Γιατί η βίαια επιβολή του Μεταναστευτικού – ως μέσου επίτευξης της Ομογενοποίησης της Ανθρωπότητας – θα αποτύχει

Screen Shot 2016-11-08 at 12.56.58.png

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Την αφορμή για αυτή την Μελέτη,  μου την έδωσε το φαινομενικά αιτιοκρατικό (deterministic) μοντέλο με το οποίο επιχειρείται η εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος παγκοσμιοποίησης, το οποίο μεταξύ των άλλων, προβλέπει και την μετακίνηση πληθυσμών ως, κατ’ ευφημισμό,  εργαλείο επίτευξης της ομογενοποίησης της Ανθρωπότητας, αλλά στην πράξη αποσκοπώντας στην διαμόρφωση συνθηκών συνέχισης της εκμετάλλευσης των παγκόσμιων πόρων από την Ελίτ που κυβερνάει τον Κόσμο.

Στη Μελέτη αυτή,  θα δούμε εάν ένα τέτοιο σχέδιο είναι βιώσιμο, η πιθανά θα περιπλέξει τα πράγματα ακόμα περισσότερο.

 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Κ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ

Η θεωρία του Χάους[1] μας λέει  ότι ούτε η αρχική κατάσταση ενός πολύπλοκου συστήματος μπορεί να προσδιορισθεί με ακρίβεια, αλλά ούτε και η εξέλιξη του (Αξίωμα της Αβεβαιότητας). Το μόνο βέβαιο είναι ότι η εξέλιξη θα είναι προς κάποια κατεύθυνση που θα δημιουργεί ένα αέναο επίπεδο δυναμικής ισορροπίας, υπακούοντας σε συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς. Δηλαδή το Χάος δεν είναι η αταξία αλλά η ανώτερη τάξη του Σύμπαντος. Και σε αυτή την διάσταση το Σύμπαν τείνει σε κάθε χρονική στιγμή να βρει το δυναμικό  σημείο ισορροπίας του προκειμένου να μην διαταραχθεί η αρμονία του Όλου, σε συνθήκες αβεβαιότητας όσον αφορά στα επί μέρους συνθετικά του.

Έτσι,  μπορούμε να φανταστούμε ότι το Σύμπαν είναι ένας ζωντανός οργανισμός  που απαρτίζεται από Γαλαξίες, άστρα και πλανήτες και που με την σειρά τους υπόκεινται στους ίδιους κανόνες χαοτικής ισορροπίας. Ισορροπίας που εμπεριέχει την έννοια του κύκλου της γέννησης, της ωρίμανσης  και του θανάτου.

Το Ηλιακό μας Σύστημα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση  και σε αυτή την διάσταση η Γή είναι ένας ζωντανός οργανισμός του οποίου η εξέλιξη υπόκειται στους χαοτικούς κανόνες λειτουργίας του Σύμπαντος.

 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ

Κατά την άποψη μου, το έργο του Rodney Collin[3] – Βρετανού Συγγραφέα και Ερευνητή στην περιοχή της ανέλιξης του Ανθρωπίνου Γένους και μαθητή των P.D.Ouspensky και G.I.Gurdjieff- που αποτυπώθηκε στο βιβλίο του   The Theory of Celestian Influence, προτείνει  μια ολοκληρωμένη, πειστική και κατά την γνώμη μου αντικειμενική και κατανοητή θεωρία για την σχέση του Ανθρώπου και όχι μόνο, με το Σύμπαν και τον ρόλο του Ανθρώπου πάνω στην Γή. Συνοπτικά, η θεωρία του Collin μας λέει ότι  η έμβια ζωή και κατά συνέπεια και ο Άνθρωπος, είναι ένας μικρό-κόσμος του Σύμπαντος με το οποίο και συντονίζεται μέσω την μεταφοράς ηλεκτρομαγνητικών φορτίων τα οποία μέσα από το πλέγμα των επτά ενδοκρινολογικών συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος διοχετεύονται στον κάθε άνθρωπο και με την χημική αλλαγή που επέρχεται αυξομειώνουν τα ηλεκτρικά φορτία που με την σειρά τους προκαλούν βιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές στον άνθρωπο και μέσα από αυτές ο άνθρωπος δρα. (Σχήμα 1)

Σχήμα 1 – Ο Άνθρωπος σε σχέση με το Ηλιακό μας Σύστημα

Στην συνέχεια ο Collin καθόρισε τρείς χρόνους στην οδύσσεια του ανθρώπου πάνω στην Γή, αναφορικά με την αποστολή καθενός από εμάς και τα “εφόδια” που έχουμε στην διάθεση μας για να την εκτελέσουμε. Οι τρείς αυτοί χρόνοι αφορούν στην σύλληψη – hereditary essense- μέσα από την οποία ο Άνθρωπος παίρνει τα στοιχεία των γεννητόρων του –στην γέννηση – individual essense- που αποτελεί και την “σφραγίδα” του κάθε ατόμου μια και είναι η στιγμή της αποτύπωσης στα συστήματα του, του συγκεκριμένου κοσμικού περιβάλλοντος της στιγμής της γέννησης με την διαδικασία της όσμωσης – και στην πεμπτουσία η αιθέρα– quintessense- που αφορά σε κάποια άγνωστη στιγμή στην ζωή του κάθε ανθρώπου κατά την οποία ο άνθρωπος θα μπορέσει, αν μπορέσει, να βγάλει στην επιφάνεια την κρυμμένη δύναμη του (αποστολή του) για ταύτιση με το Όλον.

Η Θεωρία που ανέπτυξε ο Rodney Collin, ενώ έδινε πειστικές απαντήσεις για την θεωρητική τεκμηρίωση της σχέσης του Ανθρώπου με το Σύμπαν, έπασχε στο επίπεδο της “επιστημοφάνειας”. Δηλαδή στην υλοποίηση πειραμάτων που θα αποδείκνυαν την θεωρία.

Ο Δόκτωρ Michel Gauguelin[4], ήταν ο πρώτος που μαζί με την γυναίκα του Francoise, εκτέλεσαν πειράματα με αυστηρές στατιστικές μεθοδολογίες και τεκμηρίωσαν ότι η υπόθεση “άτομα με κυρίαρχες θέσεις στον χάρτη γέννησης τους κάποιων πλανητών τείνουν να ασχολούνται με επαγγέλματα που ποιοτικά χαρακτηρίζονται από τους συγκεκριμένους πλανήτες” είναι στατιστικά σημαντική, ενώ ο ίδιος ερευνητής ανακοίνωσε στο 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κοσμοβιολογίας το 1970, ότι έχοντας μελετήσει τους χάρτες 30,000 ατόμων, μπορεί να αποδείξει την ισχύ της κληρονομικότητας ότι δηλαδή “τα παιδιά γεννιούνται κάτω από τις ίδιες Κοσμικές συνθήκες με τους γονείς των” –επιβεβαιώνοντας τα της θεωρίας του R.Collin. Ταυτόχρονα όμως, κάποια άλλα από τα πειράματα του απέτυχαν.

Σε νεότερους χρόνος, ο καθηγητής Hans Jürgen Eysenck [5] σε συνεργασία με τον γνωστό αστρολόγο Jef Mayo τεκμηρίωσαν μέσα από αυστηρά επιστημονικά πειράματα ότι τα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου έχουν στατιστικά σημαντική σχέση με την ημερομηνία γέννησης του και το ζώδιο στο οποίο ανήκει (1988), ενώ είχε προηγηθεί (1984) η έρευνα του  Dr A.Libov του Ναυτικού Ινστιτούτου Ερευνών των ΗΠΑ, που απέδειξε ότι οι μεταλλαγές των τοπικών μαγνητικών πεδίων επηρεάζουν την σύνθεση του DNA μέσα στο κύτταρο. Έτσι αναπτύχτηκε ένας “επιστημονικός” κλάδος αυτός της Αστρογενετικής[20],[21] – που ασχολείται με το πώς το Κοσμικό Περιβάλλον και ιδιαίτερα η δραστηριότητα των Ηλιακών Κηλίδων επηρεάζει την εξέλιξη της Γής και των ανθρώπων – και οδήγησε στην ανάπτυξη της θεωρίας των Ηλιακών Ορμονών, επαναφέροντας ή καλύτερα τεκμηριώνοντας επιστημονικά την θεωρία που είχε αναπτύξει ο Rodney Collin. Με βάση την θεωρία αυτή,  ο Ανθρώπινος Οργανισμός (και όχι μόνο) βιο-ρυθμίζεται από μαγνητικές διακυμάνσεις  που προκαλούν τα ηλιακά σωματίδια μέσα από μια διαδικασία που ονομάζεται “Ηλεκτροχημική Μετατροπή”.

Ο συγχρονισμός του Ατόμου με το Σύμπαν

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι οι οντότητες είναι αγωγοί ηλεκτρικού φορτίου και ειδικότερα και όσον αφορά στον Άνθρωπο το φορτίο είναι μηδέν (0) στην Γή, 240 βολτ  στο επίπεδο του κεφαλιού του μέσου ανθρώπου και φτάνει τα 300,000 βολτ στο επίπεδο της Ιονόσφαιρας.

Σε κάθε χρονική στιγμή υπάρχουν κοσμικές συνθήκες που αφορούν στο συλλογικό ενσυνείδητο – άρα ισχύουν για όλους – και που εξειδικεύονται στο υποκειμενικό ενσυνείδητο και εκφράζονται με αυξομειώσεις του ηλεκτρικού φορτίου που δεχόμαστε σε κάθε χρονική στιγμή, που με την σειρά τους προκαλούν διαφοροποιήσεις των συναισθημάτων του ατόμου, σε μια διεργασία αμφίδρομη με το συλλογικό ενσυνείδητο.

Το συλλογικό ενσυνείδητο μεταφραζόμενο σε υποκειμενικό ενσυνείδητο προκαλεί ενεργητικές – όταν στον προσωπικό προγραμματισμό ενός εκάστου ενυπάρχει η όψη που λειτουργεί στην κάθε χρονική στιγμή σε συλλογικό ενσυνείδητο – και παθητικές – όταν η όψη δεν υπάρχει στο προσωπικό ενσυνείδητο, οπότε και το άτομο την αντιλαμβάνεται σαν “θόρυβο” και όχι σαν εντολή για δράση –  αυξομειώσεις του ηλεκτρικού φορτίου που με την σειρά τους  επιφέρουν διαφοροποιήσεις στην χημική σύνθεση των νευρώνων και προκαλούν (ή όχι) δράση ή αντίδραση, εξαρτώμενη από την συναισθηματική φόρτιση.

Η δράση ή η αντίδραση εκφράζει μια κατάσταση και δεν έχει να κάνει με το κατά πόσο είναι καλή ή όχι, που είναι αποτέλεσμα του ντετερμινιστικού πλαισίου ελευθερίας βούλησης καθενός από εμάς. Εξ ου και η θεωρία του Κοσμικού Συγχρονισμού περιγράφει καταστάσεις (κοσμικές ευκαιρίες και κινδύνους) και όχι απόλυτα (γήινα) γεγονότα (που είναι αποτέλεσμα της δράσης μας) και που με την σειρά τους επηρεάζουν το συλλογικό ενσυνείδητο ακλουθώντας χαοτικά πρότυπα.

Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι ο Άνθρωπος και η συμπεριφορά του – σαν αποτέλεσμα της Κοσμικής επιρροής – διαμορφώνουν χαοτικές συνθήκες εξέλιξης  που γίνονται ακόμα πιο χαοτικές, αφενός γιατί ο κάθε ένας από εμάς ανήκει ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία συλλογικές και πιθανά ανταγωνιστικές οντότητες, αλλά και αφετέρου γιατί θα πρέπει να  ληφθεί υπόψη ότι όχι μόνο τα λοιπά είδη έμβιων όντων υπόκεινται στους ίδιους κανόνες, αλλά και η ίδια η Γή. Η διαφορά είναι ότι ο Άνθρωπος είναι το έμβιο εκείνο Όν πάνω στην Γή που λειτουργεί με τις πράξεις και τις παραλήψεις του ως ο Ρυθμιστής της Εξέλιξης (Evolutionary Regulator).

Στην Γένεση αναφέρεται ο αιτιολογικός μύθος (;)  του Πύργου της Βαβέλ, με βάση τον οποίο  ο “Θεός” (;) τιμώρησε τους Ανθρώπους  – επειδή είχαν την αμετροέπεια να επιχειρήσουν να τον φτάσουν χτίζοντας τον Πύργο – κάνοντας τους να μιλάνε ξαφνικά πολλές γλώσσες , ώστε να μην μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους.  Δηλαδή ο “Θεός” (;) επέβαλε χαοτικές συνθήκες συνδιαλλαγής στην Ανθρωπότητα, άρα και διαφορετικής εξέλιξης κάθε συλλογικής οντότητας που μιλούσε διαφορετική γλώσσα, σε συνθήκες σύγκρουσης με τις άλλες συλλογικές  οντότητες ακριβώς εξ αιτίας της αδυναμίας επικοινωνίας.

Στο σημείο αυτό, θα αναφερθώ αφενός στην περίφημη εξίσωση του Drake[2] που υπολογίζει τον πλήθος των πολιτισμών από 1000  έως 100 εκατ.  μόνο στον Γαλαξία μας, αλλά και αφετέρου στον διορισμό το 2010 της πρέσβειρας Mazlan Othman[6] από τον ΟΗΕ με αποστολή να συντονίσει όλες τις δράσεις στην περίπτωση επαφής με εξωγήινους πολιτισμούς! Και βέβαια ας μην ξεχνάμε και την πρόσφατη δήλωση της Κλίντον , ότι αν εκλεγεί Πρόεδρος θα αποκαλύψει στην Ανθρωπότητα την αλήθεια για τους εξωγήινους! Δηλαδή, αφενός είναι προφανές ότι το “μοντέλο” εξέλιξης του Πλανήτη μας – που βασίζεται στην ύπαρξη του Ανθρώπου ως διαχειριστή της εξέλιξης – πρέπει να υπάρχει και σε άλλα Ηλιακά Συστήματα, αλλά και αφετέρου και κυρίως τίθεται  θέμα προέλευσης του Ανθρωπίνου Γένους.

 1. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

4.1.Οι Εποχές

Στα βιβλία του Δανιήλ (Daniel 4 – KJV1900), του Ενώχ (2ο βιβλίο) και σε άλλες πηγές γίνεται εκτενής αναφορά στον ρόλο των Εκπεσόντων Αγγέλων στην εξέλιξη της Ανθρωπότητας και ειδικότερα στον Μπαρακέλ (Baraqel) ο οποίος σύμφωνα με τα γραφόμενα δίδαξε στην Ανθρωπότητα την Αστρολογία[7]

Αν αυτό αληθεύει, εντύπωση μου έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η διδασκαλία της Αστρολογίας περιορίστηκε από τους  λεγόμενους κοινωνικό- οικονομικούς πλανήτες – Κρόνος και Δίας – και κάτω. Ίσως η διδασκαλία αυτή να έλαβε χώρα σε εποχές που ο Κρόνος ήταν ο Ήλιος του συστήματος μας[16].[17].[18]. Ίσως πάλι,  να μην ήθελαν αυτοί που δίδαξαν την Αστρολογία στους Ανθρώπους,  να γνωρίζουν οι Άνθρωποι την σημασία των πολιτισμικών πλανητών στην εξέλιξη της Ανθρωπότητας;

Εν πάση περιπτώσει στην κατηγορία των πλανητών του Πολιτισμικού Επιπέδου ανήκουν οι Πλούτωνας, Ποσειδώνας και Ουρανός, που λόγω του μεγάλου κύκλου τους επηρεάζουν μακροχρόνιες περιόδους και κατά κάποιο τρόπο θέτουν το πλαίσιο εξέλιξης των δρώμενων πάνω στην Γη. Η συλλειτουργία των τριών πλανητών μας λέει ότι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο στο οποίο το  Συλλογικό Υποσυνείδητο του Ανθρώπου(Ποσειδώνας)  μετασχηματίζεται (Πλούτωνας) σε Συλλογικό Ενσυνείδητο (Ουρανός) προκειμένου η Ανθρωπότητα να εξελιχθεί σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Την θεματολογία την θέτει του ζεύγος Πλούτωνα /Ποσειδώνα,  όπου ο Ποσειδώνας εκφράζει το Όνειρο της Ανθρωπότητας για την Εποχή και ο Πλούτωνας τις συνθήκες γέννησης και θανάτου της κάθε Εποχής,  σε ένα κύκλο περίπου 492 ετών, που επαναλαμβάνεται στο ίδιο ζώδιο τέσσερες φορές με εξαίρεση το ζώδιο των Διδύμων που θα επαναληφθεί εννέα φορές.

