με την θρησκεία, την οικονομική ευημερία,  τα δόγματα, και τις διχαστικές επαναστάσεις  .

Το ξύπνημα είναι προσωπικό  , πραγματικό, ….. είναι ο δρόμος …. 

Επιλέγουμε   το   ξύπνημα….. την επίγνωση,  σαν βάση για αυτήν την εργασία  .

Όλοι οι μύστες , και οι δάσκαλοι του εσωτερισμού,  μας έχουν μιλήσει για το ξύπνημα

Ο Πλάτων μας το είπε έτσι ….<<γνώρισε τον εαυτό σου>> ..

Ο σοφός Βίας από την Πριήνη  το είπε  έτσι …..

<<Ότι έχω…. το φέρω μαζί μου >> . 

Ο F.Nietzsche              << Καθώς κάθε στιγμή σου είναι αιώνια ,………να ζεις έτσι  που να την κάνεις άξια της αιωνιότητας της .>>

Και ο Alesantro Kagliostro
<< Δεν ανήκω σε καμιά εποχή, σε κανένα τόπο εκτός του χρόνου και του διαστήματος, το πνευματικό μου Ον ζει την αιώνια ύπαρξη του,  και αν βυθιστώ μέσα στην σκέψη μου, ανερχόμενος την διαδρομή των αιώνων  ….αν εκτείνω το πνεύμα μου προς ένα τρόπο υπάρξεως , απομακρυσμένο από εκείνον που εσείς αντιλαμβάνεσθε, …..καθίσταμαι εκείνος που επιθυμεί >>.
atheatos.blogspot.gr

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.