Ξεκινώντας από την Εποχή του Κριού (2562 π.Χ εως το 580 π.Χ  δηλαδή μια διάρκεια 1925 ετών) θα δούμε ότι η Ανθρωπότητα βίωσε το μάθημα της συζυγίας Πλούτωνα και Ποσειδώνα στο ζώδιο σε τέσσερες περιόδους (με χρόνους έναρξης 2562 π.Χ, 2066π.Χ, 1570π.Χ, 1074π.Χ). Η συζυγία του Πλούτωνα με τον Ποσειδώνα στο ζώδιο του Κριού περιγράφει ένα σκηνικό που η Ανθρωπότητα κατά κάποιο τρόπο στρατοκρατείται, αλλά και έχει την ανάγκη να λατρέψει Ήρωες και συνήθως σαν τέτοιοι θεωρούνται αυτοί που οδηγούν τους λαούς τους στο να εξερευνήσουν/επεκτείνουν τις επικράτειες τους η και να μεταναστεύσουν σε άλλες περιοχές καλύτερες από αυτές στις οποίες ζούσαν. Λαοί όπως οι Έλληνες, οι Πέρσες και οι Κινέζοι ταυτίζονται με το αρχέτυπο της Εποχής του Κριού. Παράλληλα θα δούμε στην Εποχή αυτή φαινόμενα δημιουργικότητας και προβληματισμού της Ανθρωπότητας γύρω από την Τέχνη και τον Γραπτό Λόγο, αλλά και τις Κοινωνικές δομές και την Επιστήμη.

Συνεχίζοντας με την Εποχή του Ταύρου (579π.Χ έως 1398 μ.Χ δηλαδή μια διάρκεια 1977 ετών) θα δούμε ότι η ανθρωπότητα όχι μόνο βίωσε το μάθημα της συζυγίας Πλούτωνα και Ποσειδώνα σε τέσσερες περιόδους (με χρόνους έναρξης 579π.Χ, 84μ.Χ, 411μ.Χ, 905μ.Χ) αλλά βίωσε επίσης  και την πρώτη τριπλή συζυγία Πλούτωνα, Ποσειδώνα και Ουρανού στους Ιστορικούς χρόνους (579π.Χ).  Ο Ποσειδώνας στον Ταύρο πέρα από την ανάπτυξη των τεχνών, ως θεματολογία αφορά στις ιδέες για την οργάνωση της οικονομικής ζωής και την χρήση του χρήματος ως μέσου για την χειραγώγηση της οικονομίας με συστηματικό τρόπο, ενώ ο Πλούτωνας στον Ταύροσημειοδοτεί μια στροφή της Ανθρωπότητας προς τον “ ρεαλιστικό ” υλισμό, που ο Ουρανός στον Ταύρο ερμηνεύει σαν ανάγκη εκσυγχρονισμένης και συστηματικής εκμετάλλευσης της Γής με σκοπό την αποθησαύριση πόρων και δημιουργία περιουσιακών στοιχείων  ως πηγή δύναμης για απόκτηση εξουσίας . Δηλαδή, η Εποχή του Ταύρου έθεσε τις βάσεις κυριαρχίας στον πλανήτη ενός εξουσιαστικού συστήματος που χρησιμοποίησε το “χρήμα” για την απόκτηση ισχύος και στην συνέχεια κυριαρχία – μέσω του χρήματος – στην Ανθρωπότητα. Και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο επαναστάσεων κοινωνικό-πολιτικού περιεχομένου, δραματικών και βίαιων ανακατατάξεων στην πυραμίδα της παγκόσμιας κυριαρχίας, τεχνολογικής προόδου αλλά και ανάπτυξης μεγάλων θρησκευτικών δογμάτων.

Και ερχόμαστε τώρα στην Εποχή των Διδύμων. Η Εποχή αυτή ξεκίνησε το 1398 μ.Χ. και θα κρατήσει μέχρι το 5833 μ.Χ.  Χωρίζεται σε συνολικά εννέα περιόδους που περά από την πρώτη περίοδο του 1398μ.Χ, ξεκινάνε από το 1891μ.Χ., το 2384μ.Χ, το 2878μ.Χ, το 3370μ.Χ (τριπλή συζυγία Ουρανού, Ποσειδώνα και Πλούτωνα) , το 3864μ.Χ, το 4356μ.Χ, το 4848μ.Χ, το 5341μ.Χ. Αφού σημειώσω το μεγάλο διάστημα που θα συμβούν οι συζυγίες αυτές στο ζώδιο των Διδύμων (3943 χρόνια), καθώς επίσης και το ότι οι Δίδυμοι είναι απέναντι από τον Τοξότη που βρίσκεται το Κέντρο του Γαλαξία μας– τωρινή σχετική θέση στην 27η μοίρα –   θα επιστήσω την προσοχή σας στο ότι η περίοδος που ξεκινάει το 3370μ.Χ χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της τριπλής συζυγίας Πλούτωνα, Ποσειδώνα και Ουρανού στο ζώδιο των Διδύμων και η πολιτισμική σημασία της είναι παρεμφερής με την αντίστοιχη σύνοδο των προαναφερθέντων πλανητών στο ζώδιο του Ταύρου το 579 π.Χ. με την έννοια ότι θα δρομολογήσει εξελίξεις για την Ανθρωπότητα, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν ένα τεράστιο ποιοτικό άλμα προς την κατεύθυνση των στόχων του μαθήματος της πολιτισμικής περιόδου των Διδύμων που τελικά θα έχει να κάνει με τις διαστημικές ρίζες η και περιπέτειες της Ανθρωπότητας.

Η θέση του Πλούτωνα στους Διδύμους υποδηλώνει μια άσπλαχνη αντιμετώπιση της Ανθρωπότητας από πλευράς της Ελίτ, αλλά και από την άλλη φέρνει στο προσκήνιο πνευματικούς και εφευρετικούς ανθρώπους που με τον τρόπο τους ο καθένας αφήνουν το σημάδι του στην εξελικτική πορεία της Ανθρωπότητας, ενώ ο  Ποσειδώναςστον ζώδιο των Διδύμων μιλάει για ιδεαλισμό και αφιλοκερδή κατανόηση των αναγκών των Ανθρώπων, αλλά και για μπερδεμένες ιδέες, ανειλικρίνεια και φανταστικούς στόχους. Έτσι, διαμορφώνεται στην περίοδο αυτή ένα σκηνικό ασύλληπτης, για τα σημερινά δεδομένα, εξέλιξης του επίπεδου γνώσης. Εξέλιξης που θα φθάσει κατά πάσα πιθανότητα σε τέτοια επίπεδα που θα επιτρέψει έως και την ένταξη της Ανθρωπότητας σε διαπλανητικούς σχηματισμούς, αλλά και που από την άλλη θα δώσει την ευκαιρία σε κάποια ελίτ να την καταστήσει αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Η συζυγία του Ποσειδώνα και του Πλούτωνα στους Διδύμους μιλάει για το πρόβλημα επιβίωσης της Ανθρωπότητας εξ αιτίας του Υπερπληθυσμού – πράγμα που σημαίνει ότι η όποια διευθέτηση του προβλήματος θα πρέπει να ιδωθεί σε οικουμενική διάσταση –  και μας λέει ότι  η Ελίτ και οι “συνεταίροι” της θα θελήσουν να  κυριαρχήσουν  στον σχεδιασμό και στην εκμετάλλευση της Ενέργειας, της Υγείας , του Σιτιστικού, των Μεταφορών, των Πληροφοριών, ενώ θα θελήσουν επίσης και να κυριαρχήσουν και στις διαστημικές περιπέτειες της Ανθρωπότητας.

Από την φιλοσοφική διάσταση της ανάλυσης, ο Μεταβλητός Σταυρός (Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης, Ιχθείς) διδάσκει το μάθημα της επικοινωνίας (Δίδυμοι) και της παραγωγικής Υπηρεσίας (Παρθένος), από τον συνδυασμό των οποίων επιτυγχάνεται η απόκτηση ανώτερης Γνώσης (Τοξότης) μέσα από την οποία θα επιτευχθεί η μεταφυσική διαλεκτική (Ιχθείς). Ο Πλούτωνας όμως κυβερνάει τον 6ο οίκο των Διδύμων (Σκορπιός και φυσικός κυβερνήτης του 6ου οίκου ο Ερμής) – ερμηνεύεται ως επιδίωξη προσφοράς υπηρεσιών για την υλική εξασφάλιση – και ο Ποσειδώνας τον 10οοίκο των Διδύμων (Ιχθείς, αλλά φυσικός κυβερνήτης ο Κρόνος) – ερμηνεύεται ως επιβολή ενός μοντέλου ανθρώπινης έκφρασης της μεταφυσικής ως μέσου διοίκησης της Ανθρωπότητας. Είναι κατά συνέπεια προφανές ότι η πορεία που θα πάρουν τα πράγματα στα πλαίσια αυτής της Πολιτισμικής Περιόδου θα είναι υλιστική και δεν θα συμβάλλουν ουσιαστικά στους στόχους της Ανθρωπότητας της περιόδου αυτής, που είναι η απόκτηση ορθής και συγχρονισμένης κρίσης, ως προϋπόθεση της υγιούς επικοινωνίας μέσω της οποίας θα επέλθει η αυτογνωσία, που με την σειρά της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την  ομογενοποίηση της.

Η σύνοδος όμως των τριών πολιτισμικών πλανητών  γίνεται στο ζώδιο των Διδύμων το 3370 μ.Χ. στο 20ο των Διδύμων, σε σχηματισμό μεσοδιάστημα Ουρανός /Ποσειδώνας = Πλούτωνας και πάνω στον διελαύνοντα ΝΔ  σε αντίθεση με τον Κρόνο στον Τοξότη σε συζυγία ανοχής με το Γαλαξιακό Κέντρο και σε όψη 45ο με την σύνοδο των τριών πολιτισμικών πλανητών στον Ταύρο το 579π.Χ.   Για την ερμηνεία των σχηματισμών αυτών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι , μέχρι τότε, η Γή θα είναι ενταγμένη η και θα βρίσκεται στην φάση ένταξης σε ένα διαπλανητικό σύνολο και τα προβλήματα παγκοσμιοποίησης που αντιμετωπίζει σήμερα η Ανθρωπότητα θα έχουν αναβαθμισθεί σε προβλήματα ένταξης της στο Σύνολο αυτό. Μια και ο Κρόνος στον Τοξότη μας μιλάει για έλλειψη πόρων και τύχης, ο Ποσειδώνας στους Διδύμους για αδυναμία ρεαλιστικού προγραμματισμού της παραγωγικότητας, ο Ουρανός για εξέγερση επειδή οι στόχοι και οι μεθοδεύσεις όσον αφορά στα δίκτυα (διαπλανητικών) μεταφορών δεν εξηγούνται στους λαούς της Γής επειδή το επιχειρηματικό κατεστημένο έχει αυτοκαταστροφικές τάσεις στις κινήσεις του (Πλουτωνας στους Διδύμους) και η εξίσωση μεσοδιάστημα Ουρανού/Ποσειδώνα = Πλούτωνας μας μιλάει για εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας καταστροφές που προκαλούνται (στην Γή) είτε σαν αποτέλεσμα εξέγερσης των γήινων, είτε εξ αιτίας εξωγήινων συμφερόντων που αντιμάχονται τα γήινα συμφέροντα στην εκμετάλλευση πόρων, είναι προφανές πώς μετά το 3370μ.Χ. η Ανθρωπότητα θα μπει σε μια νέα φάση επικυριαρχίας παρεμφερή με αυτή που διαμορφώθηκε πάνω στην Γή από το 579π.Χ. και μετά, με την διαφορά πώς το διακύβευμα θα είναι οι όροι ένταξη της σε ένα διαπλανητικό σύνολο, μετά από μια μεγάλη καταστροφή (;)!

Είναι προφανές ότι θα ακολουθήσει η Εποχή του Καρκίνου, του Λέοντα κλπ. Στις εποχές αυτές η Ανθρωπότητα θα βιώσει ανάλογα μαθήματα και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση του ζωδιακού κύκλου. Οι διαθέσιμες σήμερα αστρολογικές εφημερίδες καλύπτουν μια περίοδο από το 5000 π.Χ έως το 5000 μ.Χ. Είναι επομένως αδύνατο να βρεθούν στοιχεία για την διάρκεια της επανάληψης των συζυγιών του Πλούτωνα και του Ποσειδώνα στα λοιπά ζώδια. Υποπτεύομαι πάντως πως η μέση διάρκεια επανάληψης συζυγιών σε ένα ζώδιο είναι περί τα 1940 χρόνια με εξαίρεση τα ζώδια των Διδύμων και ίσως του Τοξότη, που η διάρκεια είναι 4435 χρόνια. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα Μεγάκυκλο 25775 ετών περίπου και στην δεύτερη 30210 ετών. Αξίζει εδώ να πούμε ότι η πρώτη περίπτωση συμπίπτει με το Πλατωνικό Έτος[8]που σύμφωνα με την NASA αντιστοιχεί σε 25800 έτη και αφορά έναν πλήρη κύκλο των ισημεριών γύρω από την εκλειπτική (το Τέλειο Έτος κατά τον Πλάτωνα). Τέτοιοι μεγάκυκλοι έχουν επαναληφθεί και στο παρελθόν στους προκατακλησμιαίους χρόνους και ασφαλώς θα επαναληφθούν   και στο μέλλον. Για παράδειγμα ο J. Curchward στα βιβλια του “MU the Lost Continent” και  “The Children of MU” αλλά και άλλοι ερευνητές και συγγραφείς, αναφέρει ότι η Ανθρωπότητα βίωσε τρεις μεγάλους κατακλυσμούς από το 70000 π.Χ μέχρι το 10,500 π.Χ,  με τον τελευταίο να συμπίπτει με τον μεγάλο κατακλυσμό στον οποίο αναφέρεται η Παλαιά Διαθήκη και το Popol Vuch των Mayas, αλλά και ο Πλάτωνας αναφερόμενος στον πόλεμο ανάμεσα στους Άτλαντες και την Αθηναϊκή Αυτοκρατορία. Κατακλυσμούς,  που πέρα από τις μεγάλες γεωλογικές ανακατατάξεις είχαν σαν αποτέλεσμα και την εξάλειψη πολιτισμών πιθανά πιο προηγμένων από τον δικόν μας.

Επομένως,  είναι προφανές ότι,  η “εξέλιξη” δεν είναι μονοσήμαντα θετική η και με τα ανθρώπινα δεδομένα  ανελικτική.

4.2.Η  τρέχουσα πολιτισμική περίοδος (1891 – 2375μ.Χ)

Η Συζυγία Ποσειδώνα και Πλούτωνα επισυνέβη στις 2 Αυγούστου 1891 NS στις 9:00 πμGreenwich, στις 8Ο 37’ των Διδύμων. Ο Γενέθλιος Χάρτης της Τρέχουσας Πολιτισμικής Εποχής είναι ο ακόλουθος :

Ο Ήλιος και οι όψεις του

Η Ανθρωπότητα θα έχει πολλά όνειρα για το Μέλλον της σε αυτή την πολιτισμική περίοδο, αλλά και την ικανότητα και την ζωτικότητα και το ενθουσιασμό να τα υλοποιήσει. Θα είναι επίσης ευαισθητοποιημένη – περισσότερο από άλλες περιόδους της ανθρώπινης ύπαρξης – σε θέματα που έχουν να κάνουν με το μεταφυσικό και τον ρόλο της Ανθρωπότητας πάνω στην Γή, ενώ θα παρατηρηθεί και μια στροφή στις φυσικές θεραπείες. Το σίγουρο είναι ότι η Ανθρωπότητα στην φάση αυτή θα αφήσει, με κάποιο τρόπο, την σφραγίδα της στο Κόσμο. Το ζητούμενο όμως είναι αν η σφραγίδα αυτή θα είναι θετική  ή αρνητική και αυτό γιατί ο Ήλιος βρίσκεται στην 10οτου Λέοντα. Η θέση αυτή δηλώνει πως στην περίοδο 1891 – 2384μ.Χ., η Ανθρωπότητα θα εργασθεί σκληρά και αποφασιστικά προς την κατεύθυνση που ορίζει ο Βόρειος Δεσμός του Χάρτη (στο 2ο των Διδύμων – δηλαδή την ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ της.). Πλην όμως η Ανθρωπότητα διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να μην  μπορέσει τελικά να ολοκληρώσει τον στόχο της, είτε εξ αιτίας μεγάλων καταστροφών ή και εξ αιτίας της εξάλειψης της. Γεγονός που θα οφείλεται στην απερίσκεπτη δράση της Ανθρωπότητας (ή και μέρους της) προκειμένου να δοξασθεί και να υπερισχύσει των αντιπάλων ομάδων.  Η συγκεκριμένη μοίρα περιγράφει τον ΚΙΝΔΥΝΟ που θα βιώσει η Ανθρωπότητα. Αν τώρα στα παραπάνω προσθέσουμε και την σημασία της συζυγίας Ποσειδώνα και Πλούτωνα στους Διδύμους – καταστροφή οφειλόμενη στην υπερ-εκμετάλλευση της Ενέργειας για λόγους πλουτισμού και απόκτησης δύναμης –  η διέξοδος που δίνεται από την όψη ευκαιρίας ανάμεσα στον Ήλιο και στον Άρη από την μια και τους δύο προαναφερθέντες πλανήτες από την άλλη, είναι μόνο η δρομολόγηση της δράσης προς τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των ανθρώπων στην Γή και η επιστροφή – μέσα από τον γνήσιο πνευματισμό – στις βασικές αρχές της ανθρώπινης ύπαρξης [Ήλιος στον Λέοντα σε συζυγία με τον Άρη στον Λέοντα και σε όψη εξαγώνου με την συζυγία Ποσειδώνα και Πλούτωνα].

Η Σελήνη και οι όψεις της

Η Σελήνη της Πολιτισμικής Περιόδου βρίσκεται στη 13η μοίρα του Καρκίνου, στον 12οοίκο του ζωδιακού χάρτη της Εποχής και τον κυβερνάει. Η Ανθρωπότητα θα προσπαθήσει να είναι πολύ πειθαρχημένη στην περίοδο αυτή – με την έννοια ότι θα διαθέτει την κοινή λογική και την πειθαρχία να αποφύγει καταστάσεις που θα την οδηγήσουν στην καταστροφή της – και συντηρητική όσον αφορά στην υιοθέτηση νέων τάσεων που θα αφορούν το γνωστό τρίπτυχο Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια. Ταυτόχρονα όμως, η Ανθρωπότητα θα είναι και πολύ ευαισθητοποιημένη στα προβλήματα των συνανθρώπων της και θα δουλέψει σκληρά προκειμένου να αποκτήσει την ΓΝΩΣΗ και να αξιοποιήσει την γνώση αυτή για να βελτιώσει το επίπεδο τους, παρόλο που ενδόμυχα θα βιώνεται ένας φόβος για την κοινή μας μοίρα. Φόβος που θα οφείλεται αφενός στην μέτρια έως πολύ κακή οικονομική κατάσταση του Κόσμου την περίοδο της Πολιτισμικής αυτής περιόδου, αλλά και αφετέρου στα όσα είναι γραμμένα στο συλλογικό υποσυνείδητο της Ανθρωπότητας από προηγούμενες κατακλυσμιαίες καταστροφές της. Η διακρατική μετακίνηση και η ανάμειξη των Φυλών θα αποτελέσει κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου και θα παρατηρηθεί η δημιουργία πολύ-πολιτισμικών κοινωνιών, χωρίς όμως να απεμπολούνται οι εθνικές ταυτότητες και ότι τις εκφράζει.             [ Σελήνη στον Καρκίνο στον 12ο οίκο, σε τρίγωνο με τον Δία και σε εξάγωνο με τον Κρόνο, που είναι σε αντίθεση μεταξύ τους].

Ο Ερμής και οι όψεις του

Ο Ερμής βρίσκεται στη 4η μοίρα της Παρθένου, στον 2ο οίκο και κυβερνάει τον 2ο και τον 11ο οίκο του χάρτη της Εποχής. Είναι η μοίρα της ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.  Υποδηλώνει ότι η σκέψη της Ανθρωπότητας στην πολιτισμική περίοδο που αναφερόμαστε θα είναι απλή, πρακτική και προσηλωμένη στην παραγωγική διαδικασία της Γής, μια και το βασικό πρόβλημα που θα βιώσει η Ανθρωπότητα θα είναι αυτό της διατροφής του Υπερ-πληθυσμού της Γής. Θα είναι επίσης προσηλωμένη στην αποταμίευση και στην αποδοχή της έννοιας του Κράτους ή και της Ένωσης Κρατών, σαν μηχανισμό δρομολόγησης της πορείας της Ανθρωπότητας προς την Ομογενοποίηση της. Στα πλαίσια αυτά το “μαθηματικό μυαλό” – που θα χαρακτηρίζει την Ανθρωπότητα στην περίοδο αυτή- θα βοηθήσει μέσα από ξαφνικές “φαεινές ιδέες ” που θα προέρχονται από συνανθρώπους μας, η θα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, στο να χαράσσονται ξαφνικές – για τα μεγέθη του χρόνου στον οποίο αναφερόμαστε – αλλαγές πορείας που θα λειτουργούν προς όφελος της Ανθρωπότητας. Το πρόβλημα της θέσης του Ερμή στην Παρθένο είναι η αδυναμία του να κατανοήσει την Μεγάλη Εικόνα. Και είναι αυτό ακριβώς το σημείο που παρεμβαίνει η Ελίτ “διαμορφώνοντας” για λογαριασμό της Ανθρωπότητας την Μεγάλη Εικόνα και πρακτικά θέλοντας να έχουν πάντα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην εκμετάλλευση των ιδεών αυτών και εξ αιτίας της πολύ μεγάλης ευαισθητοποίησης της Ανθρωπότητας στα θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας, αλλά και της αδυναμίας της Ανθρωπότητας , σαν μηχανισμός , να διεκπεραιώσει τις ιδέες αυτές. Θα υπάρχει συνεπώς πολύ περιθώριο για εξαπάτηση της Ανθρωπότητας, εξ αιτίας των μηχανισμών επιβολής των απόψεων της Ελίτ, που η τελευταία έχουν τελειοποιήσει.[ Ερμής σε αντι-παραλληλία με τον Ουρανό, και σε όψη τετραγώνου με τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα].

Η Αφροδίτη και οι όψεις της

 Η Αφροδίτη βρίσκεται στην 27ο του Καρκίνου, στον 12ο οίκο του ζωδιακού χάρτη της Εποχής και κυβερνάει τον 3ο και τον 10ο οίκο του χάρτη.

Η θέση αυτή σημαίνει ότι η Ανθρωπότητα, ως Σύνολο,  θα ελέγχεται από Οντότητες με μεγαλύτερη θέληση και εξυπνάδα από τον απλό πολίτη του Κόσμου, άσχετα αν αυτός δυσανασχετεί και επαναστατεί κατά περιόδους στα λόγια. Η μοίρα αυτή σημαίνει ΥΠΟΤΑΓΗ, με την έννοια ότι η Ανθρωπότητα θα περιμένει από κάποιους άλλους να την εκπαιδεύσουν και να της ανοίξουν τον δρόμο για την πρόοδο και περιορίζεται στο να εκτελεί ή και να αποδέχεται τις εντολές των “ανωτέρων” χωρίς ουσιαστική αμφισβήτηση.

Η θέση αυτή υποδηλώνει επίσης ότι η όποια πρόοδος της Ανθρωπότητας, θα οφείλεται στην εκτέλεση ρόλων από πλευράς των ανθρώπων που θα τους επιβάλλουν κάποιες οντότητες υψηλότερης νοημοσύνης. Η Ανθρωπότητα θα χαρακτηρίζεται στην φάση αυτή της Ιστορικής της εξέλιξης από περιορισμένο βαθμό αυτό-προβολής, φιλοδοξίας και πρωτοτυπίας και θα είναι ευχαριστημένη να υπηρετεί στην κατεύθυνση και τις πρωτοβουλίες των προαναφερθεισών Οντοτήτων.  Η θέση αυτή, είναι η θέση της ΥΠΟΜΟΝΗΣ και της ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ.

Η Αφροδίτη κάνει όψη τετραγώνου με τον Ουρανό στον Ζυγό. Η Αφροδίτη στον Καρκίνο σημειοδοτεί την ανάγκη των ανθρώπων να στηρίζονται σε ένα σύντροφο (αγάπη) σε μια σχέση ένα-προς-ένα, αλλά και συναισθηματική δέσμευση με την εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής που έχουν να κάνουν με ιδιοκτησία και την κατοχή του ρευστού (αποταμίευση) ως μέσου διασφάλισης του ανθρώπου στην κοινωνία.  Ο Ουρανός στον Ζυγό ζητάει απόλυτη ελευθερία των σχέσεων και για την ακρίβεια πολλαπλές επιφανειακές σχέσεις μικρής διάρκειας, ενώ η οπτική που έχει για το χρήμα είναι αυτή του τζόγου. Στην προκειμένη περίπτωση, είναι προφανής ο προβληματισμός της Ανθρωπότητας: Τι είναι καλύτερο η ασφάλεια της οικογένειας ή η μεγάλη σεξουαλική απελευθέρωση; Η αποταμίευση η ο τζόγος για εύκολο πλουτισμό; κλπ. Η όψη τετραγώνου σημαίνει ότι μέσα από την σκληρή διαδικασία του λάθους-μαθήματος η Ανθρωπότητα θα εγγράψει στο συλλογικό ενσυνείδητο την άποψη της για τον προαναφερθέντα προβληματισμό.

Η Αφροδίτη κάνει επίσης όψη παραλληλίας με τον Βόρειο Δεσμό στους Διδύμους και υποδηλώνει ότι η προαναφερθείσα διεργασία των ανθρώπινων σχέσεων και αξιών είναι συνυφασμένη με την αποστολή της Ανθρωπότητας στην τρέχουσα Πολιτισμική Περίοδο. Αποστολή που έχει να κάνει με την Ομογενοποίηση της Ανθρωπότητας και την προετοιμασία της για την Εποχή του Υδροχόου.

Μελετώντας τον χάρτη της τρέχουσας Εποχής, βλέπω πολλά σημάδια που έχουν να κάνουν με την ένταξη της Γής μας και της Ανθρωπότητας σε ένα δια-πλανητικό σύνολο. Συγκεκριμένα θα αναφερθώ εδώ στο ότι η Αφροδίτη κυβερνάει τον 3ος οίκο – που  έχει να κάνει με τους “γείτονες” της Γής μας – και τον 10ος οίκο – που έχει να κάνει με τους Κυβερνήτες της. Ποιοι είναι όμως οι “γείτονες”; Και τι σημαίνει ο Ουρανός – που εκφράζει και τον ‘’μετανάστη” – κυβερνήτης του 7ου οίκου του χάρτη της Τρέχουσας  Εποχής – άρα και φανερός αντίπαλος της Ανθρωπότητας – να βρίσκεται στον 3ο οίκο – τον οίκο των γειτόνων και των ταξιδιών, αλλά και της βασικής εκπαίδευσης – και μάλιστα σε επαφή με τον 4ο οίκο του Χάρτη; Μήπως θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η Ανθρωπότητα βρίσκεται ήδη η και θα βρεθεί στην τρεχουσα Πολιτισμική Περίοδο  κάτω από τον έλεγχο ανώτερων και πάντως όχι Ανθρώπινων οντοτήτων; Οντοτήτων με τις οποίες έχει προ-υπάρξει (Αφροδίτη στον 12ο ) και οι οποίες Οντότητες επιχειρούν να επιβάλλουν την Ομογενοποίηση στην κατεύθυνση που αυτές κρίνουν ότι πρέπει να κινηθεί η Ανθρωπότητα;. Και μήπως το τετράγωνο Αφροδίτης με τον Ουρανό θα μπορούσε να ερμηνευθεί σαν μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε κέντρα Κοσμικής Εξουσίας που ερίζουν για την κηδεμονία της Ανθρωπότητας;

Ενώ τα παραπάνω έχουν να κάνουν με τον μεταφυσικό /υπαρξιακό προβληματισμό της Ανθρωπότητας, στο οικονομικό /κοινωνικό επίπεδο το τετράγωνο της Αφροδίτης στον Καρκίνο  με τον Ουρανό στον Ζυγό, αλλά και σε τετράγωνο με τα μεσοδιαστήματα Δια/Ποσειδώνα και Δία/Πλούτωνα περιγράφει την αρπαγή της γής των μειονοτήτων – προκειμένου να αξιοποιηθεί εμπορικά από την Ελίτ – και την περιθωριοποίηση τους, με την συνδρομή της διεφθαρμένης Δικαιοσύνης, αλλά και την αντίσταση που θα προβάλουν οι μειονότητες σε αυτή την εκμετάλλευση. Περιγράφει ακόμα το πολύπλοκο σύστημα λειτουργίας των Χρηματιστηρίων και της Χρηματαγοράς, προκειμένου μέσα από τις διαδικασίες δανεισμού χρήματος να υφαρπάζει όχι μόνο η αποταμίευση των Λαών, αλλά και να υποδηλωθούν τα Κράτη – εκχωρώντας τους εθνικούς πόρους στην Ελίτ.

Ο Άρης και οι όψεις του

Ο Άρης βρίσκεται στη 9η μοίρα του Λέοντα και κυβερνάει τον 9ο οίκο του χάρτη της Εποχής. Υποδηλώνει την ανάπτυξη της Μεσαίας Τάξης, αλλά και την έπαρση που η τελευταία θα επιδεικνύει συναναστρεφόμενη με τον απλό κόσμο, αγνοώντας η και ξεχνώντας βασικές αξίες που διαπραγματεύεται ο εξεταζόμενος πολιτισμικός κύκλος . Υποδηλώνει επίσης τα επιστημονικά επιτεύγματα που θα δημιουργηθούν στα πανεπιστημιακά εργαστήρια. Είναι η μοίρα της ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ.

O Άρης αυτός είναι σε συζυγία με τον Ήλιο και τον Χείρωνα της τρέχουσας Πολιτισμικής Εποχής και κάνει όψη ημι-τετραγώνου με την Μαύρη Σελήνη του Χάρτη – που βρίσκεται σε συζυγία με τον Κρόνο στον 2ο οίκο και κυβερνήτη του 6ου –  και όψη ημι-τετραγώνου με το μεσοδιάστημα Ηλίου/Σελήνης του Χάρτη. και σε όψη ευκαιρίας (εξάγωνο) με τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα. Ταυτόχρονα η συζυγία αυτή κάνει όψη εξαγώνου με το μεσοδιάστημα Ουρανού/Μαύρης Σελήνης. Λαμβάνοντας υπόψη την ερμηνεία της συζυγίας του Ποσειδώνα και του Πλούτωνα στους Διδύμους – καταστροφή της Ανθρωπότητας οφειλόμενη στην υπέρ-εκμετάλλευση της Ενέργειας για λόγους πλουτισμού και απόκτησης δύναμης –την απόλυτα εγωιστική ερμηνεία της συζυγίας του Ήλιου με τον Άρη – επιβολή δικτατοριών και χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων, για την επιβολή των εθνικών συμφερόντων ή και την υποταγή των λαών στα σχέδια των Επικυρίαρχων αλλά και την περιοριστική ερμηνεία του μεσοδιαστήματος Ουρανού/Μαύρης Σελήνης – περιορισμός η και άρνηση της ανεξαρτησίας η και της ελευθερίας η και υποχρεωτική μετανάστευση –  είναι προφανές ότι ο μόνος τρόπος/ ευκαιρία για να αποφευχθεί η καταστροφή της Ανθρωπότητας είναι η επιστροφή στις ‘ρίζες” . Δηλαδή στην άνευ όρων ανθρώπινη ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ.

Μια και μιλάμε όμως για συνύπαρξη και επειδή ο Άρης είναι και κυβερνήτης του           9ου οίκου – αστρικά ταξίδια κατά τον Rex E.Bills στο βιβλίο του  The RulershipBook σελίς 404  –  μήπως ο Άρης αυτός θα μπορούσε να σημαίνει μια εγωιστική αναζήτηση από πλευράς Ανθρωπότητας της ρίζας της μέσα από την επικοινωνία με μη Ανθρώπινους πολιτισμούς;

Ο Δίας και οι όψεις του

Ο Δίας στους Ιχθείς σημαίνει αλτρουισμό, ευχαρίστηση με απλά πράγματα, αλλά και τάση για υποκατάστατα “ευτυχίας”, όπως είναι τα ναρκωτικά κλπ. Σημαίνει ακόμα τάση για τζόγο, αλλά και σκάνδαλα μεγάλου μεγέθους που έχουν να κάνουν και με το θρησκευτικό συναίσθημα, αλλά και με την παραγωγική διαδικασία και την εκμετάλλευση της Ενέργειας. Ο συγκεκριμένος βρίσκεται στον 8ο οίκο του χάρτη της Εποχής. Από την θέση του στον 8ο οίκο, ο Δίας αυτός υποδηλώνει την δημιουργία συνασπισμών με “ξένους”, αλλά και συνθήκες για τον περιορισμό των Όπλων. Υποδηλώνει επίσης την αυξημένη εξουσία των πνευματικών Αρχηγών της Ανθρωπότητας, αλλά και την εξαιρετικά μεγάλη σπατάλη των πόρων που θα οφείλεται σε αυτοκαταστροφικές τάσεις της Ανθρωπότητας, η και μέρους της.Σημαίνει τέλος πολύ μεγάλες φυσικές καταστροφές. Ο Δίας επίσης κυβερνάει τον 5οοίκο της Εποχής, δηλαδή το βιοτικό επίπεδο της Ανθρωπότητας, τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης της Γής, αλλά και την Ελίτ της Ανθρωπότητας και προσδιορίζει τους υπεύθυνους για τα όσα, θετικά και αρνητικά,  θα βιώσει η Ανθρωπότητα από την θέση του Δία. O 5ος οίκος του Χάρτη της υπό εξέταση Πολιτισμικής Εποχής είναι ο 11ος του 7ου της, δηλαδή ο οίκος της “ομογενοποίησης” των “συνεταίρων” της Ανθρωπότητας. Μήπως αυτό θα έχει να κάνει με την με κάποια μορφή απογαλάκτισης του Ανθρώπινου Γένους από την συμμετοχή σε ευρύτερα διαπλανητικά σύνολα, μια και ο Βόρειος Δεσμός είναι στον 11ο οίκο; Η μήπως θα μπορούσε να σημαίνει ότι μέσα από την Ομογενοποίηση της Ανθρωπότητας, η τελευταία θα ενταχθεί ως Σύνολο σε ένα ευρύτερο Κοσμικό Σύνολο;  Τέλος ο Δίας βρίσκεται στη 17η μοίρα των Ιχθύων μια επικίνδυνη μοίρα για το μέλλον της Ανθρωπότητας, μια και σηματοδοτεί μια πιθανή ξαφνική καταστροφή της από Νερό. Καταστροφή που θα οφείλεται σε μοναχικούς δρόμους που πιθανά θα ακολουθήσουν κάποια υποσύνολα της Ανθρωπότητας – που προσδιορίζονται από τον 5ο οίκο του Χάρτη – και τα οποία με τις πράξεις τους θα προκαλέσουν την προαναφερθείσα καταστροφή. Η μοίρα αυτή είναι η μοίρα της ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ.

Ο Δίας κάνει αντίθεση με τον Κρόνο του Χάρτη της Πολιτισμικής Εποχής και  τρίγωνο με την Σελήνη, πράγμα που υποδηλώνει ότι θα μπορέσει η Ανθρωπότητα να αποφύγει την ολική καταστροφή χάρις στις παραδοσιακές αξίες που θα διέπουν τις Κοινωνίες, και στην αντίσταση που θα προβάλλει η Ανθρωπότητα σε σχήματα εξέλιξης που θα στηρίζονται σε αλόγιστη εκμετάλλευση των Πόρων και στον εθισμό της Κοινωνίας στην υποβοηθούμενη ευτυχία. Η ίδια επίσης όψη σημαίνει ότι κάθε φορά που η Ανθρωπότητα θα βιώνει οικονομικά αδιέξοδα, πάλι η παραδοσιακή οικογένεια και η αγροτική παραγωγή θα είναι εκείνη που θα δημιουργεί την νέα φάση οικονομικής ανάπτυξης.

Ο Κρόνος και οι όψεις του

Ο Κρόνος βρίσκεται στο ζώδιο της Παρθένου, πράγμα που σημαίνει ότι η Ανθρωπότητα θα έχει την τάση της απομόνωσης (έλλειψη ανάγκης ομαδικότητας), θα ασχολείται και θα εκφράζεται στην λεπτομέρεια, θα την απασχολούν τα “πρέπει” κατ’ αντιδιαστολή με τα “θέλω” και γενικά θα είναι παγιδευμένη σε ένα περιβάλλον όπου τα πρέπει θα ταυτίζονται με τις υποχρεώσεις προς τις συμβατικές δεσμεύσεις και θα υποβαθμίζουν την έμφυτη ανθρώπινη ανάγκη για κατανόηση του νέου και άφθαρτου. Ο Κρόνος βρίσκεται επίσης  στην 17η μοίρα της Παρθένου, που υποδηλώνει ότι η Ανθρωπότητα θα επιδείξει κοινωνικότητα. Κοινωνικότητα όμως που θα αντικατοπτρίζει τα πρέπει που αναφέραμε παραπάνω και κατά συνέπεια θα έχει μια ωφελιμιστική και σύμφωνη με τις ιστορικές διαχρονικές αξίες στόχευση. Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη λάθος, μια και η θέση αυτή του Κρόνου θα οδηγήσει την Ανθρωπότητα στην ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ. Δηλαδή στην ομαδοποίηση στην βάση κοινών ιδεών, συναισθημάτων και προσλαμβανουσών παραστάσεων, και κατά συνέπεια στην εξελικτική δημιουργία υπέρ-συνόλων που με την σειρά τους θα δημιουργούν άλλα υπέρ-σύνολα, και τελικά (θεωρητικά πάντως στην φάση αυτή της Ανθρώπινης εξέλιξης) θα καταλήγουν στο ΟΛΟΝ.  Βρίσκεται επίσης ο Κρόνος στον 2ο οίκο του Χάρτη της Τρέχουσας Εποχής και κυβερνάει τον 6ο οίκο. Βρισκόμενος ο Κρόνος στον 2οοίκο σημαίνει ότι σε όλη την Εποχή η Ανθρωπότητα θα προσπαθεί να έχει μια σοβαρή και εσκεμμένα σφιχτή προσέγγιση στην διαχείριση των πόρων και των αξιών της, αλλά και εκ του γεγονότος ότι ο Κρόνος κυβερνάει τον 6ο οίκο, υποδηλώνεται ότι οι εξοπλισμοί και οι Ένοπλες Δυνάμεις –εργαλείο για την επιβολή της Ομογενοποίησης – αλλά και η Κοινωνική Πρόνοια – εργαλείο για την ενθάρρυνση της Ανθρωπότητας να αποδεχθεί την Ομογενοποίηση –  θα απορροφούν ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαιουχικών πόρων που θα έχει στην διάθεση της η Ανθρωπότητα στην υπό εξέταση Εποχή. Η συζυγία, τέλος, του Κρόνου με τον Ερμή, στον 2ο οίκο του Χάρτη της υπό εξέτασης Εποχής υποδηλώνει ότι η διαχείριση των Κεφαλαίων της Ανθρωπότητας, θα γίνεται από παραδόπιστους και ανειλικρινείς οργανισμούς, οι οποίοι και τελικά θα θελήσουν και σε ένα μεγάλο βαθμό θα πετύχουν να ασκούν την Εξουσία στον Κόσμο, προτείνοντας και εφαρμόζοντας φιλοσοφικά κοινωνικό-οικονομικά συστήματα που θα αποκλίνουν από το ζητούμενο του Χάρτη, όπως αυτό εκφράζεται από την συζυγία Ποσειδώνα, Πλούτωνα και Βορείου Δεσμού στους Διδύμους και στον 11ο οίκο του Χάρτη.

Ο Ουρανός και οι όψεις του

Η Θέση του Ουρανού στο Ζυγό, υποδηλώνει ότι η Ανθρωπότητα θα νοιάζεται για τους συνανθρώπους της και θα αναπτυχθεί και θα έρθει κοντύτερα μέσα από ευκαιριακούς “συνεταιρισμούς”, μικρής διάρκειας, μέσα από τους οποίους θα ελπίζει ότι θα επέλθει το διαφορικό κέρδος. Στην διεργασία όμως αυτή η Ανθρωπότητα θα έχει μια προσεκτική και συντηρητική προσέγγιση που θα διασφαλίζει την εξέλιξη και δεν θα καταφεύγει στην ανατροπή (evolution and not revolution). Συνεπώς, οι εθνικές αξίες θα παραμένουν και θα αποτελούν τον φάρο για το δρόμο της Ανθρωπότητας προς το μέλλον.

Ταυτόχρονα όμως η 28η μοίρα του Ζυγού σημαίνει ότι η Ανθρωπότητα θα υποχρεωθεί να ζήσει στην διάρκεια της συγκεκριμένης Πολιτισμικής Εποχής μια ζωή όπου θα απασχολείται με δράσεις που κάποιοι άλλοι οδηγούν και που πάντως δεν θα ταιριάζουν με τις εσωτερικές της ανάγκες. Το σημαντικότερο όμως, δεν θα αντιλαμβάνεται ούτε τους περιορισμούς της, αλλά και ούτε την πραγματική θέση του Ανθρώπου, ως μονάδα, στο Σύνολο. Είναι συνεπώς η συγκεκριμένη μοίρα αυτή της ΔΟΥΛΕΙΑΣ και της ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ.

Ο Ουρανός αυτός κάνει αντί-παραλληλία με τον Πλούτωνα, αντί-παραλληλία με τον Ερμή και τετράγωνο με την Αφροδίτη της Πολιτισμικής Εποχής. Οι όψεις Ουρανού και Πλούτωνα είναι κατά κανόνα συνδεδεμένες με κάποιας μορφής “επανάσταση”. Ο Ουρανός στον Ζυγό υποδηλώνει περίεργες απόψεις για τον Γάμο και ανάγκη  για πλήρη αυτοτέλεια μέσα στις σχέσεις ένα-προς-ένα. Δείχνει επίσης την ανάγκη για μεγάλου μεγέθους ανακατατάξεις προς όφελος του Κοινωνικού Συνόλου. Ο Πλούτωνας στους Διδύμους, μεταξύ των άλλων, εκφράζει μια αδίστακτη συμπεριφορά απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε Κοινωνική Τάξη και γενικότερα στο κατεστημένο το οποίο και επιδιώκει να αναμορφώσει ριζικά. Επειδή δε ο Πλούτωνας εκφράζει και την σεξουαλική σκέψη, είναι προφανές ότι η αντί-παραλληλία του με τον Ουρανό ερμηνεύεται ως σεξουαλική απελευθέρωση, σαν ουσιαστικό βήμα προς την Εποχή του Υδροχόου. Ο Ουρανός επίσης εκφράζει, πέρα από τους επαναστάτες, τους μεταρρυθμιστές  και τους εφευρέτες, ενώ ο Πλούτωνας εκφράζει το συλλογικό ενσυνείδητο και την αναγέννηση, αλλά και ότι έχει σχέση με το Διάστημα. Είναι προφανές ότι η Ανθρωπότητα θα βιώσει νέα κοινωνικό-οικονομικά σχήματα, που θα ανταποκρίνονται στις εφευρέσεις και πού  πολύ πιθανά κάποια χρονική περίοδο θα έχουν να κάνουν και με τον εποικισμό του Διαστήματος ή και με επαφές με άλλους πολιτισμούς, εκτός της Γής.

Η συζυγία Ποσειδώνα και Πλούτωνα

Η θέση του Πλούτωνα στους Διδύμους υποδηλώνει μια άσπλαχνη αντιμετώπιση της Κοινωνίας και της κοινωνικής τάξης από πλευράς της Ελίτ, αλλά και από την άλλη φέρνει στο προσκήνιο πνευματικούς και εφευρετικούς ανθρώπους που με τον τρόπο τους ο καθένας αφήνουν το σημάδι τους στην πορεία της ανθρωπότητας. Τα περάσματα του Πλούτωνα από το ζώδιο των Διδύμων (1640-1669 και 1884-1914) σημειοδότησαν τεχνολογικά επιτεύγματα που είχαν να κάνουν με την ταχύτερη και ασφαλέστερη μετακίνηση ανάμεσα στους τόπους παραγωγής και στους τόπους βιομηχανοποίησης, αλλά και διάθεσης των προϊόντων, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον αποικιοκρατίας και ιμπεριαλισμού, αλλά και σε ένα πλαίσιο αυτοκαστροφικών ενεργειών των επιχειρηματιών. Ταυτόχρονα, ο Πλούτωνας αυτός σημειοδοτεί την ανάπτυξη των δικτύων και της τεχνολογίας της Κατασκοπείας, αλλά και την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής, ενώ βάζει στο μυαλό των Ανθρώπων την ιδέα για την εξερεύνηση του Διαστήματος. Τέλος ο Πλούτωνας αυτός υποδηλώνει τον έλεγχο των συστημάτων επικοινωνιών και ενημέρωσης από τους Επικυρίαρχους αλλά και από αμφιβόλου προέλευσης κεφάλαια.

Ο  Ποσειδώνας στον ζώδιο των Διδύμων μιλάει για ιδεαλισμό και αφιλοκερδή κατανόηση των αναγκών των Ανθρώπων, αλλά και για μπερδεμένες ιδέες, ανειλικρίνεια και φανταστικούς στόχους. Σε πρακτικό επίσης επίπεδο συμβολίζει ιδέες για την ανάπτυξη του ΑΚΠ (Ακαθάριστο Παγκόσμιο Προϊόν), που στηρίζονται στην παγκοσμιοποίηση της Παραγωγής και της Εκμετάλλευσης Πόρων. Ιδέες όμως που είναι εν πολλοίς ανεφάρμοστες. Ταυτόχρονα όμως ο Ποσειδώνας αυτός υποδηλώνει ότι στην πολιτισμική περίοδο που ξεκίνησε το 1891, οι επικοινωνίες και η χρήση της τεχνολογίας για την επεξεργασία  πληροφοριών θα αποτελέσουν την βάση για την νέα (βιομηχανική) επανάσταση, ενώ θα αναπτυχθούν και τεχνολογίες που θα αναβαθμίσουν πολλαπλάσια – σε σχέση με τα ισχύοντα μέχρι τότε –  τις μεταφορές, στην Γή, στην Θάλασσα και στον Αέρα. Ο Ποσειδώνας  σχετίζεται επίσης και με την Υγεία. Θα πρέπει κατά συνέπεια να περιμένουμε μεγάλη εμπορευματοποίηση στον τομέα αυτό, είτε όσον αφορά στην ανάπτυξη του συστήματος Υγείας, είτε όσον αφορά στις Φαρμακοβιομηχανίες, αλλά και το λαθρεμπόριο φαρμάκων και των ναρκωτικών. Ο Ποσειδώνας τέλος συμβολίζει την Ενέργεια. Θα πρέπει να περιμένουμε επίσης μεγάλη ανάπτυξη στην εκμετάλλευση αλλά και  στην εμπορευματοποίηση του τομέα αυτού.

Η συζυγία του Πλούτωνα με τον Ποσειδώνα – που ερμηνεύεται ως επιδίωξη της Ελίτ για τον έλεγχο με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανόμενου και του οργανωμένου εγκλήματος, του παγκόσμιου πολιτικού συστήματος και πάντως εις βάρος του συστήματος Υγείας και Κοινωνικών Παροχών – συμμετέχει σε ένα μεγάλο τετράγωνο ως κορυφή και με άξονα την αντίθεση του μεσοδιαστήματος Ερμή και Κρόνου – που περιγράφει την δυσκολία που θα έχουν οι επί μέρους Κυβερνώντες στο να διαχειριστούν θέματα που αφορούν διεθνείς συμβάσεις  στην λειτουργία του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος και στις διακρατικές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις  – με τον Δία στους Ιχθείς – που μας μιλάει για ένα διεφθαρμένο σύστημα Δικαιοσύνης που εξυπηρετεί με το αζημίωτο τον πλειοδότη.  Είναι προφανές ότι η όψη αυτή περιγράφει το βασικό πρόβλημα της Πολιτισμικής Εποχής. Δηλαδή, την χρήση της Εκτελεστικής και της Δικαστικής Εξουσίας από πλευράς Επικυρίαρχων προκειμένου να πετύχουν τον απόλυτο έλεγχο επί των Λαών και να εκμεταλλευτούν την παγκόσμια οικονομία επ’ ωφελεία τους, ακυρώνοντας ή προκαλώντας ευνοϊκές για αυτούς αποφάσεις της Νομοθετικής εξουσίας με ….”δημοκρατικές”  διαδικασίες.

Μια άλλη διάσταση της σχέσης ανάμεσα στον Ποσειδώνα και στον Πλούτωνα έχει να κάνει με το Τραπεζικό και το Νομισματικό Σύστημα, μια και ιστορικά και από την αρχαιότητα, οι όψεις ανάμεσα στους δύο αυτούς πλανήτες σηματοδοτούσαν εξελίξεις στους προαναφερθέντες τομείς. Ο 11ος οίκος αφορά, τα αναπτυξιακά πλάνα της Ανθρωπότητας, αλλά και τον οιονεί “Tαμία” της Ανθρωπότητας. Ο Ποσειδώνας κυβερνάει τον 8ο – στην προκειμένη περίπτωση τον δανεισμό, την φορολογία, το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, αλλά και την εκτελεστική διακυβέρνηση της Ανθρωπότητας (Cabinet of ministers) – και ο Πλούτωνας τον 4ο – δηλαδή όλο τον παραγωγικό μηχανισμό της Ανθρωπότητας. Και οι δύο τετραγωνίζουν τον Ερμή στον 2ο – και κυβερνήτη του 2ου και του 11ου αλλά και τον Κρόνο στον 2ο και κυβερνήτη του 6ου . Τι μας λέει αυτό;  Ότι απλούστατα οι κυρίαρχοι παίκτες του Παγκόσμιου Τραπεζικού και Βιομηχανικού /Παραγωγικού κατεστημένου, θα βρουν τον τρόπο να βάλουν στο χέρι τα κρατικά αποθεματικά και τις καταθέσεις του απλού Λαού για να χρηματοδοτήσουν την κυριαρχία τους στον Κόσμο και στην πορεία θα διαμορφώσουν συνθήκες κυβερνησιμότητας που θα αποσκοπούν στην – μέσω του ελέγχου από την πλευρά τους της έκδοσης και της κυκλοφορίας του Χρήματος – κυριάρχηση τους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα.

Ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας βρίσκονται στην 9η μοίρα των Διδύμων. Η μοίρα αυτή υποδηλώνει ότι, ενώ η Ανθρωπότητα στο σύνολο της θα κινείται συντηρητικά και πάνω στα αχνάρια των προγόνων της, παρόλα αυτά  θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει μεγάλη ανέλιξη χάρις στην εφευρετικότητα κάποιων ανθρώπων που θα μπορέσουν να μετατρέψουν το χόμπι τους σε κάτι χρήσιμο και καταλυτικό για το Σύνολο. Αυτό όμως θα μπορέσει να συμβεί με την προϋπόθεση ότι η Ανθρωπότητα, ως σύνολο, θα μπορέσει να ελέγξει και με οποιοδήποτε κόστος την αυτοκαταστροφική και ναρκισσιστική προδιάθεση ή και τις ενέργειες κάποιων υποσυνόλων της που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν την γνώση τους για καθαρά εγωιστικούς σκοπούς . Είναι η μοίρα της ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ.

Είναι προφανές ότι ο παραπάνω συνδυασμός είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη και του τετραγώνου που κάνει με τον Ερμή και υποδηλώνει ότι η Ανθρωπότητα δεν θα φτάσει ακόμα σε εκείνο το επίπεδο ανέλιξης που θα της επιτρέψει να έχει ορθή κρίση. Είναι δε επικίνδυνος γιατί πραγματεύεται θέματα πολύ μεγάλου μεγέθους και υπαρξιακά για την Ανθρωπότητα. Θέματα όπως, η πυρηνική ενέργεια και η χρήση της, μεγάλες φυσικές καταστροφές που προέρχονται από το Νερό, σαν απόρροια της αλόγιστης χρήσης της Ενέργειας που δημιουργεί φαινόμενα θερμοκηπίου, αλλά και σε ένα άλλο επίπεδο θέματα που θα έχουν να κάνουν με την δημιουργία του Κόσμου κλπ. Είναι επίσης επικίνδυνος γιατί η ερμηνεία του είναι δισυπόστατη αφού από την μια πλευρά μπορεί να σημαίνει την ορθή πορεία της Ανθρωπότητας προς την Θείωση μέσα από την διάδοσης της πραγματικής Αγάπης στον Κόσμο, αλλά και από την άλλη την υποκατάσταση της πορείας αυτής με ανθρώπινα κατασκευάσματα πνευματικότητας που εξυπηρετούν τα σχέδια των Επικυρίαρχων.

Ο Βόρειος Δεσμός στους Διδύμους και οι όψεις του

Η θέση αυτή του Βορείου Δεσμού σημειοδοτεί το ότι η Ανθρωπότητα στην υπό εξέταση περίοδο θα επικεντρωθεί στην διαδικασία της ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  της, στοχεύοντας στη προετοιμασία της Ανθρωπότητας για την επερχόμενη Εποχή του Υδροχόου. Το σύνολο, στην φάση αυτή θα είναι οι γείτονες, οι συγγενείς, το κοινωνικό σύνολο, το κράτος και μέσα από τις τεχνολογικές προόδους στον τομέα των επικοινωνιών που η θέση του ΒΔ υποδηλώνει, στον Κόσμο. Μέσα από την διεργασία αυτή, η Ανθρωπότητα θα επιχειρήσει, με την ανταλλαγή ιδεών και προσεγγίσεων σε σχέσεις χωρίς (συναισθηματικό) κόστος και βραχείας διάρκειας,  να κρίνει σε ατομικό επίπεδο την ορθότητα των σκέψεων και να διαμορφώσει μέσα από το συλλογικό ενσυνείδητο μια κοινή άποψη σε επίπεδο Ανθρωπότητας. Για παράδειγμα, ένας βασικός προβληματισμός που θα δουλευτεί θα έχει να κάνει με το κατά πόσο η  ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι  στέκει ή όχι και σε ποιο βαθμό.

Ο  ΒΔ της Πολιτισμικής Περιόδου κάνει όψη τετραγώνου με τον Ερμή στην Παρθένο. Είναι προφανές ότι η Ανθρωπότητα θα θελήσει να διερευνήσει το ζητούμενο της ομογενοποίησης της, σε πρακτικό επίπεδο και σε συνάρτηση με αυτό που εκφράζει ο συγκεκριμένος Ερμής (δημιουργία σχέσεων και τα επακόλουθα των που αποσκοπούν στην ανταλλαγή προϊόντων Παραγωγής). Η όψη τετραγώνου σημαίνει εξαπάτηση περί την επικοινωνία και τους στόχους της, κάτι που θα πρέπει να περιμένουμε, μια και το Κοσμικό Ζητούμενο είναι σε άλλη κατεύθυνση, από αυτή που ψάχνει η Ανθρωπότητα, στην τρέχουσα Εποχή.

Ο ΒΔ είναι επίσης σε συζυγία ή και παραλληλία με τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα του Χάρτη της τρέχουσας Πολιτισμικής Εποχής. Υπενθυμίζοντας ότι η θέση του Ποσειδώνα στους Διδύμους σημειοδοτεί την ανάπτυξη της διεθνοποιημένης επικοινωνίας για εμπορικούς σκοπούς και η θέση του Πλούτωνα στους Διδύμους σημειοδοτεί αφενός τις εφευρέσεις που διευκολύνουν τα διατλαντικά (αρχικά) και τα διαπλανητικά (στη συνέχεια) ταξίδια, αλλά και αφετέρου την άσπλαχνη επιβολή πολιτικών συστημάτων που στηρίζουν την αποικιοκρατία και τον ιμπεριαλισμό,είναι προφανές ότι η εξεταζόμενη συζυγία του ΒΔ με τους ως άνω πλανήτες επιβάλλει μια υλιστική προσέγγιση στο ζητούμενο του ΒΔ.

 1. Ο ΜΕΓΑΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ

Θα θυμάστε ίσως τον κακό χαμό που γινότανε μέχρι το 2012 για την περίφημη ημερομηνία των Mayas (21-12-2012 στις 5:12πμ στο Τικάλ της Γουατεμάλας) και που η συνισταμένη της αρθρογραφίας προέβλεπε το τέλος του Κόσμου (!).

Πράγματι, την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα ο Ήλιος ευθυγραμμίσθηκε  με  το Σκοτεινό Ρήγμα (Dark Rift) στο κέντρο του Γαλαξία μας, που οι Mayas θεωρούσαν ως Κοσμική Μήτρα, ταυτόχρονα με τον Άρη, τον Ερμή, την Αφροδίτη και τον Κρόνο, ενώ ο Δίας βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση (σε επίπεδο τοπικών συντεταγμένων).

Την ίδια ημερομηνία και στιγμή όμως ξεκινάει ένας νέος μεγάλος κύκλος των 13baktun1 b’ak’tun ισούται με 144,000 ημέρες ή 394,5 χρόνιακαι λήγει ένας εξίσου μεγάλος κύκλος που ξεκίνησε στις 11 Αυγούστου του 3114 Π.Χ. Κατά τους A.G.Gilbert& M.M.Cotterell[9].[10], τέτοιοι μεγάκυκλοι αφορούν  στην άνοδο και τον εκφυλισμό Μέγα- πολιτισμών και οι πολιτισμικές διακυμάνσεις συμπίπτουν με τους κύκλους διακύμανσης της ισχύος του Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της Γής εξ αιτίας των κύκλων των Ηλιακών Κηλίδων.  Είναι δηλαδή ο μεγάκυκλος των Mayas ιεραρχικά σημαντικότερος κύκλος από αυτόν των εποχών (Πλούτωνας και Ποσειδώνας). Και αυτό γιατί έχει να κάνει με τον συντονισμό του Ηλιακού μας συστήματος με τον Γαλαξία στον οποίο ανήκουμε.

Έτσι και σαν παράδειγμα, η αστροχαρτογραφική ανάλυση του χάρτη της λήξασας την 21/12/2012 μ.Χ. Ημερομηνίας των Mayas (Σχήμα Ζ) περιγράφει την εξουσιαστική Ιστορία της Ανθρωπότητας από τότε μέχρι την ημερομηνία του νέου κύκλου.

Συγκεκριμένα, μας μιλάει αφενός για την διάδοση μιας ιεραρχικής μονοθεϊστικής θρησκείας στην Ανθρωπότητα και αφετέρου για την διασπορά των Χαζάρων και των Ισραηλιτών στον Κόσμο με σκοπό την παγκόσμια κυριαρχία μέσα από τον έλεγχο της θρησκείας, του τραπεζικού συστήματος και του εμπορίου. Έτσι, θα δούμε ότι η περιοχή της (σημερινής) ερήμου Τακλά Μακάν περικλείεται από τους μεσημβρινούς Κρόνου/MC, σε συζυγία με τον μεσημβρινό Σελήνη/IC και από τον μεσημβρινό Δια/ ΙC ενώ τέμνεται από την γραμμή Ποσειδώνα/Asc.

 

Η ερμηνεία του σχηματισμού αυτού του χάρτη της προηγούμενης Ημερομηνίας των Mayas είναι ότι μιλάμε για μια περιοχή του πλανήτη που “κυβερνιότανε από μια διεφθαρμένη κάστα ιερέων η και μια θρησκεία, ιεραρχικής δομής, που επέβαλε συγκεκριμένους κανόνες άσκησης κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής που εξυπηρετούσε τις σκοπιμότητες των κυβερνώντων και που δεν μπόρεσε να διαχειριστεί μια φυσική καταστροφή τεραστίων διαστάσεων παρά μόνο μέσα στα πλαίσια των κανόνων της θρησκείας (μοιρολατρία)”. Να σας θυμίσω επίσης ότι τόσον ο Διόνυσος στους μυθολογικούς χρόνους, όσον και ο Μέγας Αλέξανδρος περί το 326 π.Χ. εκστράτευσαν κατά της περιοχής αυτής (εναντίον ποίων 😉 , ενώ από τις αρχαιολογικές ανασκαφές αποκαλύπτεται η ύπαρξη ταφικού Ελληνικού στοιχείου στην περιοχή[11]

Στην συνέχεια βλέπουμε ότι οι μεσημβρινοί Μεσουράνημα/Ήλιος και Αντιμεσουράνημα/Ουρανός και Αντιμεσουράνημα/Πλούτωνας περνάν από την περιοχή που εποίκησαν οι Χαζάροι και οι Βαβυλώνιοι, ενώ η γραμμή Άρη/ Ωροσκόπου τέμνει τις προαναφερθείσες γραμμές μεσημβρινών στην περιοχή των Χαζάρων. Ο σχηματισμός αυτός διαβάζει “μια εξουσία που επανδρώνεται από ανάξιες ηγεσίες που έχουν χάσει την δημοφιλία τους – επειδή βάζουν το προσωπικό συμφέρον πάνω από αυτό της Ανθρωπότητας – και που χρησιμοποιούσε την εξαγωγή τρομοκρατίας και πολιτικής θεωρίας ως αυτοσκοπό ύπαρξης ισχυριζόμενη ότι το δικαίωμα εφαρμογής της πολιτικής αυτής έχει δοθεί από οντότητες που προέρχονται από το Διάστημα και η οποία εξουσία, υποχρεώνεται τελικά να μεταναστεύσει τον λαό της έπειτα από μια μεγάλη καταστροφή που προήλθε από μια καλό-οργανωμένη και αποτελεσματική πολεμική μηχανή(;), επειδή έκανε κακή χρήση της δύναμης που είχε στην διάθεση της”. Βλέπουμε επίσης ότι οι μεσημβρινοί Μεσουράνημα/Ερμή και Μεσουράνημα/Αφροδίτη περνάνε από την περιοχή των Φοινίκων και των Ισραηλιτών όπου τέμνονται από τις γραμμές Ωροσκόπος/Ερμής και Ωροσκόπος/Αφροδίτη και αυτό διαβάζει ότι στην περιοχή αυτή “θα αναπτυχθεί η οργανωμένη κοινωνία, το εμπόριο και η τραπεζική και κυρίως η χρήση της διπλωματίας ως μέσου επίλυσης των διακρατικών διαφορών “. O συνδυασμός όλων των παραπάνω μας μιλάει για ένα εγχείρημα εξουσίας πάνω στην Ανθρωπότητα, την περίοδο ισχύος του κύκλου των Mayas που ξεκίνησε το 3113 π.Χ υπό την καθοδήγηση μιας Ελίτ που βασίζεται στον έλεγχο του χρήματος και της εμπορικής δραστηριότητας με διασπορά των λαών που συμμετέχουν (Χαζάροι, Ισραηλίτες) σε όλο τον Κόσμο και με συνδετικό στοιχείο την Θρησκεία.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι με κάποιο τρόπο οι Mayas ήταν γνώστες των κύκλων των Ηλιακών Κηλίδων και των επιπτώσεων τους στη Γή. Μέσα δε από αυτό, διαμόρφωσαν τις προβλέψεις τους βασισμένοι σε παρατηρήσεις του παρελθόντος για το πώς οι Ηλιακές Καταιγίδες επηρέασαν διαχρονικά την ζωή στη Γή, ή εν πάση περιπτώσει κάποιος τους δίδαξε αρκετά πράγματα για να μπορούν στην συνέχεια να κάνουν τις σχετικές παρατηρήσεις και να προβλέπουν τις εξελίξεις.

Με αυτό το σκεπτικό ο R. Gover[12] συγγραφέας πολλών βιβλίων στην περιοχή της Χρηματιστηριακής Αστρολογίας θεωρεί ότι οι  Κύκλοι των Mayas, έχουν άμεση σχέση με τους οικονομικούς κύκλους και το χρήμα, και αφού παραθέτει ιστορικά στοιχεία συσχετισμού μεγάλων οικονομικών γεγονότων με τους προαναφερθέντες κύκλους , προχωράει σε ένα προβληματισμό για το τι θα μπορούσε να συμβεί στον Κόσμο, αν για παράδειγμα με κάποιο τρόπο καταστρεφόταν το άυλο Κεφάλαιο.     Στο  ίδιο μήκος κύματος ο Dr.C.J.Calleman[13] – που θεωρείται ειδικός στην ανάλυση του Ημερολογίου των Mayas =  γράφει ότι “η συσχέτιση ανάμεσα στους Οικονομικούς κύκλους και τους κύκλους των Mayas είναι τόσο  ισχυρή που οι τελευταίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν κριτήριο επιβεβαίωσης των Οικονομικών Θεωριών”, αν και με την πάροδο του χρόνου, έχει αναπτύξει επιχειρήματα σχετισμένα με τους Κύκλους των Mayas πού έχουν να κάνουν με κάποιου είδους πνευματική αναγέννηση της Ανθρωπότητας που θα οφείλεται σε κοσμικά φαινόμενα που θα προηγηθούν της αναγέννησης αυτής και τα οποία θα “συντονίσουν” το συλλογικό ενσυνείδητο στην κατεύθυνση Παγκόσμιας Ειρήνης (!).

Είναι κατά συνέπεια προφανές από τα προαναφερθέντα, ότι κατ’ ελάχιστο υπάρχει μια ομιχλώδης – δηλαδή Ποσειδώνια – θεώρηση για την ημερομηνία της 21/12/2012, με κοινό χαρακτηριστικό από την μία πλευρά την δημιουργία του φόβου του θανάτου στην Ανθρωπότητα – η πλειονότητα των σεναρίων – και από την άλλη,  την ανέλιξη του τρόπου σκέψης της Ανθρωπότητας. Όλες όμως οι προσεγγίσεις έχουν σαν στόχο το να στρέψουν την Ανθρωπότητα – σε επίπεδο συλλογικού ενσυνείδητου – μακριά από τα τρέχοντα τεκταινόμενα σε Παγκόσμιο επίπεδο.

Από την ανάλυση της Ημερομηνίας με τις μεθοδολογίες της Κοσμοβιολογίας, είναι προφανές ότι η Ημερομηνία είναι μεν ενδιαφέρουσα – με την πιθανολογούμενη διάσταση των θεμάτων που πραγματεύεται – αλλά ανθρώπινη και καθόλου μεταφυσική όσον αφορά το τι παίζεται, αν και το μεταφυσικό/υπαρξιακό στοιχείο φαίνεται να εμπεριέχεται, είτε στην διάσταση της υποστήριξης της προέλευσης του εξουσιαστικού δικαιώματος αυτών που ασκούν την Παγκόσμια Εξουσία σήμερα, είτε στην διάσταση της επιβολής μέτρων με τρόπο που οι Παγκοσμιοποιητές δεν θα γίνουν δακτυλοδεικτούμενοι από τους Λαούς του Κόσμου (δηλαδή μιλάμε για πιθανολογούμενα γεγονότα που εντάσσονται στην σφαίρα αυτού που οι νομικοί αποκαλούν Force majeure).

Συγκεκριμένα, ο χάρτης της νέας Ημερομηνίας των Mayasς  αφορά θέματα εξουσίας(Ήλιος στον Αιγόκερο) επί της Φιλοσοφίας, της Θρησκείας και της Δικαιοσύνης, αλλά και της κοινοκτημοσύνης των δημόσιων και ιδιωτικών αγαθών  (ο Ήλιος κυβερνάει τον 9ο οίκο του Χάρτη που είναι ο 8ος του 2ου ),  κυρίως όσον αφορά στα θέματα της Ισότητας ανάμεσα στους Ανθρώπους στο δικαίωμα απόφασης για την διάθεση των δημόσιων χρηματικών πόρων, και υποδηλώνει διεργασίες για την  επίτευξη μιας παγκόσμιας συμφωνίας όσον αφορά στα θέματα διοίκησης της Ανθρωπότητας που θα αναγνωρίζει τα υπαρξιακά δικαιώματα των απλών ανθρώπων – μέσα από την θέσπιση ηθικών  νόμων (Ωροσκόπος στον Τοξότη)  – με αντάλλαγμα όμως μια Παγκόσμια, απολυταρχικού τύπου,  Διακυβέρνηση που θα έχει  σαν αποστολή τον παγκόσμιο έλεγχο της ιδιοκτησίας και της διάθεσης της Γής και των πόρων της, αλλά και  των συντελεστών κόστους παραγωγής και διανομής αγαθών και του χρήματος(Μεσουράνημα στην Παρθένο).

Έτσι, ο συγκεκριμένος χάρτης αξιολογεί το κατά πόσο οι παραδοσιακοί χειρισμοί της διασφάλισης των πλουτοπαραγωγικών πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν θέση στην σημερινή, αλλά και στην μελλοντική πραγματικότητα, και εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους εκσυγχρονισμένης προσέγγισης διαχείρισης, εντοπίζοντας ταυτόχρονα και πιθανές καταστροφικές κινήσεις από πλευράς συγκεκριμένων συμφερόντων.

Μια άλλη ερμηνεία όμως του 9ου οίκου έχει να κάνει πέρα από τις αερομεταφορές και με τα αστρικά ταξίδια[14]. Παρατηρούμε επίσης πώς η  αντίθεση του Κρόνου με την εξίσωση μεσοδιάστημα Ουρανού/Ποσειδώνα = Πλούτωνας του χάρτη της τριπλής συζυγίας Ουρανού, Ποσειδώνα και Πλούτωνα του  3370μ.Χ. γίνεται ακριβώς πάνω στον άξονα Asc/Ds του χάρτη της Ημερομηνίας των Mayas. Όπως λοιπόν στην περίπτωση του χάρτη της τρέχουσας πολιτισμικής εποχής, έτσι και στην περίπτωση του τρέχοντος μεγά-κυκλου των Mayas, βλέπουμε ότι η θεματολογία αφορά ένα “συνεταιρισμό”  της  Ανθρωπότητας με εξωγήινους πολιτισμούς και τους όρους που θα γίνει αυτό!

Κατά τά άλλα,  ο Χάρτης της Ημερομηνίας των Mayas μας λέει ότι οι Παγκοσμιοποιητές έχουν βάλει στο τραπέζι και υλοποιούν ήδη ένα σχέδιο – μέσω των εθνικών κυβερνήσεων τις οποίες ελέγχουν – που αποσκοπεί στην καθιέρωση της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης η οποία θα βασίζεται στην απόλυτη ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας (άκρατος Καπιταλισμός), σε μια Παγκόσμια Τραπεζική Αρχή και Νόμισμα και θα πρεσβεύει τις αρχές του διεθνοποιημένου Σοσιαλισμού, όσον αφορά στα πολιτικά και περιουσιακά δικαιώματα των Μαζών, αλλά και την ιδιοκτησία της Γής (Σοσιοκαπιταλισμός). Όσον αφορά στην Θρησκεία – που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα στοιχείο διαφοροποίησης και άρα άρνησης ένταξης στο παγκοσμιοποιημένο μοντέλο διοίκησης της Ανθρωπότητας –  οι Παγκοσμιοποιητές πιστεύουν ότι μπορούν να πείσουν τις Μάζες για την εκ του Διαστήματος προέλευση του Ανθρωπίνου Γένους και κατά συνέπεια για την κοινή ταυτότητα του Ανθρωπίνου Γένους, άρα και για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός κοινού θρησκευτικού σχήματος. Αυτό που ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο τους Παγκοσμιοποιητές είναι ή όσον το δυνατό γρηγορότερο διαμόρφωση ενός παγκόσμιου οικονομικού πλαισίου εξειδίκευσης της παραγωγικής, μεταφορικής  δραστηριότητας και της δραστηριότητας διανομής όπου αυτοί θα έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, με τα Κράτη να παίζουν τον ρόλο των εξειδικευμένων ελεγχόμενων μονάδων παραγωγής και κατανάλωσης. Δεν ενδιαφέρει δε τους Παγκοσμιοποιητές αν αυτό θα επιτευχθεί με “δημοκρατικές” διαδικασίες  ή με επιβολή δικτατορίας. Αυτό όμως που τους ενδιαφέρει είναι να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στα συντάγματα των Χωρών, προκειμένου να εναρμονισθούν αυτά με τις επιταγές των Παγκοσμιοποιητών (εκχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας των Χωρών). Σίγουρα επίσης, αυτό που  ενδιαφέρει τους Παγκοσμιοποιητές είναι οι Λαοί να μην διαθέτουν ιδιωτικό πλούτο, έτσι ώστε, αφενός να μπορούν να επιβάλλουν τον έλεγχο τους επί των Μαζών αλλά και αφετέρου να μπορούν, οι Παγκοσμιοποιητές,  να διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής και υπηρεσιών σύμφωνα με τις επιλογές τους.

Ταυτόχρονα, ο Χάρτης της Ημερομηνίας των Mayas βάζει μια σειρά από προβληματισμούς τους ακόλουθους :

–      Είναι έτοιμη η Ανθρωπότητα να αποδεχθεί/ενστερνιστεί ένα οικουμενικό σύστημα διοίκησης και οικονομικού γίγνεσθαι, ειδικότερα αν το σύστημα αυτό επιβάλλεται και δεν αναζητείται από τις Μάζες, έστω και αν αυτό γίνεται εν ονόματι της σωτηρίας του Πλανήτη από Οικολογικές καταστροφές;

–      Υπάρχει κάποια αιτία – πέρα από την προβαλλόμενη ως οικονομική – για την οποία υπάρχει η ανάγκη επιβολής της Παγκοσμιοποίησης, που σχετίζεται με το Υπαρξιακό πρόβλημα της Ανθρωπότητας και με το κατά πόσο είμαστε μόνοι μας στο Σύμπαν;

–      Μπορούν τα ανθρωποκεντρικά φιλοσοφικά /θρησκευτικά συστήματα να αποτελούν επαρκή αιτιολόγηση για τις πολεμικές αναμετρήσεις της Ανθρωπότητας;

–      Είναι η εξελικτική πορεία του Πλανήτη μας φθίνουσα σε βαθμό που ο Πλανήτης βαδίζει προς την καταστροφή και ποιος είναι ο υπαρξιακός ρόλος της Ανθρωπότητας πάνω στην Γη;

–      Έχουν το δικαίωμα εξουσιαστικές μειονότητες να προκαλούν ή και να εκμεταλλεύονται καταστροφές εξαιρετικά μεγάλης εμβέλειας προκειμένου να προωθήσουν τα σχέδια τους και πάντως εις βάρος της Ανθρωπότητας;

–      Είναι η Σοσιαλιστική Διεθνής το κατάλληλο εργαλείο για να εκφράσει το πολιτικό -κοινωνικό σκέλος της Παγκοσμιοποίησης;

–      Είναι εφικτή η επιβολή ενός μοντέλου Καπιταλιστικής λειτουργίας της Παγκόσμιας Οικονομίας ;

–      Μπορεί να τεθεί υπό κεντρικό έλεγχο το παγκόσμιο Εμπόριο και η κυκλοφορία του Χρήματος;

–      Μπορούν οι κοντόφθαλμες συνταγές ελέγχου της παραγωγής και διάθεσης της Ενέργειας –με την επιβολή φίλιων δικτατορικών καθεστώτων –  να συνεχίζουν να εφαρμόζονται σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα λειτουργίας της Οικονομίας;

–      Αποτελεί η πολιτικοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων και ο οικονομικός στραγγαλισμός των Χωρών με υποχρεωτικά εξοπλιστικά προγράμματα, την κατάλληλη συνταγή για έλεγχο των Μαζών στα πλαίσια της Παγκοσμιοποιημένης Οικονομίας και Διοίκησης;

Βλέποντας τα παραπάνω ερωτηματικά που βάζει ο Χάρτης της Ημερομηνίας των Mayas, κάποιος θα μπορούσε να ισχυρισθεί ότι τα ερωτηματικά αυτά, με κάποιες εξαιρέσεις, δεν είναι άγνωστα στην Ανθρωπότητα μια και αφενός είχαν τεθεί ξανά στο παρελθόν της Ανθρωπότητας με τελευταίο παράδειγμα την εποχή της Αποικιοκρατίας, αλλά υφίστανται και στην σημερινή πραγματικότητα, κυρίως όσον αφορά στις μεθοδεύσεις για τον έλεγχο  της Ενέργειας. Υπάρχουν όμως σήμερα μια σειρά από διαφοροποιήσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη εν όψει της εφαρμογής αυτού του σχεδίου.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές αφορούν στα ακόλουθα :

–      Στο επίπεδο κοινωνικοποίησης και αντίληψης των Μαζών για το τι ακριβώς συμβαίνει . Η τεχνολογία του Διαδικτύου αναμφίβολα έπαιξε καταλυτικό ρόλο και μάλλον γύρισε boomerang ενάντια σε αυτούς που εμπνεύστηκαν την χρήση του ως μέσου πλύσης εγκεφάλου και ελέγχου των προθέσεων των Μαζών.

–      Όταν λέμε “παγκοσμιοποίηση” πρέπει να την εννοούμε κιόλας. Δεν γίνεται ..μισή παγκοσμιοποίηση, μια και σημαντικοί παίκτες στην διεθνή σκακιέρα είναι εκτός του εγχειρήματος και στην πράξη ακυρώνουν το εγχείρημα (Ρωσία, Κίνα κλπ). Ούτε βέβαια μπορούν να επιβάλλουν δια των όπλων την παγκοσμιοποίηση εκτός αν ήταν διατεθειμένοι και οι Παγκοσμιοποιητές να βάλουν το κεφάλι τους στον ντορβά. Ειδική περίπτωση είναι η σημερινή Κίνα για δυο λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι η Κίνα ήδη λειτουργεί στο κοινωνικό-πολίτικο-οικονομικό πρότυπο που ευαγγελίζονται οι Παγκοσμιοποιητές, επί το σκληρότερο βέβαια μια και δεν χρειάζονται να δικαιολογήσουν τον απολυταρχισμό του μοντέλου διοίκησης. Ο δεύτερος έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Κίνα έχει στο πορτοφόλι της και ελέγχει ένα σημαντικό μέρος από το Δημόσιο Χρέος των ΗΠΑ και πιθανά και άλλων μεγάλων δυτικών χωρών, ενώ είναι καλά τοποθετημένη και στην διεθνή Αγορά Νομίσματος. Κατά συνέπεια οι όποιες κινήσεις σχεδιάζονται από τους Παγκοσμιοποιητές θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το γεγονός αυτό.

Επομένως η Παγκοσμιοποίηση, όπως τουλάχιστον αναπτύσσεται σήμερα έχει σοβαρά μειονεκτήματα. Μειονεκτήματα που έχουν να κάνουν και με το “διοικητικό” κενό ανάμεσα στους εντέλλοντες την Παγκοσμιοποίηση και τα πολιτικά ενεργούμενα τους  στις χώρες της Δύσης, αλλά και με την αδυναμία εφαρμογής “παραδοσιακών” συνταγών ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών και της διάθεσης τους– όπως για παράδειγμα η υποστήριξη δικτατορικών καθεστώτων – μια και οι Λαοί της Δύσης έχοντας ανεβάσει το μορφωτικό τους επίπεδο αντιλαμβάνονται το όλο σκηνικό και αντιδρούν. Πέρα όμως από αυτό, η έννοια της Παγκοσμιοποίησης αφορά στο σύνολο της Οικονομίας του Κόσμου και όχι μόνο στην “οργάνωση” των Δυτικών Οικονομιών προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικά μάλιστα όταν με τον άλφα ή βήτα τρόπο οι ΗΠΑ – κυρίαρχο εργαλείο στην επιβολή της Παγκοσμιοποίησης – είναι, από πλευράς χρέους, αλλά και από πλευράς παραγωγής, ελεγχόμενη από την Κίνα, που διεκδικεί τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του Κόσμου μαζί με την Ρωσία.

Σε σχέση, λοιπόν, με τις παραπάνω δυσκολίες, η ανάλυση του χάρτη της Ημερομηνίας των Mayas  μας λέει ότι κάποιοι κλειστοί κύκλοι των Παγκοσμιοποιητών επεξεργάζονται σενάρια επιβολής μιας παγκόσμιας δικτατορίας, για λόγους ανωτέρας βίας /εκτάκτων παγκόσμιων συνθηκών (αυτό που η νομική και ασφαλιστική επιστήμη ονομάζει “force majeure”). Πάλι κατά την ανάλυση της ημερομηνίας των Mayas τα προκύπτοντα και πιθανολογούμενα σενάρια μπορούν να αφορούν :

–      Στην δημιουργία συνθηκών ανάγκης ελέγχου του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής, μεταφοράς και διάθεσης της Ενέργειας, με την πρόκληση ενός μεγάλου μεγέθους καταστροφικού γεγονότος σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως αμφισβητούμενης “προστασίας”

–      Στην πρόκληση ενός τεραστίων διαστάσεων φυσικού φαινομένου – πολύ μεγαλύτερου από αυτού του Ινδικού Κόλπου το 2004 και της Ιαπωνίας του 2011 – σε κάποια περιοχή του Κόσμου που θα έχει σαν στόχο την καταστροφή οικονομικών κέντρων, αλλά και την μεγάλη απώλεια ζωών.

–      Στην στοχευόμενη διάδοση μιας θανατηφόρου ασθένειας που θα ξεκληρίσει ένα σημαντικό κομμάτι της Ανθρωπότητας, αλλά ταυτόχρονα θα δώσει την δυνατότητα στους Παγκοσμιοποιητές να επιβάλλουν έκτακτα μέτρα.

–      Στην πρόκληση ενός συγκαλυμμένου πιστωτικού επεισοδίου – που θα στηρίζεται σε κοσμικά /περιβαλλοντολογικά φαινόμενα (force majeure) – και  που θα καταστρέψει τις βάσεις δεδομένων άυλων τίτλων, χρηματικών λογαριασμών κλπ και που, κατά συνέπεια, θα ακυρώσει την “πλασματική” οικονομία επαναφέροντας την στο επίπεδο της διαθεσιμότητας των σκληρών commodities(αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, αλλά και χρυσό κλπ). Βέβαια, το σενάριο αυτό δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στους ανταγωνιστικούς συνασπισμούς,  αλλά και μεταξύ των φραξιών της Παγκοσμιοποίησης

–      Στην ανακοίνωση στοιχείων που θα επιβεβαιώνουν την εκ του Διαστήματος προέλευση του Ανθρωπίνου Γένους σε συνάρτηση με την τεκμηρίωση ύπαρξης ανώτερων πολιτισμών του δικού μας οι οποίοι είτε μας επιβουλεύονται είτε απαιτούν – για λόγους αποφυγής της καταστροφής της Γής  και των συνεπειών που αυτό θα έχει στον Ηλιακό μας σύστημα και πέρα από αυτό – να οργανωθεί η Ανθρωπότητα σε ένα Πλανητικό μοντέλο.    Πέρα βέβαια ότι αυτό θα δώσει το επιχείρημα για την αναθεώρηση του θρησκευτικού κατεστημένου που διέπει το θρησκευτικό συναίσθημα της Ανθρωπότητας .

Ο ίδιος επίσης Χάρτης μας λέει ότι τα σχέδια θα παραμείνουν σε επίπεδο σχεδίων , με την έννοια ότι, είτε αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί η εφαρμογή θα διστάσουν να προχωρήσουν , είτε οι παγκόσμιες ισορροπίες θα έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που θα υποχρεωθούν να ακολουθήσουν διαφορετικό δρόμο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ανθρωπότητας. Δρόμο που θα στηρίζεται στη εκλογίκευση της αξιοποίησης των πόρων και στην παγκόσμια συνεννόηση και τούτο άσχετα αν η υποχώρηση αυτή θα είναι  κίνηση τακτικής από πλευράς Παγκοσμιοποιητών.   Θα κάνω επίσης την παρατήρηση ότι θεωρώ πολύ πιθανή  μιας μικρότερης ισχύος επιθετική κίνηση προκειμένου οι Παγκοσμιοποιητές να καταδείξουν την δύναμη τους.

Τα μέτρα που υποδεικνύονται από τον χάρτη των Mayas – ως εναλλακτική πρόταση /διέξοδο του κυρίου σεναρίου των Παγκοσμιοποιητών-  είναι ένα μοντέλο κεντρικού σχεδιασμού με αποκεντρωμένη και αυτόνομη όσον αφορά στα Κράτη εκτέλεση του σχεδιασμού, σε ένα παγκόσμιο πολιτικό-οικονομικό και κοινωνικό σύστημα Φωτισμένου Καπιταλισμού. Δηλαδή ένα πρότυπο παρεμφερές με τις Σκανδιναυϊκές χώρες (Nordisk socio-economic system).  Το μοντέλο αυτό θα το ονόμαζα Παγκόσμιο Συνεταιρισμό. Τα συγκεκριμένα μέτρα που υποδεικνύονται από τον Χάρτη των Mayas αφορούν στα ακόλουθα :

–    Στην  αλλαγή της ατζέντας αναφορικά με την κυβερνησιμότητα και με τρόπο που η Ανθρωπότητα θα αναζητήσει πλαίσια συνύπαρξης σε έργα που αφορούν στο περιβάλλον, και που  θα μπορούσε να διαμορφώσει την υπέρβαση που απαιτείται για την αναθέρμανση της Παγκόσμιας Οικονομίας σε ένα ουδέτερο πεδίο αποδεκτό από όλους.

–    Στην  λήψη συγχρονισμένων μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο που θα στοχεύουν στην αποκάλυψη και στον έλεγχο του κρυμμένου ρευστού πλούτου – που βρίσκεται στα χέρια του 0…% του παγκόσμιου πληθυσμού –  και που θα είναι η πραγματική διέξοδος για την προστασία των εθνικών οικονομιών από τις επιθέσεις του κερδοσκοπικού διεθνούς κεφαλαίου.

–    Στην διαμόρφωση του Παγκόσμιου Χρέους στην βάση ρεαλιστικών δυνατοτήτων αποπληρωμής (“σεισάχθεια” σε μεγάλη βάση όμως και συναρτημένου με τον έλεγχο του κρυφού πλούτου)

–    Στον Εθνο-κεντρικό έλεγχο του φυσικού πλούτου μέσα σε συμφωνημένες και ισχύουσες σε παγκόσμιο επίπεδο νόρμες ελέγχου του κόστους

–    Στην κεντρική διαμόρφωση στοιχείων κόστους που θα ισχύουν για όλο τον Κόσμο όσον αφορά στις πρώτες ύλες και ειδικά στα προϊόντα ενέργειας.

–    Στην αντικειμενική και διάφανη επιλογή επιχειρηματικών συμφερόντων που θα αναλάβουν την εκμετάλλευση των παραγωγικών πηγών των Χωρών, που θα πρέπει να επικεντρώνεται όχι μόνο στα οφέλη που θα αποκομίσει άμεσα η Χώρα από την εκμετάλλευση αυτή, αλλά θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερο βάρος στα αντισταθμιστικά οφέλη για την Χώρα, που θα αφορούν στην ανάληψη από πλευράς των επιχειρηματικών αυτών συμφερόντων, του εκσυγχρονισμού της πρωτογενούς παραγωγής και των υποδομών της Χώρας.

–    Στην διαχείριση του προβλήματος  του συλλογικού υποσυνείδητου των Λαών, αναφορικά με την ταύτιση του εκσυγχρονισμού με την αποικιοκρατία, προκρίνοντας την δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων ανάμεσα στο υποκείμενο κράτος και στους επιλεγμένους ξένους επενδυτές.

–    Στην καθιέρωση της  Άμεσης Δημοκρατίας, που συνδυαζόμενη με ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης – σύμφωνα με τα προαναφερθέντα – θα μπορούσε να αποτελέσει ένα συμπληρωματικό στοιχείο διευθέτησης προκειμένου να περάσουν τα προαναφερθέντα μέτρα.

–    Στην ανανέωση του πολιτικού προσωπικού των Χωρών              και την αντικατάσταση του από προσωπικό που επιλέχθηκε – στα πλαίσια της Άμεσης Δημοκρατίας –  έπειτα από ουσιαστικό έλεγχο των ικανοτήτων και της ακεραιότητας τους. Κάτι που, από τον χάρτη της Ημερομηνίας των Mayas, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος εκσυγχρονισμού των Χωρών στα πλαίσια της Παγκοσμιοποίησης

–    Στην αναζήτηση Φωτισμένων Ηγετών – που θα μπορέσουν να συγκεράσου τις θέσεις του επιχειρηματικού κατεστημένου με αυτές των απλών πολιτών του Κόσμου – και που θα αποτελέσουν την εναλλακτική λύση της πολιτικοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα σιτισμού και επιβίωσης των Μαζών ειδικά στις  υπανάπτυκτες και υπο-ανάπτυξη χώρες.

–    Στην αποκάλυψη της όποιας τεκμηριωμένης αλήθειας αναφορικά με την προέλευση του Ανθρωπίνου Γένους και κατά συνέπεια στην εκπαίδευση της Ανθρωπότητας στο να διαχωρίζει την ανάγκη της να πιστεύει σε ένα Ανώτατο Ον, από τις ανθρωποκεντρικές θρησκείες, στα πλαίσια της συνειδητής παγκόσμιας προσπάθειας να κατασιγάσουν τα θρησκευτικά πάθη που υποκινούνται από ένα κατεστημένο που απεργάζεται την κυριαρχία του πάνω στον παγκόσμιο Πλούτο.

Ανακεφαλαιώνοντας, η άποψη μου είναι ότι  η Ημερομηνία των Mayas σηματοδοτεί μια μεγάλη περίοδο 5123 ετών στην οποία η Ανθρωπότητα – τελικά- θα λειτουργήσει στο μοντέλο του Παγκόσμιου Συνεταιρισμού και γιατί όχι , σε κάποια μελλοντική φάση και πάντως μέσα στην περίοδο αυτή, του Διαγαλαξιακού Συνεταιρισμού. Το διακύβευμα όμως θα είναι το κατά πόσο μία τέτοια εξέλιξη θα είναι αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής της Ανθρωπότητας, η καταστροφής που μπορεί και να συνδέεται και με την συνύπαρξη της με εξωγήινους πολιτισμούς

Το αστροχαρτογράφημα του χάρτη της Τρέχουσας Ημερομηνίας των Mayas μας δείχνει το πώς θα κατανεμηθεί η εξουσία στην διάρκεια ισχύος του χάρτη.

Αν θελήσουμε να δούμε το πώς θα διαμορφωθεί το παγκόσμιο πολίτικο-οικονομικό και θρησκευτικό-φιλοσοφικό σκηνικό με βάση τον χάρτη της τρέχουσας Ημερομηνίας των Mayas, τότε θα δούμε ότι ,

 

 1. Ο Κόσμος θα κυβερνάται (σημείο 1 του σχηματος Χ) στον άξονα Κοπεγχάγης /Μονάχου/Ρώμης [ Μεσουράνημα/Ήλιος (= διαμόρφωση παγκόσμιας πολιτικής και προγραμμάτων) τέμνεται στο ύψος της Κοπεγχάγης από την γραμμή Ωροσκόπου/Ουρανού = (απρόσμενες αλλαγές εξ αιτίας ξαφνικών γεγονότων καταστρέφουν τα σχέδια] και στο ύψος της Ρώμης από την γραμμή Ωροσκόπου/Σελήνης (= τα λαϊκά στρώματα επηρεάζουν τον καθορισμό προτεραιοτήτων για λόγους άμεσων αναγκών επιβίωσης)]. Είναι προφανές ότι το βαθύ ευρωπαϊκό κατεστημένο θα έχει τον πρώτο λόγο στην διαμόρφωση πολιτικών παγκόσμιας εμβέλειας πλην όμως οι λαοί της Ευρώπης θα υποχρεώνουν την παγκόσμια ηγεσία να αναπροσαρμόζει τα σχέδια της (προφανώς για παγκόσμια κυριαρχία).
 2. Από την Μόσχα (σημείο 2 του χάρτη Χ) περνάνε ο μεσημβρινός Μεσουράνημα/Άρης και τέμνεται από τις γραμμές Ωροσκόπου/Δια και Αντι-ωροσκόπου/Αφροδίτης. Και αυτό σημαίνει ότι αφενός η Ρωσία θα αναπτύσσει/διαθέτει πολεμική δύναμη για να διατηρεί τα κεκτημένα της και μάλιστα θα προχωρήσει στην αξιοποίηση φυσικών πηγών ενέργειας για τις ανάγκες της, αλλά και αφ’ ετέρου σε ένα ανοιχτό Κόσμο σαν και αυτό που θα διαμορφωθεί στην διάρκεια ισχύος της τρέχουσας ημερομηνίας των Mayas, θα απαιτηθεί από την πλευρά της Ηγεσίας της να θωρακίσει το πιστωτικό και θρησκευτικό σύστημα της Χώρας από “επιθέσεις” ακόμα και με ειδικές νομοθεσίες, ενώ δεν αποκλείεται η Εκκλησία να παίξει σημαντικό ρόλο στα τεκταινόμενα στην Χώρα πολύ πιο σημαντικό από τον σημερινό. Eν κατακλείδι, ο παγκόσμιος Χωροφύλακας της περιόδου της Ημερομηνίας των Mayas θα είναι η Ρωσία!
 3. Από το Πεκίνο (σημείο 3 του χάρτη Χ) περνάει ο μεσημβρινός Μεσουράνημα/Σελήνη και τέμνεται από την γραμμή Αντι-Ωροσκόπος/Άρης. Και αυτό σημαίνει ότι αφενός η Κίνα θα έχει προβλήματα με τις μειονότητες της τα οποία και θα πρέπει να επιλύει με συγκαταβατικό τρόπο που όμως με την σειρά του θα της δημιουργεί προβλήματα επάρκειας κάλυψης σιτιστηκών αναγκών του πληθυσμού της που σε συνδυασμό με φυσικές καταστροφές αλλά και με πλημμελώς προετοιμασμένη πολεμική μηχανή δεν θα επιτρέπουν στην χώρα να παίξει τον ρόλο στα παγκόσμια πράγματα που προδιαγράφουν τα μεγέθη της.
 4. Από το Δελχί (σημείο 5 του χάρτη Χ) περνάει ο μεσημβρινός Μεσουράνημα/Ποσειδώνας κ τέμνεται από την γραμμή Αντί-ωροσκόπος/Ερμής. Και αυτό ερμηνεύεται ότι η ηγεσία της Ινδίας θα θελήσει να υλοποιήσει τα οράματα της για το μέλλον σε ένα καθεστώς απομόνωσης από τον υπόλοιπο Κόσμο, χωρίς όμως να έχει πρακτικά αποτελέσματα.
 5. Από την Ουάσινγκτον (σημείο 4 του χάρτη Χ) περνάει ο μεσημβρινός Αντί-μεσουράνημα/Ουρανός και τέμνεται από την γραμμή Ωροσκόπος/Ερμής. Και αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα είναι απομονωμένες από φίλους κ συμμάχους κ η εκάστοτε Ηγεσία θα προσπαθεί να οργανώσει τα του οίκου της μέσα σε ένα καθεστώς αντιπαλότητας ανάμεσα στην Κυβέρνηση κ τον επιχειρηματικό κόσμο που με την σειρά της και σε κύκλους, η αντιπαλότητα αυτή, θα οδηγεί σε επαναστατικά κινήματα που θα στοχεύουν στην αλλαγή της μεθόδευσης της εφαρμογής των πολιτικών, αλλά και σε ένα φυσικό περιβάλλον που θα πλήττεται από ακραία καιρικά και γεωλογικά φαινόμενα
 6. Οι αριθμημένες περιοχές του χάρτη Χ, υποδηλώνουν περιοχές που θα υπάρξουν παγκόσμιες συρράξεις, με σκοπό τον έλεγχο των παγκόσμιων παραγωγικών πόρωνκ θαλασσίων οδών και  με επικέντρωση στην Αρκτική, την Ανταρκτική και την Αφρική.

Επομένως και για την διάρκεια ισχύος του χάρτη της Ημερομηνίας των Mayas, το διπολικό σύστημα Ευρώπης , Ρωσίας θα κυριαρχεί στον Κόσμο (Ευρασία), με την Κίνα και την Ινδία να έχουν προβλήματα στρατηγικού προσανατολισμού ανάλογου με τα πληθυσμιακά  τους μεγέθη και με τις ΗΠΑ (ή ότι θα έχει απομείνει από αυτές) απορροφημένες στα εσωτερικά της προβλήματα

 1. Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΆΡΤΗΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσω να προσεγγίσω την διαχρονική εξέλιξη της πορείας της Ανθρωπότητας για την περίοδο της Τρέχουσας Εποχής, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τον παρεμβατικό /διορθωτικό ρόλο του μεγάκυκλου των Mayas που ξεκίνησε στις 21/12/2012. Και αυτό γιατί ο μεγάκυκλος των Mayas σημειοδοτεί κατ’ ελάχιστο μια αλλαγή φρουράς σε επίπεδο Ελίτ και κατά πάσα βεβαιότητα μια μεγάλη πολιτισμική διόρθωση.

Για τις ανάγκες αυτής της ανάλυσης έχω αναπτύξει δύο δείκτες.

6.1.WCI – World Civilization Index (Πολιτισμικός Δείκτης)

Ο δείκτης αυτός παρακολουθεί την διαχρονική σχέση ανάμεσα στους τρείς πολιτισμικούς πλανήτες Πλούτωνα, Ποσειδώνα και Ουρανό και υποδεικνύει την σε κάθε χρονική στιγμή πολιτισμική κατάσταση. Θετικές τιμές του δείκτη αυτού σημαίνουν ότι η πολιτισμική εξέλιξη βαδίζει σύμφωνα με τους στόχους του χάρτη της Τρέχουσας Πολιτισμικής Εποχής και αρνητικές τιμές σημαίνουν η πολιτισμική πρόοδος εξοκείλει.

To γράφημα – αποτέλεσμα αθροιστικού σκόρ ανάλογα με την σε κάθε χρονική στιγμή ισχύ του κάθε πολιτισμικού πλανήτη – μας λέει πώς η τρέχουσα πολιτισμική περίοδος χωρίζεται σε τρείς κύκλους (1891 – 1995, 1996 -2339, 2340 – 2385) και βρισκόμαστε στον 2ο κύκλο.

Παρατηρούμε επίσης πώς ο 2ος κύκλος έχει μια διολίσθηση μέχρι το 2112 για να ακολουθήσει στην συνέχεια μια κατάρρευση μέχρι το 2174. Ό  Ε. Allen Meece,  στο βιβλίο του TheHoroscope of the New Millennium ονοματίζει το 2112μ.Χ ως ορόσημο παγκόσμιας κρίσης επιβίωσης. Όμως το 2012μ.Χ είχαμε την έναρξη της Εποχής των Mayas και όπως προανέφερα το αντικείμενο του χάρτη των Mayas είναι σαφώς εξουσιαστικό. Συνεπώς ο χαρακτηρισμός που θα δώσω στο 2112μ.Χ είναι πως είναι έτος παγκόσμιας κρίσης εξουσίας και η περίοδος που ξεκίνησε από το 1996μ.Χ και εντεύθεν είναι μια περίοδος αλλαγής του παγκόσμιου εξουσιαστικού μοντέλου που μπορεί να συνεπάγεται και αλλαγή στα εξουσιαστικά κέντρα,με ό τι αυτό συνεπάγεται στην επιβίωση της Ανθρωπότητας.

6.2. CCI –  Collective Consciousness Index (CCI)

O δείκτης αυτός δείχνει την σε κάθε χρονική στιγμή κατάσταση της Ανθρωπότητας σαν απόρροια της πολιτισμικής εξέλιξης. Θετικές τιμές του δείκτη αυτού σημαίνουν ότι η Ανθρωπότητα αποδέχεται την εξέλιξη του πολιτισμικού πλαισίου και αρνητικές ότι την απορρίπτει.

Στο παρατιθέμενο γράφημα εξετάζεται η παράλληλη λειτουργία των δύο δεικτών CCI – για τον χάρτη της Τρέχουσας Πολιτισμικής Περιόδου – και MCCI –για τον χάρτη της Ημερομηνίας τωνMayas.

Τον συσχετισμό ανάμεσα στις πληροφορίες που μας δίνει ο Χάρτης της Τρέχουσας Πολιτισμικής Περιόδου και σε αυτές που μας δίνει ο Χάρτης της Ημερομηνίας των Mayas, μπορούμε να τον φανταστούμε κάπως έτσι. Ο μεν πρώτος χάρτης δίνει το πολιτισμικό πλαίσιο, ο δε δεύτερος περιγράφει τον Οδικό Χάρτη (Roadmap) της πορείας της Ανθρωπότητας μέσα στο πλαίσιο αυτό, σε μια διαδραστική σχέση ανάμεσα στους δύο χάρτες.

Όπως προανέφερα, επίσης, η Ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο αλλαγής η και προσαρμογής του εξουσιαστικού σχήματος που κατευθύνει τις τύχες της από το 3114 π.Χ. μέχρι σήμερα και κατά  τον Meece  αλλά και κατά την δικιά μου ανάλυση η μεταβατική περίοδος θα είναι κρίσιμη και θα κρατήσει μέχρι το 2112 μ.Χ.

Τα προβλήματα που βιώνει η Ανθρωπότητα στην περίοδο αυτή, έχουν να κάνουν με:

–      Τον υπερπληθυσμό και τις συνέπειες του στο σιτιστικό, στο πόσιμο νερό, στην ενέργεια  και στην υγεία

–      Την τεχνολογία που θα διασφαλίσει το αναγκαίο ποιοτικό άλμα για την ικανοποίηση  των αναγκών που διαμορφώνονται από τον Υπερπληθυσμό

–      Την αντιστροφή της καταστροφής του περιβάλλοντος

–      Το ποιος θα έχει τον έλεγχο των παγκόσμιων πόρων

–      Την εκλογίκευση του ρόλου του χρήματος

Είναι προφανές πως υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα θέματα και αυτά θα διαμορφώσουν ένα πλαίσιο αντιπαράθεσης για την μεταβατική περίοδο που χωρίζεται σε τρεις φάσεις.

–      Κρίση Χρέους και Νομισματική κρίση. Μέχρι το 2030

–      Κρίση “ιπτάμενου” κεφαλαίου και παγκόσμιου συντονισμού. Από το 2030 έως το 2065

–      Κρίση παγκόσμιας εξουσίας και εξουσιαστικού συστήματος. Από το 2065 έως το 2115.

Στους πίνακες του  γραφήματος εμφανίζεται η στόχευση, οι μεθοδεύσεις και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυση των προβλημάτων κάθε φάσης. Η ουσία είναι πώς το σκηνικό θα είναι συγκρουσιακό και η επικίνδυνη περίοδος θα είναι η Τρίτη φάση (2065 -2115) όταν το συλλογικό ενσυνείδητο της Ανθρωπότητας θα συντάσσεται με τις κατευθύνσεις της Ημερομηνίας των Mayas και θα απορρίπτει τις αντίστοιχες κατευθύνσεις της ΤΠΠ.

 1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα προαναφερθέντα, είναι προφανές ότι αφενός το Σχέδιο για τον ρόλο της Ανθρωπότητας πάνω στην Γή υπόκειται σε συμπαντικούς νόμους , αλλά και αφετέρου η Ομογενοποίηση της Ανθρωπότητας είναι μια μακροχρόνια διαδικασία χιλιετιών που επαναλαμβάνεται σε Κύκλους και πάντως με άγνωστο χρόνο ολοκλήρωσης η και τελικής της κατάληξης.

Η ανάλυση του χάρτη της Τρέχουσας Πολιτισμικής Περιόδου (ΤΠΠ) και του χάρτη της έναρξης του τρέχοντος μεγάκυκλου των Mayas μας λέει ότι

 1. Η Ανθρωπότητα βαδίζει στον δρόμο της Ομογενοποίησης της σε ένα Μεγάκυκλο τουλάχιστον 25800 ετών, που υπόκειται σε χαοτικούς κανόνες όσον αφορά στην επίτευξη του στόχου και πάντως κάτω από την καθοδήγηση οντοτήτων υψηλότερου νοητικού επιπέδου από την Ανθρωπότητα.
 2. Στα πλαίσια της ΤΠΠ η Ομογενοποίηση θα αφορά στο μάθημα της επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου, χωρίς ανάλωση προσωπικού στοιχείου στην επικοινωνία αυτή και με στόχο την επαφή για την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών.
 3. Η Εθνική Υπόσταση και η έννοια της Οικογένειας ως πυρήνα του μοντέλου κοινωνικοποίησης της Ανθρωπότητας θα παραμείνει αναλλοίωτη και εν πολλοίς θα αποτελέσει το φυσικό στοιχείο αυτό-οργάνωσης της Ανθρωπότητας σε περιόδους που τα μεγαλεπίβολα σχέδια θα αποτυγχάνουν.
 4. Το πλήθος και η ποιότητα των εφευρέσεων θα είναι τέτοιο που θα δημιουργήσει ένα υπόβαθρο βελτίωσης της ποιότητας ζωής της Ανθρωπότητας, που όμως κάποιοι (που αποτελούν μειονότητα) θα θελήσουν να το εκμεταλλευτούν προς ίδιο όφελος που θα έχει να κάνει με την απόκτηση δύναμης και εξουσίας πάνω στους άλλους ανθρώπους. Οι τομείς επικέντρωσης θα αφορούν στις συνέπειες του υπερ-πληθυσμού της Γής και συγκεκριμένα στο σιτιστικό και στο πρόβλημα του πόσιμου νερού, καθώς επίσης στο οικιστικό και στην εξάλειψη των ασθενειών
 5. Η Ανθρωπότητα θα θελήσει να έρθει σε επαφή με τους Γεννήτορες (;) της και τα διαστημικά ταξίδια, αλλά και ο εποικισμός άλλων πλανητών – πιθανά και εκτός του δικού μας Ηλιακού Συστήματος – θα γίνει μια πραγματικότητα.
 6. Η Ανθρωπότητα όμως θα κινδυνεύσει από ολική καταστροφή από Νερό, εξ αιτίας της αλόγιστης υπερεκμετάλλευσης των φυσικών δυνάμεων, αλλά και εξ αιτίας της πιθανολογούμενης διαφορετικής ατζέντας του ανθρώπινου πολιτισμού σε σχέση με την ατζέντα άλλων πολιτισμών με τους οποίους θα έρθει σε επαφή, όχι πάντως στην περίοδο της ΤΠΠ, αλλά αργότερα. Κινδύνους που τελικά πιστεύω ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει  χάρις στην συντηρητική συνισταμένη του συλλογικού υποσυνείδητου – που έχει καταγεγραμμένες σχετικές εμπειρίες σε άλλες προγενέστερες φάσεις της πορείας της Ανθρωπότητας (Κατακλυσμοί) – αλλά και συλλογικού ενσυνείδητου – που θα έχει διαμορφωθεί από το τρέχον και εξελισσόμενο επίπεδο ανέλιξης της Ανθρωπότητας.

Το 1925, σε ένα βιβλίο του που εξέδωσε με τίτλο Praktischer Idealismus (Πρακτικός Ιδεαλισμός), ο  σύγχρονος θεωρητικός της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας  Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi[15] – από πατέρα Αυστριακό με βυζαντικές ρίζες και μητέρα Ιαπωνίδα ό ίδιος –  έγραψε εκφράζοντας τις επιδιώξεις του βαθέως ευρωπαϊκού κατεστημένου :

Ο άνθρωπος του μέλλοντος θα είναι μικτής καταγωγής. Οι σημερινές φυλές και τάξεις σταδιακά θα εξαφανιστούν εξαιτίας της εξαφάνισης του χώρου, του χρόνου, και των προειλημμένων αποφάσεων (σημ συγγραφέα :πεπρωμένο;;;). Η Ευρασιατική φυλή μιγάδων του μέλλοντος, παρόμοια με την εμφάνιση της στους αρχαίους Αιγυπτίους, θα αντικαταστήσει την πολυμορφία των λαών με την διαφορετικότητα των ατόμων.”

Είναι κατά συνέπεια προφανές ότι την άποψη αυτή έχουν υιοθετήσει και οι σχεδιαστές της  Παγκοσμιοποίησης, ως δήθεν λύση άμβλυνσης των φυλετικών και πολιτισμικών διενέξεων. Στην πραγματικότητα όμως γιατί, στην προσπάθεια τους να επιβάλλουν μια παγκόσμια διακυβέρνηση υπέρ των συμφερόντων των Μονοπωλίων,  θέλουν αφενός να εξαλείψουν την έννοια “έθνος” , κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη, η οποία σύμφωνα με την ανάλυση του χάρτη της Ημερομηνίας των Mayas, θα αποτελέσει και το διοικητικό κέντρο του Κόσμου κάποια στιγμή στα επόμενα 5000 χρόνια.

Όμως η ανάλυση του χάρτη της Τρέχουσας Εποχής μας λέει ότι στην περίοδο αυτή η Ανθρωπότητα αφενός θα περιοριστεί σε διαπολιτισμικές επαφές χωρίς ανάλωση προσωπικού συναισθήματος, αλλά και αφετέρου το εθνικιστικό στοιχείο ως πυρήνας κοινωνικής συνοχής θα παραμείνει αναλλοίωτο.

Από την άλλη ο χάρτης της Ημερομηνίας των Mayas – που κατά την γνώμη μου είναι υπερσύνολο των Πολιτισμικών περιόδων καθότι εξετάζει την Κοσμική Κατάσταση του Ηλιακού μας συστήματος σε σχέση με τον Γαλαξία στον οποίο ανήκουμε – ενώ θέτει το θέμα της Ομογενοποίησης,  μας λέει ότι, τα σχέδια της Ελίτ θα υποστούν σημαντικές τροποποιήσεις εξ αιτίας αφενός της ολοκλήρωσης του εξουσιαστικού κύκλου της υφιστάμενης Ελίτ, αλλά και αφ’ ετέρου και κυρίως εξ αιτίας της πιθανολογούμενης αστρολογικά  αλλαγής φρουράς στο επίπεδο της ίδιας της Ελίτ.

Είναι προφανές λοιπόν ότι το Συμπαντικό Σχέδιο για την Ανθρωπότητα δεν μπορεί να αλλοιωθεί η υποκατασταθεί από  αποφάσεις και δράσεις ανθρώπων η και να δεχτώ και οντοτήτων υψηλότερου νοητικού επιπέδου από αυτού των ανθρώπων και αυτό γιατί μια τέτοια διευθέτηση θα ερχόταν σε αντίθεση με τους Συμπαντικούς Νόμους. Και σε αυτή την διάσταση η επιχειρούμενη σήμερα με το Μεταναστευτικό, βίαια αλλοίωση του εθνικού και φυλετικού στοιχείου, είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να βάλω ένα προβληματισμό που αφορά στον υπαρξιακό ρόλο της Ανθρωπότητας. Συγκεκριμένα τείνω να καταλήξω στην γνώμη ότι η Γη, είναι ο αυτοσκοπός ύπαρξης της Ανθρώπου, ως του μόνου νοήμονος  όντος πάνω στην Γή. Επειδή το κοινό στοιχείο όλων των μορφών ζωής στο Σύμπαν είναι ο ηλεκτρομαγνητισμός, η Ανθρωπότητα με τις πράξεις και τις παραλήψεις της σε συλλογικό επίπεδο – που διαμορφώνει η Ηλιακή δραστηριότητα και η πλανητική αλληλο-επίδραση – λειτουργεί σαν Regulator της εξέλιξης της Γης, μια και είναι αποδεκτό επιστημονικά ότι οι Πλανήτες, αλλά και τα Ηλιακά συστήματα γεννούνται, ωριμάζουν, γερνάνε και πεθαίνουν. Και σε αυτή την διάσταση, ίσως, όταν και εάν τελικά επιτευχθεί η Ομογενοποίηση της Ανθρωπότητας, ο ρόλος της πάνω στη Γη να έχει εκλείψει!

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ /ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] – http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2010/09/universe-chaotic-from-beginning.html

[2] – https://en.wikipedia.org/wiki/Drake_equation

[3] – https://en.wikipedia.org/wiki/Rodney_Collin

[4] – https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_effect

[5] – https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Eysenck

[6] – http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/1999/bio533.html

[7] – http://www.fallenangels-ckquarterman.com/watchers-and-grigori/.

[8] – https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Year

[9] –  A.G. Gilbert & M.M. Cotterell – “Οι προφητειες των Μαγια”

[10] –  M.M. Cotterelll – “The Supergods”

[11] – http//olympia.gr/2010/08/30/ Τακλά Μακάν οι αναζητήσεις του Μεγάλου στρατηλάτη Μακεδόνα Αλέξανδρου

[12] – http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gover

[13] – http://www.calleman.com

[14] – Rex E.Bills – “The Rulership Book” p.404

[15] – https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_von_Coudenhove-Kalergi

[16] – http://www.kheper.net/topics/Anthroposophy/Saturn.html

[17] – https://www.youtube.com/watch?v=lKnCZFSYeZ0

[18] – https://www.youtube.com/watch?v=8vHpUs6_-zI

[19] – http://ancientexplorers.com/blog/maurice-cotterell-super-gods-sunspot-cycles-future-science/

[20] – http://www.simplypsychology.org/gender-biology.html

[21] – M.M. Cotterell  – “Astrogenetics: The New Theory”

πηγη

http://anadelphos.blogspot.gr/

 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.